Historisk hurtig afgørelse går Scan-Hide imod

Danish Crown-virksomheden Scan-Hide i Vester Skerninge havde håbet på at få opbakning fra Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne til at slippe med at betale den sædvanlige månedlige regning på 30.000 kroner fredag den 1. oktober. Det har Scan-Hide ikke fået. Hvilket betyder, at virksomheden fra 1. oktober skal af med 670.000 kroner mere om måneden for rensningen af sit møgbeskidte spildevand. Værsgo’ at betale 1. oktober til Svendborg Spildevand A/S: 700.000 kroner.

Byrådet i Svendborg behandlede – endnu engang – Scan-Hide-sagen på sit møde den 21. september. Endnu engang vedtog byrådet at sige god for, at Svendborg Spildevand A/S pålægger Scan-Hide et såkaldt specifikt særbidrag for rensning af garveri-virksomhedens spildevand – så regningen kommer til at lyde på det beløb, det rent faktisk koster at rense det, til forskel fra den rabatpris, virksomheden har betalt i årevis på grund af en ulovlig aftale med et par kommunale topledere i den nu nedlagte Egebjerg Kommune. Virksomheden har kun betalt 30.000 kroner om måneden. Prisen for at rense dens spildevand er af Svendborg Spildevand A/s beregnet til at være 670.000 kroner højere om måneden.

De 14 borgerlige medlemmer af byrådet kæmpede – endnu engang – hårdt imod at godkende den nye pris på 700.000 kroner om måneden. Men den blev godkendt af det lille røde flertal på 15 mandater. Knap var blækket på byrådsprotokollen tørt, før Scan-Hides advokat – endnu engang – klagede til Statsforvaltningens tilsyn med kommunerne. Scan-Hide vil have Statsforvaltningen til at kende beslutningen ugyldig.

Men Scan-Hide krævede mere end det. Virksomheden ønskede også at få Statsforvaltningen til at suspendere byrådets beslutning, indtil det er afgjort, om den er lovlig eller ulovlig. Dermed ville Scan-Hide – endnu engang – kunne undgå at skulle til lommerne efter 670.000 kroner mere om måneden end i dag.

Kravet fra Scan-Hides advokat, Kim Trenskow fra det store Kromann Reumert Advokatfirma, landede hos Statsforvaltningen mandag. I et historisk hurtigt tempo lå der allerede dagen efter – i går, tirsdag – en afgørelse fra Statsforvaltningen i den ene del af klagen: Suspension eller ikke suspension af betalingen, indtil hele sagen er afgjort:

”Statsforvaltningen suspenderer ikke Svendborg Byråds beslutning af 21. september 2010 om at indføre et nyt specifikt særbidrag”.

En beslutning, som betyder, at Scan-Hide på fredag skal slippe 700.000 kroner om måneden i specifikt særbidrag til Svendborg Spildevand. Og det skal virksomheden betale hver måned. Indtil nu har Svendborgs Spildevands andre brugere – borgerne i Svendborg Kommune – betalt for rensningen af virksomhedens spildevand. Det drejer sig om op mod 20 millioner kroner i alt.

Byrådet godkendte allerede 27. april det specifikke særbidrag på 700.000 kroner om måneden. Men Scan-Hide klagede til Statsforvaltningen over brud på Forvaltningsloven fra kommunens side i proceduren op til vedtagelsen. Og klagede i øvrigt også over størrelsen på det nye specifikke særbidrag. Dengang besluttede Statsforvaltningen at suspendere den nye høje pris, indtil det er afgjort om det nye, specifikke særbidrag er lovligt. Den afgørelse er ikke truffet endnu. I mellemtiden gentog Svendborg Kommune proceduren – og kunne derfor på byrådsmødet 21. september igen godkende den nye, høje pris. Denne gang blev Forvaltningsloven overholdt. Den nye pris skal betales fra 1. oktober. Statsforvaltningens oprindelige suspension gælder derfor kun for de fem måneder mellem 1. maj og 1. oktober. I de fem måneder har Scan-Hide derfor kunnet nøjes med at betale i alt 150.000 kroner – hvor de, efter spildevandsselskabets beregning, skulle have betalt 3,5 millioner kroner.

Selv om Scan-Hide således ikke havde held til at få Statsforvaltningen til igen at suspendere den høje betaling, så skal Statsforvaltningen altså nu behandle en klage fra virksomheden over selve beslutningen om at hæve det specifikke særbidrag på det tidspunkt, det er sket. Præcis lige som de borgerlige partiers ordførere i byrådet argumenterer Scan-Hides adbokat i klagen også imod, at det skulle være muligt at indføre en sådan betaling i løbet af et kalenderår. Scan-Hides advokat kommer i den forbindelse ikke specielt ind på, at der er Scan-Hide selv, der har trukket indførelsen af særbidraget – efter forureneren-skal-betale-princippet – i langdrag. Først i forhandlingerne med kommunen og spildevandsselskabet. Og derefter ved klage efter klage.

Scan-Hides advokat gør også i den nye klage til Statsforvaltningen et nummer ud af, at det kun er et lille flertal i byrådet, der har truffet afgørelsen: ”Jeg henviser i øvrigt til de væsentlige økonomiske konsekvenser indførelsen af de specifikke særbidrag vil have for Scan-Hide A/S, at det specifikke særbidrag (igen) er godkendt med et meget snævert politisk flertal samt at Svendborg kommune ingen saglig interesse har haft i at forcere en ny godkendelse af det specifikke særbidrag under tilsynets suspension af den tidligere afgørelse”.

Der kan gå meget lang tid, inden der foreligger en afgørelse fra Statsforvaltningen i klagesagen om selve særbidraget på 700.000 kroner om måneden. Statsforvaltningen er nemlig ikke, hedder det i lynafgørelsen i suspensionssagen, i besiddelse af den fagkundskab, der skal til for at afgøre det. Derfor vil Statsforvaltningen nu rette henvendelse til den sektormyndighed, der har forstand på den slags – det vil i dette tilfælde sige By- og Landskabsstyrelsen for at bede den komme med ”en generel og vejledende udtalelse af retsgrundlaget”.

En antydning af, hvad Statsforvaltningen selv mener, giver den i begrundelsen for ikke at følge Scan-Hides krav om suspension af betalingen. En suspension kræver nemlig, siger Statsforvaltningen, ”at der foreligger en rimelig grad af sandsynlighed for, at den undersøgelse, der finder sted i suspensionsperioden, vil føre til en konstatering af en ulovlighed”. Og statsforvaltningen har netop ikke suspenderet beslutningen, mens klagen undersøges.