Ebsen og de borgerlige for Gudme-løsningen

Arne Ebsen.

Et års kamp om Svendborg-skolernes fremtid er ikke slut. Den fortsætter på østfronten – et stykke tid endnu. Og som fronterne står lige nu, så har borgmesterpartiet Socialdemokratiet ikke flertal for deres løsning – en løsning, som også er foreslået af skoleforvaltningen. Tværsocialisten Arne Ebsen støtter nemlig den løsning, som Venstre og de andre borgerlige partier går ind for. Det er en løsning, som tilgodeser den nye Gudme Skole med skolebygninger i Gudme, Gudbjerg og Hesselager – på bekostning af Skårup Skole.

Et af de få udestående problemer i skoleplanen er indretningen af skoledistrikter i den østlige del af kommunen, hvor der er fire skoler (eller rettere to skoler i fire skolebygninger) tilbage efter lukningen af Sct. Michaels Skole i Oure. Skal skoledistrikterne indrettes, så de gavner Ny Gudme Skole (med skolebygninger i Gudme, Gudbjerg og Hesselager) eller Skårup Skole. Det kunne Udvalget for Børn og Unge ikke blive enige om på dets møde onsdag.

Forvaltningen havde indstillet et forslag om at indrette skoledistrikterne således, at der ville kunne blive to spor på Skårup Skole og to spor på Gudme Skole. Et forslag, som Socialdemokratiet og dets formand for Udvalget for Børn og Unge, Hanne Klit, støtter. Det var det forslag, de ville have sendt i offentlig høring frem til 2. februar inden en endelig vedtagelse. Men udvalget besluttede at sende både dette forslag og et alternativt forslag i høring. Og Venstre støtter det alternative forslag, som går ud på, at der kun skal være ét spor på Skårup Skole og tre spor på Gudme Skole – hvilket betyder, at der vil være klasser på alle årgange til alle tre skolebygninger. Og det forslag støttes af udvalgets tværsocialisten medlem, Arne Ebsen. Dermed er der – hvis afgørelsen havner i byrådet, hvad det efter al sandsynlighed gør – flertal for de borgerliges løsning, fordi Arne Ebsen støtter den. Med kun to spor i Gudme ville konsekvensen – sådan har kritikken lydt fra mange sider – hurtigt kunne blive, at det var overladt til den kommende skolebestyrelse at lukke en af de tre skolebygninger.

Når høringsperioden er afsluttet, skal sagen igen op i Udvalget for Børn og Unge. Udvalget kan træffe den endelige beslutning. Men alle udvalgsmedlemmer kan – og det er der ingen tvivl om sker – kræve sagen sendt til afgørelse i byrådet. I udvalget er der to socialdemokrater, som – efter hvad netavisen erfarer – støttes af løsgængeren Masoum Moradi i løsningen med to spor på Gudme Skole og to spor på Skårup Skole. Udvalgets fire borgerlige medlemmer (tre fra Venstre og en fra Konservative) går imidlertid sammen med Arne Ebsen, Liste T, ind for løsningen med tre spor på Gudme og et spor på Skårup Skole. I udvalget sidder også Jesper Kiel, Enhedslisten. I byrådet vil de borgerlige sammen med Arne Ebsen have et flertal med 15 stemmer – mod 14.

”Ja, jeg hælder mest til forslag 2”, siger Arne Ebsen. Forslag 2 er forslaget om, at der skal være tre spor i Gudme og kun ét spor i Skårup.  ”Det gør jeg, fordi jeg synes, vi skal give de tre skoler (Gudme, Gudbjerg, Hesselager – red.) er ordentlig grundlag at arbejde på. Og borgerne i området har jo også i høringsperioden givet udtryk for, at de føler sig knyttet mere i den retning end ned mod Skårup. Der er også nogle stærke forenings-bånd, der knytter dem sammen. Dem skal man være varsom med at bryde op. Og de tre skolebestyrelser har jo givet udtryk for, at de kan få skolerne til at fungere rigtig godt på denne måde”.

”Men samtidig har både du – og udvalget i øvrigt – tidligere sagt, at skoler med kun ét spor ikke er en god løsning. Og det vil jo blive tilfældet for Skårup. Hvad siger du til det?”.

”Ja, det er ikke optimalt. Men det er trods alt bedre med en skole med ét spor end slet ikke nogen skole. Skårup er kommet lidt i klemme i det her. Og måske havde det været rigtigere fra starten at lukke en af de tre skoler længere oppe. Men nu er det altså noget andet, der er besluttet, og så må vi prøve at give dem gode muligheder”, siger Arne Ebsen.

Udvalgets formand, socialdemokraten Hanne Klit, går ind for forslaget om to spor i Gudme, to spor i Skårup.  ”Det er problematisk kun at have et spor i Skårup”, siger hun. ”Af flere grunde. Det betyder, at skoledistrikts-grænsen komme til at gå lige uden for Skårup, og det vil sige, at elever derfra skal op på en af de tre skoler længere mod nord. Det kan også betyde, at f.eks. elever fra Gudme bliver skubbet til f.eks. Hesselager for at gøre plads til elever , der kommer næsten fra Skårup. Vi har også besluttet at placere en af specialklasserne på Skårup Skole. Og det kræver en vis volumen på en skole, hvis den skal være inkluderende for en specialklasse. Og så er Skårup i øvrigt et udbygningsområde. Hvor attraktivt vil en én-sporet skole lige være for tilflyttere? Mange forældre risikerer også at skulle køre deres børn nord på til en af de tre skoler og derefter køre sydpå igen for at komme på arbejde i Svendborg”, siger Hanne Klit.

Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet i går også, hvor de forskellige specialklasser skal placeres i den nye skolestruktur fra næste skoleårs begyndelse. Dette forslag skal også i høring. Til gengæld skal den store klasseflytning fra skole til skole ikke i høring. Den blev vedtaget på udvalgsmødet. Se mere om klasseflytningerne og specialklassernes placering i artiklen fra den 7. januar ”Så er den klar – skoleplanen”.