Støtteforeningen SNAS hedder den, en netop dannet støtteforening for Svendborgs NetAvis. Bag den står nogle journalister, som vil støtte pluralismen i nyhedsdækningen og den klassiske journalistik – til forskel fra den udvikling, der gør X Factor til breaking news i traditionelt seriøse medier.

Først tager vi Sydfyn, og så…

Af Frede Jakobsen

Der er langt mellem Esbjerg og de lokale nyheder på Sydfyn, men ideen om at genindføre en smule pluralisme i nyhedsdækningen er så genial, at den bør støttes, mener journalist Teddy Gehrke, Esbjerg. Det er forklaringen på, at et par journalister med netop Teddy Gehrke i spidsen har oprettet Støtteforeningen SNAS og selv har smidt de første hundredkronesedler ind på kontoen.

 “Danske journalister har jo fulgt Frede Jakobsen gennem mange år. Vi har blandt andet haft ham som redaktør på vort fagblad, Journalisten, og så vidt jeg husker, skaffede han sig adskillige fjender på den post. Historierne var sande og dokumentationen i orden, men for eksempel brød adskillige sportsjournalister sig ikke om at få afdækket, at de fuskede med både citater og kilder”, siger Teddy Gehrke.

Sammen med et par kolleger stiftede han for to år siden Facebookgruppen Sure Gamle Journalister, der har 426 medlemmer, heriblandt Frede Jakobsen.

“Der bliver færre og færre nyhedsmedier – og endnu færre ejere. Det er skidt for beskæftigelsen, men det er også skidt for den demokratiske proces. Sidst – og ikke mindst – er det prisværdigt, at der endelig er en kollega, som tør at gå egne veje i stedet for at løbe i halen på alle de andre. I dag optræder banale underholdningsudsendelser a la X-Factor som breaking news i både trykte og elektroniske medier, og fænomenet med, at journalister udnævner sig selv som eksperter og interviewer hinanden i flæng, har taget overhånd. Derfor er vi nødt til at støtte, når der endelig er en, der genopfinder den klassiske journalistik”, siger Teddy Gehrke.

Teddy Gehrke har bedt de to andre kolleger bag Sure Gamle Journalister om at træde til som bestyrelsesmedlemmer det første års tid i Støtteforeningen SNAS. I første omgang skal bidrag bruges til at dække udgifterne til domæne, telefon og it på Svendborgs NetAvis, og hvis skattevæsnet tillader det, vil der også blive uddelt et skattefrit rejselegat en gang om året til en reportagetur i det sydfynske øhav.

“Alle bidrag er velkomne, og 100 kroner er jo et pænt rundt beløb for privatpersoner. Foreninger og organisationer må gerne spytte mere i kassen, og det vil i den sammenhæng være naturligt at sende raslebøssen en tur omkring Dansk Journalistforbund. På et tidspunkt skal Frede jo til at generere indtægter andre steder fra og få sin netavis til at hvile i sig selv på baggrund af de bidrag, han kan få fra det sydfynske. Til den tid smutter vi andre bare videre, for jeg håber da, at Fredes idé breder sig til andre danske byer. Der er brug for den slags journalistik”, siger Teddy Gehrke.

Bidrag til Støtteforeningen SNAS og dermed Frede Jakobsens Svendborgs NetAvis kan indsættes på kontonummer 5362 0512288, Arbejdernes Landsbank i Vojens.