Scan-Hides betalingsfrist overskredet

De har været oppe og slås i årevis – men nu bliver det økonomisk alvor. Svendborg Spildevand A/S sendte i december en regning til den Danish Crown-ejede Vester Skerninge-virksomhed Scan-Hide: Betal i såkaldt specifikt særbidrag for rensning i de sidste tre måneder af 2010 af virksomhedens spildevand – næsten to millioner kroner. Vedlagt et giroindbetalingskort med påtrykt betalingsdato: 17. januar 2011.
I mandags – den 17. januar – gik Scan-Hide-direktøren ikke på netbank for at betale regningen på præcis 1.868.622 kroner og 50 øre. I stedet sendte selskabets advokat, Kim Trenskow fra advokatfirmaet Kromann Reumert, samme dag et brev til både Svendborgs Spildevand A/S og til Svendborg Kommune: Vi nægter at betale regningen!

”De skal betale”, siger bestyrelsesformand i Svendborg Spildevand A/S, Flemming Madsen. ”Når vi sender en regning, så mener vi det. Så er det ikke pjat. Regninger skal betales. Sådan er det for alle andre. Og sådan er det også for Scan-Hide. Regningen skal betales”.

”Ja, men hvad gør I så nu – betalingsfristen er ikke bare overskredet, selskabet har også meddelt, at det nægter at betale. Hvad gør I, når andre ikke betaler regningen?”

”Normalt vil vi vel sende den slags sager til inkasso. Hvad vi præcis gør nu i den her sag, det skal vi lige vurdere. Om vi følger den normale fremgangsmåde, det ved jeg ikke endnu. Det er jo en speciel sag, som i forvejen er optrappet. Den skulle nødigt optrappes mere. Men alle kunder skal selvfølgelig betale deres regninger. Hvis én ikke gør det, så kommer de andre kunder jo til at betale i stedet”, siger Flemming Madsen.

Det handler om den første regning fra spildevandsselskabet på det specifikke særbidrag for rensning af virksomhedens meget forurenede spildevand, som blev beregnet sidste år. Og som i to omgange blev godkendt af byrådet. Første gang i foråret – hvor Scan-Hide fik standset effektueringen af beslutningen ved at påpege nogle formelle fejl, som Statsforvaltningen stadig behandler. Anden gang, spildevandsselskabets priser blev godkendt af byrådet, var i efteråret. Det er på den baggrund, selskabet har sendt den første aconto-opkrævning for perioden 21. september til 31. december sidste år: Knap 1,9 millioner kroner. Svarende til cirka 600.000 kroner pr. måned.

Scan-Hide har hidtil kun betalt et såkaldt almindeligt særbidrag på cirka 30.000 kroner om måneden. Hvilket skyldes en aftale med den tidligere Egebjerg Kommune. En aftale, som var ulovlig – har det siden vist sig. Og som Svendborg Spildevand A/S – efter kommunesammenlægningen – har beregnet langt fra dækker udgiften til rensning af spildevandet. Derfor det nye specifikke særbidrag, som virksomheden har kæmpet imod med næb og kløer, advokater, klager og trussel om sagsanlæg. Også med trussel om sagsanlæg mod kommunen og med trussel om at gøre byrådspolitikere, der har godkendt de nye priser, personligt økonomisk ansvarlig. Det er byrådets lille røde flertal, der har godkendt priserne – de borgerlige stemte imod.

Spildevandsselskabet skulle altså forleden have modtaget en indbetaling fra Scan-Hide på 1.868.622 kroner og 50 øre. I stedet modtog selskabet et brev fra selskabets advokat: ”Da særbidragets lovlighed og beregningsgrundlag bestrides, og da virksomheden har etableret egen forrensning i den periode, som opkrævningen angår, vil Scan-Hide A.M.B.A ikke betale det opkrævede bidrag”.

I et samtidigt brev til Svendborg Kommune meddelte advokat Kim Trenskow ligeledes, at Scan-Hide har ”afvist at betale a conto opkrævningen”. I brevet gentager advokaten, at det er hans og selskabets ”vurdering, at Svendborg Kommune er erstatningspligtig overfor Scan-Hide A.M.B.A. for det tab, som selskabet påføres som følge af bl.a. indførelse af såvel det generelle som det specifikke særbidrag … da disse strider mod den med den tidligere Egebjerg Kommune indgåede aftale”. Og advokaten vil på den baggrund lige ”anbefale, at Svendborg Kommune påtager sig at friholde Scan-Hide A.M.B.A. for betaling af opkrævninger af bidrag fra Svendborg Spildevand A/S”.

Men Svendborg Kommune agter ifølge kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf ikke at friholde Scan-Hide for betaling af regningen. Og hvad angår den gentagne trussel om at gøre kommunen erstatningspligtig, henviser Erik Meldgård Bendorf til det brev, han og borgmester Curt Sørensen (S) allerede i august sidste år sendte til advokaten. Det står stadig ved magt, oplyser Erik Meldgård Bendorf.

I brevet fra august sidste år henviste Curt Sørensen og Erik Meldgård Bendorf til en afgørelse i Statsforvaltningen måneden før – en afgørelse, som betød, at ”aftalen mellem Scan-Hide og den tidligere Egebjerg Kommune anses for at være i strid med både miljøbeskyttelsesloven og betalingsloven”. De skrev bl.a. også: ”Det er kommunens opfattelse, at der ikke er noget grundlag for at yde erstatning til Scan-Hide. Dette er primært begrundet i, at kommunen ikke kan se, at Scan-Hide har lidt et økonomisk tab, som skyldes kommunens adfærd. Det bemærkes i den forbindelse, at undladelse af at opfylde en ugyldig aftale ikke udgør aftalebrud, og at der ikke kan kræves erstatning efter reglerne om positiv opfyldelsesinteresse, da aftalen er ugyldig”.

Scan-Hide har i øvrigt for nylig aflagt et forrygende regnskab 2009-2010: Omsætningen steg fra 257 millioner kroner til 450 millioner kroner. Og overskuddet steg fra to millioner kroner til 29 millioner kroner.