Jobcentret – hjælper eller modstander?

Curt Sørensen.

KOMMENTAR: Tavsheden har været larmende fra byens regerende socialdemokrater. Over flere måneder har den ene svendborgenser efter den anden i Svendborgs NetAvis fortalt om deres ulykkelige møde med det kommunale Jobcenter. Om efterfølgende økonomisk, social og menneskelig nedtur. Den politisk ansvarlige – byrådsmedlem og udvalgsformand Grete Schødts (S) – har for længe siden besluttet ikke at kommentere kritikken. I hvert fald ikke i Svendborgs NetAvis. Nu stiller hendes politiske chef, den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen, op til interview om Jobcentret. Du kan stille spørgsmål til ham.

Nedværdigende. Ydmygende. Det er et par af de ord, som går igen, når sygemeldte svendborgensere skal beskrive mødet med det kommunale Jobcenter. Mange af dem har været ”en sag” i systemet i årevis. De har oplevet, at Jobcentret har været fuldstændig ligeglade med lægeerklæringer – de er blevet brugt til at lave papirflyvere af, som Svendborg-lægernes formand, Frederik Kallan, har formuleret det. De har oplevet at blive sendt i den ene arbejdsprøvning efter den anden – for bagefter at få at vide, at arbejdsprøvningerne var forkerte. Og en del af dem har på den baggrund fået stoppet deres sygedagpenge og er blevet sendt på den meget lavere kontanthjælp. Hvis de overhovedet har kunnet få en øre i kontanthjælp. Hvad nogle af dem ikke har kunnet.

Under det tidligere Venstre-bystyre var det et erklæret mål – helt i overensstemmelse med VK-regeringens politik – at få nedbragt antallet af førtidspensioner og fleksjob bl.a. Linjen blev strammet på Jobcentret, som ledes af Birgit Bagge. Linjen blev ikke ændret, da de røde kom til magten 1. januar og socialdemokraten Curt Sørensen satte sig i borgmesterstolen, mens den tidligere fagforeningsformand og folketingsmedlem Grete Schødts satte sig på formandsposten for det udvalg, som har ansvaret for Jobcentret – Arbejdsmarkedsudvalget. Grete Schødts har ikke villet tale med Svendborgs NetAvis om de mange sygemeldte svendborgenseres klager. Hun fik i stedet en embedsmand til at lave en skriftlig udtalelse, som økonomidirektør John Jensen mailede til avisen. Den kunne læses 2. oktober – og den siger kort og godt, at Jobcentret gør tingene rigtigt. Og at Svendborg Kommune er enig med beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V): De syge skal i arbejde, ikke på det, som kaldes permanent offentlig forsørgelsesordning. Læs her.

Den erklæring var det næstsidste, de syge svendborgensere og offentligheden i det hele taget hørte til Grete Schødts i den sag. Hun meddelte 14 dage senere – da Svendborgs NetAvis igen kontaktede hende – at hun ikke agter at udtale sig mere om den sag (læs her). Til gengæld har hun, erfarer netavisen, haft vældig travlt med internt i kommunen og i partiet at forsvare Jobcentret og deres chef, Birgit Bagge.

De svendborgensiske fagforeninger, som aktivt støttede Socialdemokraterne i den kommunale valgkamp sidste efterår, har i flere omgange rettet skarp kritik mod Jobcentret. Specielt 3F og FOA – mange af dem, der er kommet i klemme i Jobcentrets system, og som Svendborgs NetAvis har omtalt, er da også lige præcis medlemmer af en af disse fagforeninger. Folk med et langt arbejdsliv, som uforvarende er kommet i en situation, de aldrig havde forestillet sig. Ramt af sygdom – og oveni det en truende økonomisk katastrofe. Mange af dem havde, har de fortalt netavisen, regnet med, at de ville opleve en ny linje i Jobcentret efter de rødes valgsejr. Den kom ikke.

Anderledes var det, da Socialdemokraterne før årsskiftet var i opposition. F.eks. da fagforeningerne i 2008 endnu engang havde rettet hård kritik mod Jobcentret. Det fik Curt Sørensen, dengang socialdemokratisk byrådsmedlem, til at foranledige et ekstraordinært møde i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget – som det politisk ansvarlige udvalg hed dengang, da de borgerlige sad på magten. Formanden for udvalget var en konservativ politiker.

Curt Sørensen var ikke selv medlem af udvalget, men det var Hanne Klit. Efter mødet blev hun i Fyns Amts Avis refereret således: ”Hanne Klit nævnte også, at nok skal loven følges, men i visse situationer er der lagt op til fortolkning, og der hvor man kan tolke, skal man ikke kun tænke i kroner, men også tage hensyn til det menneskelige aspekt”.

I dag er Curt Sørensen socialdemokratisk borgmester og Hanne Klit formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe. De socialdemokrater, som overhovedet har villet sige noget om de mange sager om kritik af Jobcentret, har afvist, at man lokalt kan gøre noget. Der er – desværre, siger de – ikke noget at tolke. Loven er som loven er – fastsat af VK-regeringen og DF.

I starten af denne måned blev det ikke desto mindre i en rapport til Arbejdsmarkedsstyrelsen (læs her) gjort klart, at de lokale politikere har mulighed for at tolke – at tænke mere på mennesker, mindre på systemet og den kommunale pengekasse.

Og hvorfor gør Svendborg Kommunes Jobcenter så ikke det? Tager mere hensyn til borgerne end til pengekassen altså? Det vil borgmester Curt Sørensen nu svare på. Hvad vil du spørge Curt Sørensen om i denne sammenhæng? Send dit spørgsmål til netavisen på svendborgsavis@live.dk. Så stiller netavisen det til Curt Sørensen – når interviewet foregår torsdag i næste uge på borgmesterkontoret. Men husk: Curt Sørensen vil ikke kommentere konkrete personsager.