Det velrenommerede firma Petersen & Sørensen har ikke ruttet med sandheden om sin rolle i den bundulovlige skrotning af et gammelt krigsskib på Frederiksø. Den er større, end firmaet selv har oplyst. Det er nemlig Petersen & Sørensen, der har lejet arealet på Frederiksø ud til Odense-firmaet bag skrotningen.

Skrotnings-firmaet har lejet sig ind hos Petersen & Sørensen

Af Frede Jakobsen

Den velrenommerede Svendborg-virksomhed Petersen & Sørensen er mere involveret i den ulovlige skrotning på Frederiksø af et gammelt svensk krigsskib, end firmaet selv har villet indrømme. Det er Petersen & Sørensen, der har lejet et areal på øen ud til det firma, som i sidste uge gik i gang med skrotningen i strid med alle love og regler. En skrotning, som Svendborg Kommune omgående greb ind mod og fik stoppet. Nu har kommunen politianmeldt firmaet, Dansk Totalentreprise Odense.

Efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, har ejeren af Dansk Totalentreprise Odense oplyst til kommunen, at han har lejet arealet af Cai Larsen. Og Cai Larsen – også kaldet Sorte Cai – det er lige præcis ejeren af Petersen & Sørensen. Eller P&S Koncernen, som omfatter Petersen & Sørensen Motorværksted A/S på Nordre Kaj med produktion også på Frederiksø samt datterselskaberne Thurøbund Yachtværft A/S og Marstal Værft A/S.

Der har indtil nu været mystik om, hvem der har tilladt et Odense-firma at begynde et skrotnings-arbejde på Frederiksø. Det er Udsyn A/S, der står for udlejningen på Frederiksø. Direktør i Udsyn, Steffen Larsen, har fra starten afvist at have lejet noget som helst ud til Dansk Totalentreprise Odense. Det måtte i givet fald – sagde han – være en af de nuværende lejere på Frederiksø. En af dem er Petersen & Sørensen. Men efter at Svendborgs NetAvis i mandags afslørede den ulovlige skrotning på Frederiksø, sagde driftschef hos Petersen & Sørensen, Visti Abrahamsson, at firmaet intet havde med skrotningen eller firmaet bag den  at gøre – udover at have ageret mægler og meldt de to gamle svenske krigsskibes ankomst til havnen. Det var alt, påstod driftschefen. Og Ole Mørk Andersen, ejer af Dansk Totalentreprise Odense, ville ikke fortælle Svendborgs NetAvis, hvem der havde tilladt firmaet at bruge en bedding på Frederiksø til med litauiske arbejdere at starte skrotningen af det ene af krigsskibene – R 141.

Til kommunen har Ole Mørk Andersen imidlertid, erfarer Svendborgs NetAvis, godt villet fortælle det. Svendborgs NetAvis har af samme grund forsøgt at få kommunen til at udlevere en kopi af politianmeldelsen mod Ole Mørk Andersen og Dansk Totalentreprise Odense. Uden held. Men at kommunen er klar over, at Petersen og Sørensens rolle i sagen ikke er så perifer, som firmaet selv for forklaret, fremgår af, hvad kommunens miljø og teknikkdirektør, Kjeld Bussborg Johansen, trods alt vil sige om den til Svendborgs NetAvis:

”Det er Petersen & Sørensen, der har lejemålet til arealet. Når et firma bruger det område, så er det for os indlysende, at det må have lavet en aftale med den, der har råderet over arealet. Det er for os utænkeligt, at man kan slæbe sådan et par skibe ind sådan et sted uden at have en aftale om at måtte gøre det”, siger Kjeld Bussborg Johansen.

Svendborgs NetAvis har forsøgt at få en kommentar til de nye oplysninger fra Petersen & Sørensens driftschef, Visti Abrahamsson. Oplysninger, som står i skarp modstrid til hans udtalelser tidligere på ugen. Det er ikke lykkedes at komme til at tale med Visti Abrahamsson.

De to gamle krigsskibe ankom til Svendborg Havn den 22. maj. Havnekontoret modtog meddelelse om deres ankomst fra Petersen & Sørensen, som agerede mægler. Og Petersen & Sørensen oplyste ikke dengang eller i måneden frem til, at skrotningen gik i gang, Havnekontoret om, at ejeren af skibene var en anden virksomhed. Derfor har Havnekontoret – indtil skrotnings-skandalen brød løs – regnet med at skulle sende regningen for den første måneds havneleje til netop Petersen & Sørensen. At det er Dansk Totalentreprise Odense, der ejer skibene, er der ikke længere tvivl om. Men at Petersen & Sørensen har en større rolle i, at den ulovlige skrotning kunne begynde, er der heller ikke længere tvivl om – trods firmaets påstand om det modsatte.

Den 68 år gamle maritime virksomhed, Petersen & Sørensen Motorværksted – som i sin vision understreger, at den vil være en ”pålidelig samarbejdspartner” –  er ellers kendt for at være en virksomhed med orden i sagerne. Petersen & Sørensen Motorværksted blev startet i 1942. I 1976 blev firmaet overtaget af Cai Larsen, som på det tidspunkt ejede Thurøbund Yachtværft. I 2004 kom Marstal Værft med til koncernen, som har 85 ansatte.

Læs også ”Krigsskib skrottes ulovligt på Frederiksø” 28. juni og ”Svendborg-firma involveret i skrot-skibene” 29. juni.