Haludvalgets million forsvandt ned i kommunekassen

 
 

Kulturdirektør Tim Jeppesen.

Pludselig var den væk. Millionen. Penge, som Haludvalget havde lagt til side i år – for senere at kunne lave nogle større og nødvendige reparationer på hallerne. Millionen var eksproprieret ned i kommunekassen – da kultur- og planforvaltningen i forbindelse med budgetarbejdet lavede en gennemgang af dens mange konti. Ingen havde orienteret Haludvalget forinden. Og slet ikke spurgt det. Det fik ingen muligheder for at gøre indsigelse – før det var for sent.

”Jeg er dybt overrasket. Politikerne kommer til at høre fra os igen i denne sag”, siger en fortørnet formand for Haludvalget, Frank Müller-Bøgh. Han havde – efter en protest fra Haludvalget og et møde med forvaltningen – håbet, at sagen gik i orden. At den million kroner, udvalget havde sparet op, kom tilbage. Det gør den ikke – den er forsvundet op i den blå luft. Eller rettere ned i kommunens kasse. Det accepterede politikerne i Udvalget for Kultur og Plan, da de tirsdag fik en orientering om sagen fra kultur- og plandirektør Tim Jeppesen.

Tim Jeppesen erkender, at Haludvalget skulle have været orienteret, inden millionen blev eksproprieret. ”Det blev de ikke. Det er en fejl, som jeg kun kan beklage”, siger Tim Jeppesen.

Men millionen? ”Den er væk”, siger Tim Jeppesen. Væk altså fra Haludvalget. Den er nu lagt i kommunekassen og skal bruges til andre prioriteringer. ”Den er en del af en større sag. Ingen kan se, hvordan vi skal kunne skaffe den tilbage”, siger han efter mødet tirsdag i Udvalget for Kultur og Plan.

I Haludvalget blev man først opmærksom på, at kommunen havde snuppet en million kroner fra dets arbejde – da den var snuppet. Haludvalget sendte derfor i november en skriftlig protest til kommunen. Og formanden Frank Müller-Bøgh har senere haft møde med både Tim Jeppesen og formanden for Udvalget for Kultur- og Plan, Bruno Hansen (SF). Han håbede på den baggrund, at sagen ville blive løst – og Haludvalget få sine penge igen. Nu kræver Frank Müller-Bøgh, at sagen tages op igen på næste møde i Udvalget for Kultur og Plan.

”Det er altså frustrerende, det her”, siger Frank Müller-Bøgh. Han påpeger, at det nemt kan gå sådan, at folk bliver trætte af at gøre en masse frivilligt arbejde til gavn for kommunen, når de ser deres arbejde undermineret af selvsamme kommune. ”Alle i Haludvalget er frivillige. Og der er også håndværksmestre, som frivilligt og uden at få en øre for det tager rundt og vurderer, hvad der skal gøres af arbejde på hallerne”, siger han.

Kommunen afsætter hvert år 2,3 millioner kroner til reparationer og vedligehold af hallerne, som for de flestes vedkommende er omkring 40 år gamle. I år har Haludvalget bevidst undladt at bruge alle pengene. Ikke, fordi der ikke er nok, der skal ordnes på hallerne. Men fordi, forklarer Frank Müller-Bøgh som eksempel, at noget arbejde kan udføres nødtørftigt – men forsvarligt – for 50.000 kroner, mens det ville koste 300.000 kroner at lave det gennemgribende. På den måde sparer Haludvalget op til de meget store arbejder, som medlemmerne ved venter forude. Haludvalget har derfor i år brugt 1,3 millioner kroner – og altså sparet en million til senere brug. Det er den million, kommunen har stjålet. Næste år får Haludvalget igen 2,3 millioner kroner.

