Nogen lever da helt godt af tilskud

Frede Jakobsen.

KOMMENTAR: Nu kører to måneders offentlig høring om en Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Gode argumenter for at gå ind for en nationalpark er til at få øje på. Gode argumenter imod er der sikkert også – men de er godt nok svære at få øje på. Og modstanderne gør det ikke nemmere. Deres argumenter bliver mere og mere skingre – eller hule om man vil. Ja, ligefrem dobbeltmoralske.

Tag nu modstandernes førstemand, storbonden Bent Juul Sørensen på Ærø. Han har om nogen personificeret bøndernes og skovbrugernes modstand – fra dag 1. Han stod i spidsen for stiftelsen af den såkaldte Forening af Nationalpark-skeptikere – godt hjulpet af pengekassen i landbrugsorganisationen Centrovice. Det skulle hurtigt vise sig, at foreningens navn var misvisende. Det blev mere modstand end skepsis, der prægede foreningens arbejde.

Bent Juul Sørensen, som i øvrigt også er Venstre-medlem i kommunalbestyrelsen på Ærø, blev interviewet i søndagens Amtsavis. Et dobbeltinterview med ham og en anden ærøbo, Finn Slumstrup, som sidder i bestyrelsen for Nationalpark-tilhængernes forening. Slumstrup er i interviewet blandt andet inde på, at en Nationalpark vil kunne give øen en økonomisk saltvandsindsprøjtning gennem de tilskud, der følger med – og det vil kunne øge bosætningen og turismen. Der har da også i forskellige analyser, som Nationalparksekretariatet har fået lavet, været lovet masser af arbejdspladser og masser af millioner. Hvor realistiske disse analyser er, det er én ting. En anden og umiddelbart realistisk ting er i hvert fald, at – som det hedder i en pjece fra Nationalparksekretariatet: ”Nationalparkplanen bygger på, at bestyrelsen kan skaffe 20 mio. kr. i gennemsnit de første 10 år”, bl.a. ved at ”Nationalparken kommer på finansloven og får altså tilskud fra staten”.

Nå, men se så lige, hvad Amtsavisen skriver: ”- Jeg tror ikke, at det vil have nogen betydning for tilflytningen eller turismen, at Ærø er en del af nationalparken, siger Bent Juul Sørensen, der fastholder, at Ærø ikke har behov for en nationalpark som en del af et brand. Heller ikke selv om der måtte følge store poser penge med. – Vi skal ikke leve i et samfund, der hviler på tilskud. Tilskud går nemt hen og bliver en sovepude, siger han”.

Ja, det er jo det. Tilskud mig her og der. Offentlig støtte. Af skattekronerne. Overførselsindkomster. Herunder erhvervsstøtte. Vorherrebevares. ”Vi skal ikke leve i et samfund, der hviler på tilskud”, siger storbonden Bent Juul Sørensen – om hvem der i folkemunde går en historie: Det ender med, at der på Ærø kun er syv gårde tilbage – seks kirkegårde og så Bent Juul Sørensens. Vi tager den lige én gang til: ”Vi skal ikke leve i et samfund, der hviler på tilskud”. Det er så holdningen hos Bent Juul Sørensen og hans modstander-venner blandt bønderne. Men så fraskriver de sig vel de 150 millioner kroner, de selv får i offfentlig landbrugsstøtte. Eller hvad? Så mange millioner – 150 – blev der i 2009 givet i landbrugsstøtte til 1.279 landbrugsvirksomheder eller personer i de sydfynske kommuner, Svendborg, Langeland og Ærø.

”Vi skal ikke leve i et samfund, der hviler på tilskud”, siger Bent Juul Sørensen, som selv fik et tilskud på 1,3 millioner kroner i 2009. Han toppede listen på Ærø, hvor der i alt blev givet 22 millioner kroner i offentlige tilskud til 245 personer. På Langeland delte 344 et offentligt tilskud på i alt 55 millioner kroner. Og i Svendborg var der 690 om at dele 73 millioner kroner.

Med andre ord, så fik bønderne på Ærø det år i gennemsnit 90.000 kroner i offentlig støttte, bønderne i Svendborg kommune fik i gennemsnit 100.000 kroner, og bønderne på Langeland fik i gennemsnit 150.000 kroner. Og så tillader deres talsmand i modstanden Nationalpark-projektet sig saftsuseme stadig at himle op om deres private ejendomsret og om, at vi ikke skal have et samfund, hvor man lever af tilskud. Det hænger jo ikke sammen – med mindre de da har tænkt sig at sige nej til de store årlige tilskud til deres landbrug. Men mon dog de har det?