3F: Svendborg-isbryder på ulovligt arbejde

Stevns Icebird - meldt til politiet.

”Det skal jeg nok fortælle til politiet, hvis de henvender sig. Men ikke til journalister og slet ikke til de gadedrenge hos sømændene”.

Svendborgs storskibsreder, Niels Højlund Hansen, vil egentlig slet ikke kommentere beskyldningen om, at et af hans skibe, isbryderen Stevns Icebird, opererer i strid med Udlændingeloven. Det mener 3F Sømændene er tilfældet. Og fagforbundet har derfor meldt sagen til politiet.

Stevns Icebird er hyret af Statens Istjeneste til at bryde is i Limfjorden. Besætningen består ifølge 3F Sømændene bl.a. af tre filippinske matroser uden opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Og så må skibet ikke operere på den måde i dansk farvand, siger 3F Sømændenes formand, Søren Sørensen, til Svendborgs NetAvis. Godt nok er der i Udlændingeloven en undtagelsesregel for danske skibe med udenlandsk besætning. De må godt anløbe dansk havn – men højst 25 gange om året. Men det er, understreger Søren Sørensen, netop en undtagelsesbestemmelse. Og den falder Stevns Icebird ikke ind under, når isbryderen ligger i Limfjorden for at bryde is.

Det er kun et år siden, at Niels Højlund Hansen fik en stor bøde for at overtræde Udlændingeloven. 300.000 kroner måtte han slippe. Han accepterede bøden – og undgik på den måde at skulle igennem en offentlig retssag. Offentlighed undgik han imidlertid ikke. Svendborgs NetAvis skrev historien. Også den sag var startet med en anmeldelse fra 3F Sømændene. Den handlede om Stevns Arctic, som – ligeledes med filippinsk besætning – var anløbet dansk havn mere end 25 gange i 2008.

”Vi forsøger at forhindre social dumpning. Derfor har vi anmeldt rederiet. Politiet har nu bedt os om flere oplysninger. Men det skulle vel ikke være så svært for politiet selv at finde ud af, om de filippinske matroser har opholds- og arbejdstilladelse eller ej. Jeg mener, vores arbejde for at undgå social dumpning bliver altså ikke lige frem lettere, når kontrolmyndighederne ikke gider kontrollere. Og redernes grådighed er altså svær at stoppe”, siger Søren Sørensen, formand for 3F Sømændene.

Rederierne Nordane Shipping A/S og Stevns Shipping A/S er bare et par af storskibsreder Niels Højlund Hansens besiddelser. Han ved ikke rigtig, om han overhovedet vil kommentere politianmeldelsen.

”Det interesser mig sådan set ikke, hvad de går og foretager sig. De skulle hellere finde på at lave noget positivt for Danmark”, siger han om 3F Sømændene.

”Du er af 3F’s nyhedsbrev citeret for at sige: ”Vi har ikke hørt fra politiet. Og jeg tager det stille og roligt. 3F Sømændene har sejlet sig selv agterud for længst, og så prøver de at rejse sådan en sag”. Så du har jo allerede udtalt dig om sagen”.

”Ja, og hvad så? Jeg kan slet ikke se, der er nogen sag her. Jeg har sejlet med filippinere i over 25 år og været med til at holde økonomien oppe hos nogle fattige familier derude”, siger Niels Højlund Hansen.

”Men du anerkender vel, at det er ulovligt at anløbe dansk havn mere end 25 gange med en sådan besætning”.

”Ja, vi har så mange forkerte særlove i Danmark, som er med til at ødelægge småskibsfarten. Sådan nogle regler har de jo ikke i andre EU-lande”.

”Har du tjekket, om Stevns Icebird har overtrådt den regel?”

”Selvfølgelig ved jeg da, hvor mange anløb det har haft”.

”Og hvor mange er det så?”

”Jamen, det skal jeg nok fortælle politiet, hvis jeg bliver spurgt. Jeg snakker udmærket med politiet. Men det vil jeg da hverken fortælle til journalister eller til gadedrengene hos sømændene. Der er jo slet ikke noget sømandsforbund mere. Hvis de ikke var blevet taget ind i 3F, så havde de for længst været færdige. Nu skal de bare finde på noget at give sig til. Og så optræder de som gadedrenge. Det var noget andet med Søren Sørensen, dengang han startede som dæksdreng hos mig. Hans mor kom med ham og sagde, at han var en god dreng. Nå, men jeg tager sagen stille og roligt og skal nok fortælle til rette vedkommende, hvordan den hænger sammen”, siger Niels Højlund Hansen.