”Så det tyder på, at vi bliver nødt til at bruge alle pengene det år, vi får dem bevilget”, siger Frank Müller-Bøgh, som ikke synes, det er en særlig klog måde at vedligeholde hallerne på. Og det er ikke bare ikke særligt klogt – det er også i strid med en beslutning sidste år i Udvalget for Kultur og Plan. Som Haludvalget skriver i protestbrevet til kommunen:

”Vi tillader os derfor at erindre om, at Udvalget for Kultur og Planlægning den 9. december 2009 i punkt 12 på dagsordenen godkendte en indstilling om, at Haludvalget udelukkende igangsætter akutte renoveringsopgaver, således at Haludvalget via årlige overførsler i løbet af 5-6 år kan opspare midler til at påbegynde større renoveringsopgaver”.

Og det var ikke bare for sjov, at Haludvalget ønskede denne mulighed – og at politikerne gav dem lov til det. Der var nemlig året før udarbejdet tilstandsrapporter for alle 14 idræts- og svømmehaller. De viste, at der i perioden 2009-20016 er behov for 20,6 millioner kroner til nødvendige renoveringsopgaver. De penge blev ikke afsat – bl.a. på grund af kommunens dårlige økonomi sådan i det hele taget. Hvad Haludvalget havde forståelse for. Til gengæld havde Haludvalget lavet planen med at spare op af det årlige tilskudsbeløb fra kommunen. Det gjorde udvalget så første gang i år – med det resultat, at kommunen snuppede pengene tilbage. Uden at orientere udvalget.

Her er det brev, som Haludvalgets formand, Frank Müller-Bøgh, sendte til kommunen 26. november, og som han – forgæves – håbede, ville skaffe den ene million kroner tilbage:

“På Haludvalgets møde den 9. november 2010 blev vi enige om, at henvende os skriftligt til jer, idet vi har konstateret, at den såkaldte renoveringspulje til svømmehaller, idrætshaller og klubhuse er blevet reduceret med 1 mio. kroner uden, at vi er blevet gjort bekendt med dette i høringsprocessen forud for budgetlægningen.

Vi tillader os derfor at erindre om, at Udvalget for Kultur og Planlægning den 9. december 2009 i punkt 12 på dagsordenen godkendte en indstilling om, at Haludvalget udelukkende igangsætter akutte renoveringsopgaver, således at Haludvalget via årlige overførsler i løbet af 5-6 år kan opspare midler til at påbegynde større renoveringsopgaver.

Baggrunden for denne indstilling var, at Haludvalget – på baggrund af udarbejdede tilstandsrapporter for 14 svømme- og idrætshaller – havde rejst ønske om tilførsel af 20,8 mio. kr. fordelt på årene 2009 – 2016.

Denne tilførsel skulle have været brugt til højest nødvendige renoveringsopgaver i hallerne.

Det ønskede udvidelsesforslag blev imidlertid ikke vedtaget i forbindelse med budgetforliget for 2010.

Haludvalget udtrykte i indstillingen bekymring for hallernes generelle bygningstilstand i fremtiden, når der ikke afsættes midler ud fra de anbefalinger, som kommunens egne byggeteknikere har givet.

Jeg kan oplyse om, at Haludvalget i efteråret 2009 nedsatte et byggesagkyndigt udvalg, som har brugt mange frivillige timer på, at koordinere indsatsen for at anvende så få af de afsatte renoveringsmidler som muligt, således, at vi – som Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte den 9. december 2009 – kunne opspare midler til fremtidige renoveringsopgaver.

Selvom det ikke hører under Haludvalgets opgave, har dette byggeudvalg faktisk også brugt timer på, at besigtige renoveringsopgaver i de kommunale svømmehaller, da det jo er i alles interesse, at midlerne bliver anvendt så optimalt som muligt.

Det er derfor bekymrende, at vi nu konstaterer, at en del af de midler, som vi har opsparet, bliver inddraget ligesom det naturligvis er demotiverende for Haludvalget i almindelighed og det byggesagkyndige udvalg i særdeleshed, at deres frivillige arbejde ikke tages alvorligt.

Vi skal endnu engang udtrykke vores stærke bekymring for hallernes generelle bygningstilstand, når der ikke afsættes tilstrækkelige midler til renoveringsopgaver. Problemet bliver naturligvis endnu større, når vi nu også fratages muligheden for at spare op til på sigt at foretage de store renoveringsopgaver”.