Det er i dag, den afgøres – skolestrukturen i Svendborg Kommune. Klokken 12 mødes politikerne i Udvalget for Børn og Unge for at lave en indstilling til Byrådets møde på tirsdag. Hvad kan de blive enige om – hvis de kan blive enige altså? Det giver Frede Jakobsen et bud på.

Tilbage til skolestart – sådan næsten da

Af Frede Jakobsen

KOMMENTAR: Tusindvis af forældre og lærere – og måske børn – venter spændt på resultatet af mødet i dag i Udvalget for Børn og Unge. Hvordan vil skolestrukturen i Svendborg Kommune se ud efter sommerferien næste år? Det er det, ni af byrådets medlemmer sætter sig sammen for at drøfte fra klokken 12 i dag. Hvor længe drøftelsen mellem Hanne Klit og Pia Dam fra Socialdemokraterne, Arne Ebsen fra Tværsocialisterne, løsgængeren Masoum Moradi, den konservative Henrik Nielsen, Venstre-folkene Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen og Birger Jensen samt Enhedslistens Jesper Kiel varer, det ved ingen. Ingen ved heller, hvad der kommer ud af drøftelsen. Men Svendborg NetAvis tør godt give et bud.

På et eller andet tidspunkt i eftermiddagens løb vil der komme hvid røg op af skorstenen. Enighed vil være nået – bortset fra, at Jesper Kiel heller ikke denne gang vil være enig med de otte andre medlemmer. Til stor glæde for nogle borgere, til stor skuffelse for andre vil politikerne præsentere noget, der ligner det, det hele startede med – det, som de selvsamme politikere blev enige om på udvalgsmødet den 18. august. De mange høringssvar til trods, de mange overvejelser i de forskellige partier siden til trods: Politikerne – de otte af dem – vil indstille til Byrådet at vedtage det forslag, som har været i offentlig høring. Med kun én væsentlig ændring: Byskolen lukkes alligevel ikke, den bevares, men kun som en 0.-6. klasses folkeskole i midtbyen.

Godt nok spillede Socialdemokraterne i sidste uge – på baggrund af høringssvarene – ud med et helt nyt forslag.  Om at bevare den lukningstruede Sct. Michaels Skole i Oure, men til gengæld lukke Gudbjerg Skole og/eller Hesselager Skole. Samt lukke Bymarkskolen i Ollerup. Og – men det er stort set alle enige om nu – bevare Byskolen som nævnt ovenfor. Men det udspil har ingen fremtid – ingen støtter det udover den socialdemokratiske gruppes ni medlemmer. Socialdemokraterne understregede da også, da de kom med udspillet, at det var partiets bud efter høringen, men at de for alt i verdens var indstillet på at få forhandlet sig til et bredt flertal bag en ny skoleplan. Dermed fik Socialdemokraterne både markeret, at de har ladet sig påvirke af høringen, og sagt, at de godt er klar over, at deres nye forslag ikke har nogen gang på jord.

Socialdemokraternes to tætte samarbejdspartnere, SF og Tværsocialisterne, blev tossede, da de så Socialdemokraternes nye udspil. De skal slet ikke lide at lukke skoler – specielt kan Arne Ebsen ikke lide at lukke Bymarkskolen i Ollerup, derude hvor han selv er valgt.

I Venstre – byrådets største parti – har de haft rigtig, rigtig svært ved at finde fodslag. Alle slås de på kryds og tværs for deres skoler ude i den gamle Gudme Kommune og ude i den gamle Egebjerg Kommune og Venstre-folkene valgt inde i SVendborg for Byskolen. Venstre har derfor i en tid arbejdet med den såkaldte Alternative Model, som nogle forældre fra Thurø Skole har lavet. I en lidt ændret form, hvilket vil sige inddragelse af Sct. Michaels Skole i Oure, som egentlig var foreslået lukket i Den Alternative Model. Det er den så ikke i modellens version 2.0, som Venstre har fået bagmændene til at lave. Dermed lukkes – ifølge version 2.0 – kun Nordre Skole. Alle andre overlever stort set i deres nuværende form. Også Hømarkskolen.

Den model kan Socialdemokraterne ganske enkelt ikke spise. Af mange grunde. Godt nok kan Den Alternative Model på papiret skaffe de besparelser, som partierne i budgetforliget har forpligtet sig til at finde – 17,5 millioner kroner. Men det er netop på papiret, mener Socialdemokraterne – for der vil komme udgifter bagefter, bl.a. til renovering/nybygning af Thurø Skole. Der vil være masser af tomme klasselokaler på skolerne. Og problemet med drastisk faldende elevtal på Hømarkskolen bliver ikke løst – integrationen heller ikke. Mener altså Socialdemokraterne, som tror, at der i givet fald skal laves nye skoleændringer i løbet af få år.

Så kunne de tre SF’ere, den ene Tværsocialist og Masoum Moradi selvfølgelig tilslutte sig Venstre og de andre borgerlige – imod Socialdemokraterne. Det er de ikke meget for. Det vil gøre forholdet til deres allierede, borgmesterpartiet S, anstrengt i de næste tre år. Og de vil helst – og det vil også Venstre og de andre borgerlige, dvs. de Konservative og DF – have et meget bredt skoleforlig. Både fordi de reelt mener, at en så stor ændring skal være driftssikker og holdbar. Det vil sige, at man ikke skal risikere efter få år at skulle til at ændre skolestrukturen igen. Men også af taktiske grunde – uanset hvad for en løsning, man ender med, så vil der være masser af borgere, der vil være meget utilfredse. Og så er det altså meget rart for partierne at være mange om at få tæskene fra utilfredse borgere.

Så hvad søren kan de blive enige om, politikerne? Hvis de kan blive enige. Der er vel sådan set kun to muligheder. Enten ender mødet i dag i kaos og ingenting. Det er ikke sandsynligt. Tilbage er altså, at de faktisk – næsten dem alle – var enige om en ny skolestruktur, da de mødtes den 18. august. Efter al sandsynlighed er det dér, det ender i dag. Den skoleplan, som blev sendt i høring, er den, politikerne i dag blive enige om at fastholde med nogle ganske få ændringer, væsentligst bevarelsen af Byskolen. De vil sige: Det var det muliges kunst.