Ingen vil tage ansvar for at have tildelt plads på Frederiksø til arbejdet med at partere to gamle krigsskibe. Og firmaet selv, Dansk Totalentreprise Odense, vil ikke oplyse, hvem der har givet tilladelsen. Men det var det gamle og velrenommerede Svendborg-firma, Petersen & Sørensen, der som mægler meldte skibenes ankomst til Havnekontoret. Og Petersen & Sørensen opererer selv på Frederiksø.

Petersen & Sørensen mægler på krigsskibene

Af Frede Jakobsen

Mystikken breder sig: Hvem har overhovedet tilladt firmaet Dansk Totalentreprise Odense at bruge en bedding på Frederiksø til at lade litauiske arbejdere gå i gang med at skrotte et krigsskib – et arbejde, som der er meget skrappe miljøregler for i Danmark, og som firmaet ikke har tilladelse til at udføre?  Ingen – hvis man spørger dem, der har med Frederiksø at gøre. Firmaets ejer fastslår, at han naturligvis har fået lov – han vil bare ikke oplyse af hvem.

Kommunen, som ejer selve øen, har ikke givet nogen tilladelse til at bruge Frederiksø. Den greb tværtimod ind, straks den torsdag i sidste uge blev opmærksom på, at skrotnings-arbejdet var i gang. Udsyn A/S, som ejer bygningerne på øen, har heller ikke – meddelte selskabets direktør Steffen Larsen søndag aften fra Las Vegas. ”Synderen” måtte – sagde han til Svendborgs NetAvis – være en af lejerne. Dermed peger pilen på det gamle, velrenommerede Svendborg-firma Petersen & Sørensen, hvis reparationsværksted og motorværksted ligger på Nordre Havnekaj, men som desuden er lejer på øen, hvor det bl.a. bygger fiskekuttere. Det er nemlig Petersen & Sørensen, som hos Havnekontoret står som ansvarlig for de to – ikke kun ét, som vi skrev i går – udrangerede krigsskibe på Frederiksø.

Det var Petersen & Sørensen, der i rollen som mægler meldte de to skibes ankomst til Svendborg Havn for over en måned siden. De ankom allerede den 22. maj. Dengang fik Havnekontoret at vide, at de to gamle svenske krigsskibe – ikke norske, som vi skrev i går – ville blive bugseret til kaj på Frederiksø som såkaldte oplæggere. Det vil sige, de skulle ”parkeres”. Petersen & Sørensen meddelte Havnekontoret, at det endnu var uklart, hvad der senere skulle ske med skibene – måske skulle de ophugges. Men ingen på Havnekontoret havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, at ophugningen rent faktisk gik i gang en måneds tid senere – på Frederiksø. Der er kun to steder i Danmark, hvor man har autorisation til at ophugge skibe – i Esbjerg og i Grenå.

Havnekontoret blev først klar over, at et helt andet firma end Petersen & Sørensen ejer de to krigsskibe, da kommunens Miljøforvaltning torsdag i sidste uge greb ind og fik stoppet skrotningsarbejdet. ”Hvis Petersen & Sørensen ikke selv er ejer af skibene, så skulle de dengang have meddelt os, hvem der så er ejer”, siger havneassistent Poul Egon Johansen. Havnekontoret, som netop i disse dage skal sende en regning for den første måned, skibene har ligget i havnen, har i sit system kun registreret Petersen & Sørensen sammen med de to gamle krigsskibe. Derfor vil regningen blive sendt til dette firma.

Hos Petersen & Sørensen afviser driftschef Visti Abrahamsson imidlertid at have noget som helst med de to gamle krigsskibe at gøre – udover at have ageret mægler ved deres ankomst. ”Vi har kun anmeldt deres ankomst til havnen”, siger han. Siden da har firmaet ifølge ham ikke haft noget med skibene eller Dansk Totalentreprise Odense at gøre. Og han afviser, at det er Petersen & Sørensen, der har tilladt Dansk Totalentreprise Odense at bruge en bedding på øen til at begynde skrotningsarbejdet på det ene af skibene – R 141.

”Hvem er det, der har givet dig tilladelse til at bruge Frederiksø til arbejdet?” spurgte Svendborgs NetAvis mandag ejeren af Dansk Totalentreprise, Ole Mørk Andersen. ”Det vil jeg ikke sige. Det kommer ikke nogen ved. Og i øvrigt bliver det bare fordrejet”, siger Ole Mørk Andersen.

Ole Mørk Andersen erkender nu, at han skulle have søgt om tilladelse, inden hans firmas litauiske arbejde gik i gang med arbejdet – som han i øvrigt fortsat afviser er en egentlig skrotning. ”Det er jo ikke sådan noget arbejde, firmaet normalt beskæftiger sig med. Og værftet har jo allerede en miljøtilladelse”, siger han. Og med ”værftet” mener han ikke Petersen & Sørensen, siger han, men Svendborg Værft, som lukkede for mange år siden på Frederiksø. ”Når værftet havde det dengang, så må den gælde for stedet endnu”, siger han.

”Jeg har handlet i god tro”, siger han og tilføjer, at han stadig ikke fatter, at kommunen greb ind og stoppede arbejdet. ”Der er jo ikke sket noget. Altså, jeg kunne forstå det, hvis vi forurenede og olien flød af sted i sundet. Men det gør det jo ikke”.

De to krigsskibe blev udrangeret for over 10 år siden af den svenske flåde. De blev dengang solgt – tilsyneladende til et dansk firma. I hvert fald siger Ole Mørk Andersen, at han først for nylig har overtaget dem – efter at de har ligget et andet sted i Danmark i omkring 10 år. Ved Frederiksø ligger der fire andre flådefartøjer. De er imidlertid ikke beregnet på skrotning. Det er tidligere hjemmeværnskuttere, som Petersen & Sørensen ejer – men de er beregnet på videresalg, oplyser driftschef Visti Abrahamsson.

Svendborg Kommune arbejder ifølge miljø- og teknikdirektør Kjeld Bussborg Johansen netop nu på at færdiggøre en politianmeldelse mod Dansk Totalentreprisen Odense for groft brud på Miljøbeskyttelsesloven ved at gå i gang med skrotningsarbejdet uden tilladelse af nogen art. Ja, uden overhovedet at have søgt om tilladelse. ”Om firmaet så overhovedet kunne have fået en tilladelse, det er en anden sag. For kravene til den slags arbejde er meget skrappe”, siger han.

Læs også “Krigsskib skrottes ulovligt på Frederiksø” 28. juni.