Med et smart juridisk kneb i sidste øjeblik undgår den Danish Crown-ejede virksomhed Scan-Hide at skulle betale omkring 700.000 kroner i næste måned til det kommunalt-ejede Svendborg Spildevand A/S. Svendborg Kommune er – foreløbig – sat skakmat af virksomheden, der i årevis har betalt alt for lidt for rensningen af dens meget forurenede spildevand.

Med juridisk kneb slipper Scan-Hide for at betale

Af Frede Jakobsen

Et langvarigt forhandlingsforløb var slut. Ikke med enighed om prisen for rensning af spildevand mellem Svendborg Kommune og den Danish Crown-ejede virksomhed i Vester Skerninge, Scan-Hide, der forarbejder huder til garverier. Men med kommunen klar til at handle. I morgen, tirsdag, ville kommunens Økonomiudvalg beslutte at hæve prisen fra cirka 30.000 kroner om måneden til cirka 700.000 kroner om måneden. Men i dag, mandag begærede virksomheden – via det store advokatfirma Kromann Reumert – aktindsigt i sagen, erfarer Svendborgs NetAvis. Og det tvinger kommunen til i næste måned fortsat kun at opkræve 30.000 kroner for rensning af spildevandet, eller 670.000 kroner mindre end Økonomiudvalget tirsdag og byrådet om en uge ville have besluttet at opkræve som den reelle pris.

Punkt 6 på Økonomiudvalgets møde tirsdag må pilles af dagsordenen. Punktet hedder ”Ny betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S 2010”.  Dermed kommer sagen heller ikke på dagsordenen, når Byrådet holder møde om en uge.  Virksomhedens advokater har fundet en paragraf i Forvaltningsloven, som betyder, at firmaet undgår at skulle slippe cirka 700.000 kroner fra april måned for rensning af spildevandet. Firmaet har ganske enkelt søgt aktindsigt i et væld af kommunale dokumenter og referater om sagen – og når den gør det, inden der er truffet afgørelse, så skal kommunen udsætte sagen. Uanset at Scan-Hide i forvejen har haft indsigt i hele sagen, bl.a. ved en række møder med repræsentanter for kommunen.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Flemming Madsen bekræfter, at Scan-Hides advokater har fået sat en stopper for den nye – og, mener kommunen – reelle pris for at få renset spildevandet. Flemming Madsen er både formand for bestyrelsen i Svendborg Spildevand A/S og formand for kommunens Udvalg for Miljø og Teknik, som har vedtaget den nye pris – eller som det officielt hedder, den nye betalingsvedtægt. Den er blevet vedtaget af et flertal i Udvalget for Miljø og Teknik. Det borgerlige mindretal er imod den nye betalingsvedtægt.

Sagen startede, da det for Svendborg Spildevand blev klart, at Scan-Hide havde indgået en for virksomheden mildt sagt gunstig aftale med Egebjerg Kommune – inden den blev en del af den nye store Svendborg Kommune. En aftale, som har vist sig ugyldig, da den aldrig havde været politisk behandlet i den daværende kommunalbestyrelse i Egebjerg. Scan-Hide har sparet mange penge på aftalen. Virksomheden har betalt cirka 360.000 kroner om året – men skulle have betalt omkring otte millioner kroner om året..

Scan-Hide-ledelsen har strittet imod de nye priser med arme og ben. Men efter vedtagelsen i Udvalget for Miljø og Teknik var der nu lagt op til den endelige beslutning af den nye pris: Tirsdag i Økonomiudvalget. Tirsdag om en uge i Byrådet. Hvorefter Scan-Hide i april måned havde at betale ved kasse 1: Cirka 700.000 kroner om måneden. Med begæringen om aktindsigt kan virksomheden nøjes med at betale 30.000 kroner – i hvert fald i april.

Virksomhedens advokat har krævet mindst en måned fra modtagelsen af kommunens dokumenter til at sætte sig ind i dem og til at udforme et svar. Med andre ord ønsker virksomheden dermed at undgå at betale den nye, højere pris i i hvert fald to måneder.

Flemming Madsen, som Scan-Hide uden held har forsøgt at få sat fra bestillingen som kommunens repræsentant i forhandlingerne, siger, at han ikke er forbavset over Scan-Hides juridiske kneb i allersidste øjeblik. ”Virksomheden vil åbenbart bruge alle midler for at undgå at betale den reelle pris for behandlingen af dens spildevand. Med det seneste træk har den i hvert fald sikret sig, at den ikke skal betale i april – og så får den da i hvert fald råde til at betale sine advokater. Men Svendborg Spildevand får meget mindre, end vi havde regnet med, i kassen i april måned”, siger han.