Han rammes af Jobcentrets fejl

Flemming Rath.

SYGE I KLEMME (13): 57-årige Flemming Rath har kæmpet sig igennem fem mørke år med sygdom og Jobcenter. De seneste få dage har han været tæt på at give helt op. Tre arbejdsprøvninger har han været igennem. To gange er han af en sagsbehandler på det kommunale Jobcenter blevet indstillet til fleksjob. Nu har Jobcentret sagt definitivt nej til at tildele Flemming Rath fleksjob. Grunden? De arbejdsprøvninger, som selvsamme Jobcenter har sendt ham i, har været forkerte.

Flemming Rath, tidligere industriarbejder, som i to og et halvt år har været på kontanthjælp, og hans kone, førtidspensionist på nedsat ydelse, overlever kun lige netop økonomisk. Bl.a. fordi de får hjælp af deres børn. Men humøret og lysten til livet er mere og mere vanskelig at bevare. Flemming Rath er ked af det og forvirret. Han har haft et hårdt arbejdsliv. Og altid har han troet, hvad familien i flere generationer har haft tillid til og lært ham: Vi betaler vores skat – og får vi brug for det, så får vi hjælp. ”Hvor er Curt henne i alt det her”, spørger han. Det er borgmesteren, han mener, socialdemokraten Curt Sørensen, der satte sig i borgmesterstolen 1. januar – efter fire år med Venstre-styre, en periode, hvor jagten på at nedbringe antallet af svendborgensere på fleksjob og førtidspension for alvor blev sparket i gang – helt i overensstemmelse med regeringens politik. Som livslangt fagforeningsmedlem – i 3F – har han, ligesom sin far, der var ansat i fagbevægelsen, altid troet på, at hjælpen ville være der fra samfundet, hvis det, han ikke håbede på, skulle indtræffe: At han ikke længere kunne arbejde. I dag er han ikke bare skuffet. Han er ked af det, vred.

Sygemeldt og med stærke smerter i en fem års tid, halvdelen af tiden på sygedagpenge, halvdelen på kontanthjælp, tre arbejdsprøvninger tilrettelagt af Jobcentret – plus ventetid, ventetid og mere ventetid, hvor intet skete. Endelig i sidste uge skulle Flemming Raths sag afgøres i Fleksjobudvalget. Én gang før – i august – havde den været for Fleksjobudvalget. Med indstilling fra Jobcentrets sagsbehandler om at tildele Flemming Rath fleksjob. Udvalget udsatte afgørelsen – krævede nye undersøgelser. Ikke bare af Flemming Rats arbejdsevne, men også af hvad han laver i hjemmet og i sin fritid. Men i sidste uge skulle sagen så igen for Fleksjobudvalget – endnu engang med indstillingen: Flemming Rath bør tildeles fleksjob.

Afgørelsen i Fleksjobudvalget blev skrevet i mandags – den 1. november. Af formanden for udvalget, Masoum Moradi. Det blev et nej – fordi de arbejdsprøvninger, som Jobcentret har sendt Flemming Rath i, har været forkerte. Kommunens fleksjobudvalg er ikke et udvalg, som er uafhængigt af Jobcentret. Det er en del af Jobcentret – medlemmerne er alle ansat i det Jobcenter, som Jobcentrets Fleksjobudvalg siger, har fejlet. Masoum Moradi, formanden for Fleksjobudvalget, er selv teamleder i Jobcentret. Og så er han i øvrigt også politiker, valgt for SF, men nu løsgænger i det byråd, som har lagt den politiske linje: Færre skal have fleksjob. ”Jeg kan altså ikke se det på anden måde,end at han må være inhabil”, konstaterer Flemming Rath.

Helt tilbage i starten af Flemming Raths sygdomsperiode tilbød hans daværende arbejdsplads, De Danske Spritfabrikker, at beholde ham i et fleksjob, hvis kommunen ville anerkende det. Det ville kommunen ikke. Sagen skulle gå den sædvanlige gang gennem systemet. To arbejdsprøvninger, tilrettelagt af Jobcentret, gik ikke godt. Flemming Rath kunne ikke klare dem. Lige nu er han i en tredje arbejdsprøvning. Det har han været i over et år – på Svendborgs Erhvervsskole. Og det er han stadig. Han er glad for det. Det er kommunens kasse også – for når Flemming Rath er aktiveret, betyder det, at kommunen af staten får refunderet 65 af kontanthjælpen til ham. Til forskel fra de 35 procent, kommunen ville få, hvis Flemming Rath ikke var i aktivering.

