Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse

Under normale omstændigheder ville jeg naturligvis blive godt og vel rød i hovedet ved at bruge et vulgært udtryk som narrefisse i en overskrift, men eftersom ordet narrefisse vitterlig findes i Nudansk ordborg med en meget præcis definition, finder jeg det helt i orden at bruge udtrykket i forbindelse med Socialdemokraternes leflen for storkapitalen samtidig med, at partiet gør et stort nummer ud af at understrege, at partiet vil gøre alt for at hjælpe det danske samfund og ikke mindst de mennesker, som er berørt af konsekvenserne af den krise, som nu har haft så stor indflydelse på almindelige danskeres hverdag siden 2008.

Det normalt vulgære udtryk narrefisse anvendes ifølge Nudansk Ordbog i forbindelse med en kvinde, som lægger op til samleje med en mand, men som alligevel trækker sig tilbage. Der er altså tale om noget, som ikke opfylder forventningerne. På samme måde som med Socialdemokraterne, der før valget ville det solidariske samfund, men som efter valget i 2011 har ladt det solidariske samfund fuldstændig i stikken.

Den økonomiske krise kradser, men rent faktisk kradser den kun på den almindelige dansker, der i forvejen ikke havde ret meget at rutte med allerede i 2008. Den del af den danske befolkning, der sad på flæsket, da den såkaldte krise startede i 2008, lider absolut ingen nød. De oplever aldeles ikke skyggen af en økonomisk krise. Tværtimod er deres levevilkår og realløn blevet betydeligt forbedret i løbet af den såkaldte økonomiske krise.

Omsætningen i landets største virksomheder er siden 2008 steget med 70 milliarder kroner eller 32 procent. Og siden 2008 har de mennesker, som sidder på flæsket, investeret 350 milliarder kroner i nye arbejdspladser i udlandet samtidig med, at de har nedlagt 18.000 jobs i Danmark.

Midt i hele denne bemærkelsesværdige periode med en økonomisk krise, som i realiteten slet ikke er nogen økonomisk krise, får vi så en socialdemokratisk statsminister og ikke mindst en socialdemokratisk finansminister, der vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for at hjælpe de danske virksomheder med at tjene endnu flere penge. Dette på trods af, at pengene fosser ind på kontoen hos såvel de store virksomheder som deres ejere.

Lettelser i virksomhedsskatten på mange, mange milliarder kroner skal finansieres af tilsvarende milliardforringelser for de langtidssyge og arbejdsløse, der er havnet på kontanthjælp. Når bare de langtidssyge og de langtidsledige og de studerende og de ældre vil acceptere store forringelser i deres levevilkår, så kan vi ifølge Socialdemokraterne og SF redde velfærdssamfundet.

Sikke da en gang regulær narrefisse fra S og SF’s side.

De mennesker, der sidder på flæsket i det danske samfund, har siden 2008 fået endnu mere flæsk at sidde på ved hjælp af de reformer, som S og SF har gennemført sammen med de Radikale og Venstre. De langtidssyge og langtidsledige har fået narrefisse som betaling for deres stemmer på S og SF ved valget den 15. september 2011.

Som det imidlertid fremgår med al tydelighed af meningsmålingerne, har S og SF’s vælgere meget klart forholdt sig til, hvad de mener om S og SF, men desværre synes det ikke som om, at S og SF har fundet ud af årsagen til vælgerflugten, idet de to partier er parate til at lave ” nye reformer”, der endnu en gang skal begunstige dem, der i forvejen sidder på flæsket.

Kære Helle Thorning-Schmidt og Bjarne Corydon! Vi er trætte af jer og jeres narrefisse! Pak jeres habengut og lad os få et valg. Der er masser af mennesker i dette samfund, der har fortjent et bedre liv end det, som I kan tilbyde.

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).