Svendborg Kommune har – igen, igen – udsat fristen for, hvornår Danish Crown-virksomheden Scan-Hide skal have styr på det stærkt forurenede spildevand, som er en potentiel trussel mod Det Sydfynske Øhav.

Det alt for beskidte spildevand må flyde helt til oktober

Af Frede Jakobsen

Den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge har – ifølge Svendborg Kommune – ikke på noget tidspunkt overholdt bestemmelserne i den spildevandstilladelse, den fik i november 2008. Der har altid været alt for meget sulfid og fedt i spildevandet. 1. august skal det være slut med overskridelserne. Den besked fik Scan-Hide fra kommunen 9. april. Ellers, truede kommunen, ville Scan-Hide blive meldt til politiet. Sådan går det ikke. Nu har Scan-Hide fået to måneder mere til at få styr på sit stærkt forurenede spildevand.

Sagen om det alt for forurenede spildevand kører parallelt med den voldsomme strid mellem kommunen og Scan-Hide om betalingen for rensningen af spildevandet. Kommunen godkendte i slutningen af april et særbidrag, som Scan-Hide skal betale for rensning af spildevandet. Svendborgs Spildevand A/S har beregnet, at virksomheden skal betale 700.000 kroner om måneden. Hidtil har virksomheden kun betalt 30.000 kroner. Scan-Hide – og dens ejer Danish Crown – protesterer voldsomt og har nu indbragt sagen for Statsforvaltningen for at få beslutningen omgjort.

Ved siden af sagen om betaling kører striden om, hvor meget og hvor forurenet spildevandet fra Scan-Hide er. Svendborg Kommune har to gange indskærpet overfor Scan-Hide, at spildevandstilladelsen fra 2008 skal overholdes. Uden resultat. Virksomheden afleverede 1. marts en plan for, hvad den agtede at gøre ved det. Men kommunen konstaterede, at ”planen mangler i den grad nu og her tiltag, der kan bringe overskridelserne af specielt fedt- og sulfidparametrene til ophør”. Virksomheden fik derefter en ny frist – til 1. maj – til at aflevere en plan, der seriøst kan gøre noget ved problemerne.

Eksperterne i kommunens miljø- og teknik-forvaltning har nu kulegravet Scan-Hides nye plan. Og sagt god for den – også for virksomhedens ønske om at få mere tid. Det får den. To måneder mere. Fra 1. oktober skal grænserne for spildevandets indhold af sulfid og fedt kunne overholdes. Ellers politianmeldes virksomheden, bekræfter miljø- og teknikdirektør, Kjeld Bussborg Johansen, Svendborg Kommune.

Problemet med det alt for forurenede spildevand fra Scan-Hide kan direkte true Det Sydfynske Øhav. Virksomhedens spildevand ledes til rensningsanlægget Egebjerg Syd, som er dimensioneret efter de grænser, der er defineret i spildevandstilladelsen. Rensningsanlægget har derfor haft svært ved at klare spildevandet fra Scan-Hide, fordi det ikke er dimensioneret til de ulovligt store og ekstra forurenede mængder, som er blevet tilført. Indtil videre er det lykkedes at rense det godt nok. Men der skal ikke meget mere til, før katastrofen er der: At det ikke kan renses godt nok, inden det sendes ud i Det Sydfynske Øhav.

”Vi vil fra kommunens side følge processen tæt og foretage flere målinger. Når vi har givet yderligere to måneder til at få bragt forholdene i orden, så er det, fordi virksomheden nu har lavet en acceptabel plan. Men der er ikke så mange erfaringer at hente andre steder. Der findes jo ikke så mange af den slags virksomheder. Derfor tager det lidt mere tid”, siger Kjeld Bussborg Johansen.

”Og hvis det heller ikke er bragt i orden 1. oktober?”

”Jamen, vi har allerede givet to indskærpelser. Vi kan ikke give flere. Virksomheden ved godt, at så er næste skridt en politianmeldelse”, siger Kjeld Bussborg Johansen.

I begge de sager, der kører mellem kommunen og Scan-Hide, har virksomheden og dens ejer, Danish Crown, rettet voldsomme angreb mod formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Flemming Madsen (S), som også er formanden for Svendborg Spildevand A/S. Han er blevet beskyldt for ikke at ville give tid til mere dialog og for at ville tromle en politisk beslutning ned over virksomheden.

”Og hvorfor er det så lige, at I nu er så langmodige overfor Scan-Hide, så I giver virksomheden to måneder mere til at svine mere end tilladt, Flemming Madsen?”

”Vi har vurderet, at den nu har vist en vilje til at finde en løsning på spildevandsproblemet. Det har den været længe om. Så det er heller ikke for tidligt. Men på den baggrund vil vi også vise vores gode vilje og give den de to måneder ekstra, den mener, der skal til”, siger Flemming Madsen.

Læs også ”Tommeskruer på Danish Crowns Scan-Hide” (15. april).