Det helt tunge skyts køres nu i stilling af garverivirksomheden Scan-Hide og dens ejer, Danish Crown: En retssag mod Svendborg Kommune for at få erstatning – ”for virksomhedens fulde tab”. Scan-Hide har ikke sat beløb på – men har tidligere nævnt muligheden for at kræve 150 millioner kroner fra Svendborg Kommune.

Danish Crown gør klar til det store slag om mange millioner

Af Frede Jakobsen

De tre klagesager, der p.t. kører mellem den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hide og Svendborg Kommune er i småtingsafdelingen i forhold til den, der nu er på vej. Scan-Hides advokatfirma har netop meddelt Svendborg Kommune, at en retssag er undervejs. En sag, hvor Svendborg Kommune vil blive afkrævet en erstatning ”for virksomhedens fulde tab”. ”Scan-Hides økonomiske tab kan endnu ikke opgøres fuldt ud”, hedder det i brevet til kommunen. Men Scan-Hide har tidligere nævnt beløbet 150 millioner kroner.

Svendborg Kommune godkendte i slutningen af april den nye pris, som Svendborg Spildevand A/S har sat for rensningen af det møgbeskidte spildevand, som Scan-Hide sender til rensning på rensningsanlægget Egebjerg Syd. I stedet for 30.000 kroner om måneden skal Scan-Hide nu betale 700.000 kroner om måneden. Det er nemlig ifølge Svendborg Spildevand den reelle pris for at rense spildevandet. I månedsvis fik Scan-Hides advokatfirma kommunens godkendelse af det nye særbidrag, som betalingen hedder, udskudt. Da godkendelsen var en realitet, klagede Svan-Hide omgående til Statsforvaltningen.

Det er den ene sag, der kører i øjeblikket – Scan-Hides klage til Statsforvaltningens Tilsyn med Kommunerne. Scan-Hide mener, at kommunen i det mindst skulle have udskudt beslutningen, indtil Scan-Hide havde fået alle de 1000’vis af dokument-sider fra kommunen, som virksomheden havde krævet aktindsigt i.

I forvejen kører der to andre sager. Scan-Hide har klaget til Miljøklagenævnet over den spildevandstilladelse, som virksomheden har fået fra Svendborg Kommune. En spildevandstilladelse, som virksomheden ifølge kommunen aldrig har efterlevet. Derfor har kommunen truer virksomheden med en politianmeldelse, hvis den ikke senest i efteråret rent faktisk efterlever den. Men virksomheden har altså allerede inden klaget til Miljøankenævnet over selve spildevandstilladelsen.

Ingen af de to ovennævnte klagesager er endnu afgjort. Det er heller ikke den tredje – som ligger hos Statsforvaltningens Tilsyn med Kommuner. Statsforvaltningen skal afgøre, om en aftale mellem Scan-Hide og den daværende Egebjerg Kommune er lovlig eller ulovlig. Det var den aftale, som betød, at Scan-Hide tidligere kun betalte 30.000 kroner om måneden for rensning af spildevandet. Aftalen var imidlertid aldrig blevet godkendt af kommunalbestyrelsen i Egebjerg – men kun af den daværende borgmester og den daværende kommunaldirektør. Derfor er den ikke gyldig, mener Svendborg Kommune. Omvendt mener Scan-Hide, at aftalen er gyldig – og at Svendborg Kommune hænger på aftalen, eftersom Egebjerg Kommune er blevet en del af Svendborg Kommune.

Selv om den sag endnu ikke er afgjort af Statsforvaltningen, så tager Scan-Hide nu skridtet videre og rejser en erstatningssag af de helt store mod Svendborg Kommune – med det udgangspunkt, at aftalen med Egebjerg Kommune er gyldig og fortsat gældende. Men uanset hvad, så vil Scan-Hide have erstatning fra kommunen. Som virksomhedens advokat, Kim Trenskow fra firmaet Kromann Reumert netop har skrevet i et brev til kommunen: ”Der er efter min vurdering tale om en lovlig og gyldig aftale. Jeg er dog bekendt med, at Svendborg Kommune i visse sammenhænge har givet udtryk for, at aftalen efter kommunens opfattelse ikke er lovlig. I denne situation vil Svendborg kommune imidlertid være erstatningsansvarlig efter almindelige regler om offentretligt erstatningsansvar”.

Scan-Hides advokat beder kommunen svare på, om den ”kan anerkende, at kommunen er erstatningsansvarlig. Såfremt kommunen ikke kan anerkende at være erstatningsansvarlig, vil det være nødvendigt at få afgjort sagen ved domstolene eller ved voldgift”.

Både borgmesteren, Curt Sørensen (S), og formanden for byrådets Udvalg for Miljø og Teknik, Flemming Madsen (S) har tidligere totalt afvist Scan-Hide-advokatens snak om erstatning. Flemming Madsen har i dag i øvrigt kun denne kommentar til det bebudede mega-erstatningskrav: ”Kravet har det udgangspunkt, at Scan-Hides aftale med Egebjerg Kommune skulle være lovlig. Den sag behandles i øjeblikket af Statsforvaltningen. Jeg synes, vi alle skulle afvente udfaldet af den sag. Og jeg er da sikker på, at et så stort og hæderkronet firma som Scan-Hides ejer, Danish Crown, naturligvis ville rette sig efter danske love og bestemmelser”.