Fleksjobudvalget sagde også i oktober nej til at tildele fleksjob til  en anden, Helle Juul Pedersen. Med samme begrundelse. ’Godt nok er det os, Jobcentret, som har tilrettelagt arbejdsprøvningerne, men nu bedømmer vi, Jobcentret, at de var forkerte – derfor kan vi ikke tildele dig fleksjob’ – det var indholdet i afgørelsen fra Jobcentrets Fleksjobudvalgs afgørelse i Helle Juul Pedersens sag.

Det er den samme begrundelse, som nu bruges overfor Flemming Rath – formuleret som Fleksjobudvalgets skøn og dermed en slags gummiafgørelse, som Flemming Rath og hans fagforening, 3F, har vanskeligetved at efterprøve juridisk.

”Fleksjobudvalget har kompetence til at træffe afgørelse om fleksjob på baggrund af sagsbehandlers indstilling i ressourceprofilen”, skriver Masoum Moradi i afgørelsen. To gange har en sagsbehandler i Jobcentret indtillet Flemming Rath til fleksjob. Masoum Moradi gør i afgørelsen også opmærksom på, at udvalget også kan gøre det modsatte: ”Kommunens Fleksjobudvalg er således berettiget til at træffe en anden afgørelse om fleksjob end den, som kommunens sagsbehandler har indstillet i ressourceprofilen”. Og det gør det så Jobcentrets udvalg, som udvalgsformand og Teamleder i Jobcentret, Masoum Moradi, kalder ”kommunens fleksjobudvalg”. Det træffer en anden afgørelse – giver afslag til Flemming Rath.

Udvalget begrunder afslaget med, at Flemming Raths arbejdsevne ikke reelt kan vurderes, da arbejdsprøvningen på Erhvervsskolen – som altså har varet over et år – ikke har været tilrettelagt med de nødvendige skånehensyn. Der skal nemlig, siger udvalget, være mest stillesiddende arbejde, ikke gående og stående arbejde, for det belaster hans fødder og ryg, men der har været for meget af det første, for lidt af de sidste. Hans egen læge har vurderet det modsatte. Og læge, psykolog og sagsbehandler i Jobcentret har vurderet, at Flemming Rath opfylder betingelserne for fleksjob. Men Fleksjobudvalget vil det anderledes:

”Fleksjobudvalget er opmærksomme på, at egen læge vurderer, at de eksisterende skånehensyn i virksomhedspraktikken (arbejdsprøvningen – red.) er opretholdt, men Fleksjobudvalget vurderer, at Flemming Rath i løbet af en arbejdsdag har en overvægt af stående og gående arbejdsfunktioner, som Fleksjobudvalget ikke vurderer i tilstrækkelig grad tilgodeser Flemming Raths helbredsmæssige begrænsninger og deraf afledte skånehensyn”. Så derfor er det ”Fleksjobudvalgets vurdering, at de arbejdsmæssige muligheder ikke skønnes udtømte, da Flemming Rath i nuværende arbejdsprøvning ikke har arbejdet i overensstemmelse med de eksisterende skånehensyn”.

Ikke desto mindre er Flemming Rath stadig i arbejdsprøvning på Erhvervsskolen. Dog ikke denne torsdag morgen. Da er han til møde på Jobcentret til møde. Med en repræsentant for 3F ved sin side. 3F har fået nok. Og kræver klar besked: Hvad har Jobcentret egentlig tænkt sig at gøre for at rette op fejl, som Jobcentret selv har begået – som Flemming Rath har været uskyldig i. Men hvor konsekvensen af fejlene kun rammer én: Flemming Rath.

Læs også ”Jobcentret som dyneløfter” 13. oktober og ”Jobcentrets fejl – den syge borgers ulykke” 22. oktober.