Han reagerer overhovedet ikke på kommunens henvendelser, Ole Mørk Andersen, der har to gamle svenske krigsskibe – det ene halvt skrottet – liggende på Frederiksø. Det har han ikke gjort i snart to måneder. Kommunens tålmodighed nærmer sig deadline – og en ny politianmeldelse.

Skrot-skibene efterladt på Frederiksø

Af Frede Jakobsen

De ligger der stadig – to gamle svenske krigsskibe. Det ene halvt skrottet. Intet er der sket, siden kommunen i slutningen af juni fik stoppet den miljøfarlige og ulovlige skrotning, der var i gang af destroyeren R 141 på Frederiksø. Manden bag skrotningen, Ole Mørk Andersen, Dansk Totalentreprise Odense, reagerer ganske enkelt ikke på henvendelser fra kommunen. Så de to gamle vrag ligger der stadig. På et område af øen, som Ole Mørk Andersen har lejet af Svendborg-firmaet Petersen & Sørensen.

”Vores tålmodighed er ved at slippe op, nu er der altså gået snart to måneder”, siger miljø- og teknikdirektør i Svendborg Kommune, Kjeld Bussborg Johansen, der bebuder en ny politianmeldelse mod Ole Mørk Andersen, hvis han ikke reagerer på et sidste varsel om at sende nogle dokumenter til kommunen – en miljøcertificering og en eksporttilladelse på de to krigsskibe, samt en plan for, hvad der skal ske med dem. Den første politianmeldelse indgav kommunen allerede i slutningen af juni, fordi Ole Mørk Andersen havde påbegyndt skrotningen af R 141 uden en eneste tilladelse. Han havde end ikke søgt om en sådan.

Lige siden, kommunen i slutningen af maj standsede skrotningsarbejdet, har Ole Mørk Andersen lovet at dokumentere, at han har papirerne i orden. ”Men der sker ikke noget. Han reagerer ikke på vores henvendelser”, siger Kjeld Bussborg Johansen.

Ole Mørk Andersen, der tilsyneladende er komplet ligeglad med kommunens krav, reagerede dog, da Svendborgs NetAvis kontaktede ham for at høre, hvorfor han ikke opfylder kommunens krav. Han tog telefonen. Men sagde ikke meget. ”Jeg gider ikke udtale mig til dig, for du skriver bare, hvad der passer dig. Og det har jeg da også tænkt mig at få en advokat til at se på”, sagde han. Og så var den samtale slut.

Ole Mørk Andersen – med en stribe konkurser bag sig – fik ved hjælp af Svendborg-firmaet Petersen & Sørensen de to gamle krigsskibe ind til Frederiksø i Svendborg Havn allerede den 22. maj. De blev lagt på et område, som Petersen & Sørensen har lejet af Udsyn A/S, der ejer bygningerne på den ellers kommunalt ejede ø. I slutningen af juni begyndte en gruppe østeuropæiske arbejdere, hyret af Ole Mørk Andersens firma Dansk Totalentreprise Odense, pludselig at skrotte det ene skib. Den slags arbejde er omfattet af meget strenge miljøkrav i Danmark. Kun fire firmaer i Danmark har tilladelse til det. Skrotnings-arbejdet blev hurtigt opdaget, og de kommunale miljømyndigheder fik straks arbejdet stoppet.

Lige siden arbejdet blev stoppet har kommunen krævet af Ole Mørk Andersen, at han afleverer dokumenterne i sagen, og at han laver en plan for, hvad der skal ske med skibene. Men Ole Mørk Andersen har i de to måneder siden ganske enkelt ikke reageret på kommunens krav.

Ifølge Kjeld Bussborg Johansen får Ole Mørk Andersen nu et sidste varsel. Derefter hedder det politianmeldelse – igen. Kommunen vil ikke selv igangsætte et arbejde med at fjerne skibene – og derefter sende regningen til Ole Mørk Andersen. ”Nej, de udgør ingen miljørisiko, sådan som de ligger der nu. Det er kun, hvis der bliver arbejdet med at skrotte dem”, siger Kjeld Bussborg Johansen.

Firmaet Petersen & Sørensen har holdt meget lav profil om dets rolle i sagen. Til at begynde med bortforklarede firmaet dets rolle. Men det er ikke desto mindre Petersen & Sørensen, der har været mægler på skibene og meldt deres ankomst til Havnekontoret – uden i øvrigt at oplyse, at ejeren af dem var en anden end firmaet selv. Derfor troede Havnekontoret, at det var Petersen & Sørensens skibe. Det er også Petersen & Sørensen, der har givet Ole Mørk Andersen lov til at have skibene liggende på Frederiksøen og til at råde over det sted, hvor R 141 blev påbegyndt skrottet.