Stanken fra spildevands-skandalen hænger ikke kun over Svendborg. Også andre steder har Danish Crown-virksomheder betalt millioner af kroner for lidt for at få renset sit møgbeskidte spildevand. Kommuner frygter, at Danish Crown ellers vil flytte, arbejdspladser forsvinde. Og slagterigiganten lader da heller ikke kommunerne være i tvivl om, at det kan ske, hvis prisen bliver sat op til det, det koster at rense spildevandet.

Spildevands-skandale i flere andre kommuner

Af Frede Jakobsen

Danish Crown-virksomheden Scan-Hide i Vester Skerninge har i flere år ikke betalt det, det koster det kommunalt ejede Svendborg Vand A/S at rense dens møgbeskidte spildevand. Scan-Hide har sparet millioner af kroner, regningen er blevet fordelt ud på alle andre svendborgensere. Mens politikerne i Svendborg nu er i benhård kamp med Danish Crown-ledelsen om prisen for rensning af spildevand, har DR Nyheder afsløret, at Danish Crown i flere andre kommuner heller ikke betaler fuld pris for rensning af spildevandet. Langt fra.

I Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Bornholm og Herning betaler Danish Crown ikke, hvad det koster at rense spildevandet. Det viser DR Nyheders gennemgang af regnskaber, fakturaer og spildevandstilladelser i de fire kommuner. ”Det er et brud på betalingsloven og ’forureneren betaler princippet’, hvis Danish Crown får rabat”, siger professor i miljøret, Peter Pagh, til DR Nyheder. En skjult statsstøtte, kalder han det også.

På Bornholm har Danish Crown fået sat prisen ned fra en halv million kroner til kun 100.000 kroner for rensning af sit spildevand. Den socialdemokratiske borgmester Winni Grosbøll siger, at det ikke var en nem beslutning at træffe, men at bevarelsen af 350 arbejdspladser på slagteriet talte mere. I Faaborg-Midtfyn har formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, den konservative Grethe Justesen, bebudet, at sagen nu vil blive taget op og prisen reguleret, hvis Danish Crown ikke betaler den fulde pris. Og i Herning betaler Danish Crown kun seks millioner kroner for rensningen, mens den reelle udgift menes at være det dobbelte.

Ifølge DR Nyheder har Danish Crown i et brev til de kommuner, hvor koncernen har virksomheder, advaret om, at produktionen kan blive flyttet til udlandet, hvis det ikke bliver billigere at bruge vand og udlede spildevand. I brevet hedder det – diplomatisk, men uden at kommunerne kan være i tvivl om, hvad meningen er: ”Af hensyn til vores fremtidige overvejelser ønsker vi derfor oplyst … omkostningerne til vand og omkostningerne til spildevand for de kommende år”.

Sagen, der startede med afsløringen af den alt for lille betaling til Svendborg Vand A/S fra Danish Crowns garveri Scan-Hide i Vester Skerninge, kommer nu op i Folketinget. Det er Enhedslistens folketingsmedlem Per Clausen, der har bedt miljøminister Karen Ellemann (V) redegøre for sagen. ”Det er ikke bare ulovligt, men urimeligt overfor de øvrige forbrugere, når en række kommuner giver rabat på Danish Crowns spildevand”, siger Per Clausen.

Mere alvorligt, ikke bare for Danish Crown, men også for de involverede kommunalpolitikere, er det, at Statsforvaltningens Tilsyn med Kommuner i både Midtjylland og Sydjylland nu af egen drift vil gå ind i sagen. Og hvis deres undersøgelser dokumenterer, at der er givet kommunal rabat på spildevandsrensning til Danish Crown, så kan kommunalpolitikerne de pågældende steder risikere et erstatningskrav for ulovligt at have påført de kommunale kasser et tab.

Lige nu kommer truslen mod kommunalpolitikerne i Svendborg fra den anden side. Scan-Hides advokater har, som Svendborgs NetAvis tidligere har afsløret, truet Svendborg Kommune med et erstatningskrav på 150 millioner kroner, hvis politikerne beslutter at hæve prisen – særbidraget, hedder det – på rensningen af virksomhedens spildevand. Og har samtidig for god ordens skyld gjort opmærksom på, at Statsforvaltningen efterfølgende kan rette selvsamme krav mod de kommunalpolitikere, der stemmer for eller ikke stemmer imod en forhøjelse af særbidraget. De vil nemlig, mener virksomhedens advokater, i givet fald kunne gøres prsonligt ansvarlige for at have påført kommunekassen et stort milliontab – hvis altså Scan-Hide skulle få held til at vinde en sådan erstatningssag mod kommunen. Men med udviklingen i de andre kommuner er situationen nu lige omvendt – dér går Statsforvaltningen allerede nu ind i sagen for at vurdere, om politikerne ulovligt har ladet Danish Crown slippe for billigt.

I Svendborg har Scan-Hide i årevis kun betalt 30.000 kroner om måneden for rensning af spildevandet. Den reelle udgift er, har Svendborg Vand A/S beregnet, på 700.000 kroner om måneden. Det er den pris, Svendborg Vand A/S nu vil have af Scan-Hide. Den nuværende prisaftale blev lavet mellem Scan-Hide og Egebjerg Kommune, lige inden denne blev lagt sammen med Svendborg Kommune. Den daværende socialdemokratiske borgmester i Egebjerg Kommune, Mogens Johansen, har tidligere indrømmet, at aftalen blev lavet for at sikre bevarelsen af virksomhedens cirka 100 arbejdspladser i Egebjerg Kommune. Aftalen er senere blevet kendt ulovlig – den var nemlig aldrig blevet behandlet politisk af kommunalbestyrelsen. Kun borgmesteren og kommunaldirektøren havde kendskab til den.

Svendborg Byråd skulle i tirsdags have behandlet sagen om at hæve særbidraget for rensning af Scan-Hides spildevand fra 30.000 kroner om måneden til 700.000 kroner om måneden fra 1. april. Men Scan-Hide har – i allersidste øjeblik før byrådets møde – benyttet sig af en paragraf i Forvaltningsloven til at få sagen udsat i mindst en måned og har dermed i april måned sparet 670.000 kroner. Den har krævet aktindsigt hos kommunen i alle sagens dokumenter, selv om virksomheden fra det langstrakte forhandlingsforløb allerede kender sagens detaljer. Men med et sådant krav om aktindsigt er kommunen ifølge loven tvunget til at udsætte vedtagelsen af det nye særbidrag. Og – indtil videre – fortsætte med at lade alle andre svendborgensere betale for rensningen af Scan-Hides spildevand.