Jublen i den gamle Gudme Kommune kan hurtigt blive afløst af lokal strid. Godt nok er to skoler taget af luknings-listen, Gudbjerg og Hesselager. Men én af dem kan hurtigt komme i farezonen. Skolebestyrelsesformand kalder politikernes beslutning for uanstændig og ansvarsforflygtigelse.

Skolepolitikerne kritiseres for flygte fra ansvaret

Af Frede Jakobsen

Lokal jubel kan hurtigt blive til lokal strid. Ja, til et lokalt drama, spår formanden for skolebestyrelsen på Gudme Skole, Asger Olsen. Han er glad for, at politikerne har taget de to nabo-skoler, Hesselager og Gudbjerg, af luknings-listen. Men han er ikke glad for det forslag, der er kommet ud af det. ”Det er ansvarsforflygtigelse, det er uanstændigt”, siger han.

Jublen i Gudme og Hesselager var til at høre, da politikerne i byrådets Udvalg for Børn og Unge i sidste uge besluttede at ændre på skole-udspillet fra forvaltningens skolefolk. Det oprindelige forslag om at lukke tre af de fire folkeskoler i Svendborg Kommunes nordøstlige del – den tidl. Gudme Kommune – blev skrottet. I stedet hedder forslaget nu at lukke én af dem, Sct. Michaels Skole i Oure. Gudbjerg Skole og Hesselager Skole skal altså ikke længere lukkes, men skal sammen med Gudme Skole være én skole – beliggende tre forskellige steder, det vil sige, hvor de ligger nu.

Politikernes nye beslutning, som skal til behandling i byrådet på tirsdag, betyder imidlertid ikke, at der fortsat vil være det samme liv og glade dage på de tre skoler som i dag. Der skal nemlig ifølge planen kun være to klasser på hver årgang – men fordelt på tre skoler. At det bliver en – mildt sagt – svær opgave et løse, var politikerne i Udvalget for Børn og Unge tilsyneladende godt klar over, da de traf beslutningen. Men pænt indpakket i mode-ordet ”ufordring” ekspederede de aben videre til de tre gange syv personer i de tre skolebestyrelser. Med disse ord:

”Hvad angår etablering af nye skoler på flere matrikler bemærkes, at kompetencen vedrørende klassernes fordeling på de enkelte matrikler tilgår skolebestyrelserne. Det påpeges, at der for skoler placeret på flere matrikler venter en udfordring i at optimere tildelte ressourcer i forhold til en forventet ny og harmoniseret ressourcefordelingsmodel. Dette særligt for hvad angår skoler på 3 matrikler, hvor der ikke kan forventes tilstrækkelige ressourcer til at opretholde samtlige klassetrin på alle matrikler”.

”Det vil altså sige, at politikerne i udvalget har sendt opgaven videre til os i de tre skolebestyrelser. Det er os, der skal afgøre, om vi skal lukke en af skolerne eller udsulte alle tre. Det er derfor, jeg kalder det ansvarsforflygtigelse og ynkeligt. For hvordan har de tænkt sig, at vi skal kunne blive enige om det lokalt? Vi har et godt samarbejde mellem skolebestyrelserne i denne del af kommunen. Men med den her beslutning lægger politikerne da op til et lokalt drama”, siger Asger Olsen.

De to andre skolebestyrelsesformænd, Jørn Dresler på Gudbjerg Skole og Bøje Jensen på Hesselager Skole, er umiddelbart mere glade for, at deres skoler overlever, end de er bekymrede for, hvordan det skal kunne hænge sammen.

”På papiret mangler der klasser. Men det er jo ikke sikkert, det kommer til at gå sådan. Vi er rimeligt optimistiske”, siger Jørn Dresler. Og Bøje Jensen siger: ”Skolerne kommer jo ikke til at fungere på samme vilkår som før. For det handler jo rent ud sagt om økonomi. Alle skal spare. Men jeg tror, det kan lade sig gøre at få de tre skoler fyldt op”.

Alle tre skolebestyrelsesformænd peger dog på, at hvis det skal kunne lade sig gøre, så skal der ændres ved forslaget til skoledistrikter. Så Brudager-området og Oure forbliver i skoledistrikt med Gudme, Gudbjerg og Hesselager. Og ikke, som det er foreslået i skoleplanen, kommer i distrikt med Skårup Skole. Netop i Oure ligger den fjerde af skolerne i den gamle Gudme Kommune, Sct. Michaels Skole, som skal lukkes, eleverne sendes ned mod Svendborg til Skårup Skole.

”Hvis vi fik indført et frit skolevalg eller, hvis eleverne fra Sct. Michael kunne vælge at komme her til i stedet for, så ville vi ikke få problemer. Så ville der nemt kunne laves tre klasser på hver årgang”, siger Asger Olsen.

Skole-forslaget skal behandles i byrådet på tirsdag. Mødet starter allerede klokken 16, og det er flyttet til Naturama på Dronningemaen, fordi man forventer et stort fremmøde af forældre. Det forslag til skole-plan, som byrådet vedtager, bliver derefter sendt i offentlig høring. Først senere på efteråret skal planen endeligt vedtages.