Stemmerne trækker væk fra Gudme

For en måned siden så det ud til, at det regerende Socialdemokrati ville komme i mindretal i den sidste del af skolekampen – den kamp på østfronten, som handler om skoledistrikterne. En kamp, som kan føre til, at den Ny Gudme Skole bliver nødt til at lukke en af dens tre skolebygninger. Enten skolebygningen i Gudbjerg eller i Hesselager. Det vil – regner alle med – blive konsekvensen af det forslag, som støttes af Socialdemokraterne. Venstre er imod – og fik for en måned siden opbakning af de Konservative og tværsocialisten Arne Ebsen. Men nu vakler både de Konservative og Arne Ebsen.

Efter et møde i Udvalget for Børn og Unge i midten af januar blev to forslag til nye skoledistrikter sendt i høring. Det ene vil sikre to spor på Ny Gudme Skole (med filialer i Hesselager og Gudbjerg) og to spor på Ny Skårup Skole. Det andet vil give tre spor på Ny Gudme Skole og kun ét spor på Ny Skårup Skole. Skoleforligspartierne (det er alle partier på nær Enhedslisten og Dansk Folkeparti) mener sådan set, at skoler med kun ét spor er for ringe et tilbud. Men samtidig mener nogle af dem – først og fremmest Venstre – at det er et problem med kun to spor på Ny Gudme Skole, fordi det reelt vil føre til lukning af én af de tre skoler, som udgør Ny Gudme Skole. Med de Konservatives og Arne Ebsens støtte til dette forslag ville Socialdemokraterne ikke kunne få flertal til løsningen med to spor i Gudme og to spor i Skårup. End ikke med opbakning fra de andre røde – SF, Enhedslisten og løsgængeren Masoum Moradi.

Begge forslag har nu været i offentlig høring – og svarene har fået de Konservative og Arne Ebsen til at vakle. Ikke mindst svarene fra forældrene til elever på Sct. Michaels Skole i Oure har gjort indtryk på dem, oplyser både Arne Ebsen, Tværsocialisterne, og Henrik Nielsen, Konservative, til netavisen. Det er besluttet, at Sct. Michaels Skole skal lukke, når dette skoleår er omme. Både Arne Ebsen og Henrik Nielsen har tidligere sagt, at deres opfattelse er, at folk fra Oure føler sig mere tilknyttet til skoler og aktiviteter i den gamle Gudme Kommune – og mindre orienterer sig ned mod Skårup og Svendborg. Og hvis det samtidig kunne sikre elever nok til tre spor, og altså dermed bevarelse af tre skolebygninger, i den gamle Gudme Kommune, så ville de være tilbøjelige til at gå ind for denne løsning. Men Oure-forældrene siger nu meget massivt, at når det skal være, så vil de helst rykke mod syd – til Skårup.

Og høringssvarene har altså fået Arne Ebsen og Henrik Nielsen til nu at tvivle – måske er det alligevel bedre med to spor på Ny Gudme Skole og to spor på Ny Skårup. ”Hverken den ene eller den anden løsning er optimal. Så vi leder lige nu efter de vises sten”, siger Henrik Nielsen. Arne Ebsen har også fået uld i mund. ”Det kan jo være, at der kan findes en tredje løsning. Men ellers siger jeg ikke så meget lige nu. Andet end at vi skal have fred og ro til at finde en løsning, der ser fornuftig ud”, siger han.

Lars Erik Hornemann, Venstre, ville mandag ikke sige, om Venstre vil stå fast på, at der skal være tre spor på Ny Gudme Skole og kun ét spor på Skårup skole. Det skulle diskuteres mandag aften på et gruppemøde i Venstre. Men han er, siger han, ked af, at der nu nærmest er udbrudt borgerkrig i hans gamle kommune mellem Oure på den ene side og Gudme, Gudbjerg og Hesselager på den anden. En borgerkrig, som kun kan blive værre, hvis det ender med, at en ny skolebestyrelse for Ny Gudme Skole senere skal til at beslutte at lukke enten filialen i Hesselager eller filialen i Gudbjerg.

Socialdemokraternes Hanne Klit vil egentlig ikke gerne udtale sig før onsdagens møde i Udvalget for Børn og Unge, hvor hun selv er formand. ”Men det er da en kompliceret situation”, siger hun. Hun mener fortsat den rigtige løsning er to spor på Ny Skårup Skole og to spor på Ny Gudme Skole, bl.a. fordi, siger hun, at hele udgangspunktet for skoleforliget er, at skolerne skal have en vis volumen. ”Skolefagligt er det ødelæggende med det modsatte”, siger hun og glæder sig over, at høringen har vist, at så mange Oure-forældre hellere vil mod syd end mod nord.

Midt i dramaet dukker Enhedslistens Jesper Kiel op. Han vil kunne redde Socialdemokraternes forslag, hvis f.eks. Arne Ebsen også ender med at gå ind for det. Hvis desuden de Konservative gør det, har Jesper Kiels stemme derimod ingen afgørende betydning. Men – som nævnt – hvis alene Arne Ebsen hopper over til Socialdemokraternes forslag, så er der umiddelbart 14 stemmer for det – mod 14 borgerlige stemmer for Venstres forslag. Og så er det, at Jesper Kiels stemme kan afgøre det hele. Det vil han gerne, siger han, afgøre det altså, til fordel for Socialdemokraternes ønske om to spor i Gudme, to spor i Skårup. Men han gør det ikke gratis.

Jesper Kiel vil have indrømmelser for at støtte forslaget – ellers vil han lade de to forslag få hver 14 stemmer. Og så ryger begge forslag. Processen vil skulle starte forfra. Det kan undgås, siger Jesper Kiel, hvis de andre vil være med til at sikre, at der også på Byskolen inde i Svendborg bliver to spor. Og ikke – som det nu er vedtaget – kun ét spor.

”Løsningen, hvor Byskolen er en etsporet filial under Østre Skole, er noget af det mest håbløse. Ingen i byrådet tror på løsningen. Derfor skal Byskolen/Østre skoles distrikt udvides, så der kan være to spor på Byskolen.  Den del af Byskolens gamle distrikt, som der nu lægges op til skal høre til Vestre Skole, hænger bedre sammen med Byskolen. I Nordre Bydel skal grænsen flyttes til omkring Rødeledsvej. Som det lægges op til nu, vil mange fra Nordre Bydel få over syv kilometer  i skole, når de skal til Rantzausminde efter 6. klasse. Det er absurd, når der kun er halvt så langt til Hømarkskolen”, siger Jesper Kiel.

Den endelige beslutning kan tages på udvalgsmødet på onsdag. Men reelt bliver det et byrådsmøde senere på måneden, der træffer den endelige afgørelse. For er bare ét af medlemmerne i udvalget uenig med flertallet, så kan – og helt sikkert: vil – vedkommende kræve sagen forelagt byrådet.

Se alle høringssvarene under punkt 10 på udvalgets dagsorden her.