Scan-Hide trækker – igen, igen – klagevåbnet

Han er hurtig på aftrækkeren, Kim Trenskow, advokaten for den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge. Klage efter klage fyres af i et forsøg på at forhindre, at virksomheden fra i morgen skal betale 700.000 kroner om måneden for at få renset sit spildevand – i modsætning til nu, hvor månedsregningen kun lyder på 30.000 kroner. En ny klage røg onsdag af sted til Statsforvaltningen fra Scan-Hides advokat.

Så sent som i mandags klagede Scan-Hide – endnu engang – til Statsforvaltningen. Historisk hurtigt behandlede Statsforvaltningen en del af klagen og kunne allerede dagen efter, tirsdag, svare: Klagen afvist. Onsdag røg så en ny klage af sted til Statsforvaltningen fra Kim Trenskow fra det store Kromann Reumert Advokatfirma – endnu engang med anmodning om hastebehandling i et forsøg på at undgå den store oktober-regning.

Denne gang bruger advokaten skarpere ammunition end tidligere i et forsøg på at få Statsforvaltningen til lynhurtigt at gribe ind og suspendere beslutningen om, at Scan-Hide skal betale mere for rensning af sit spildevand. Det drejer sig, noterer advokaten, om en ekstraudgift for Scan-Hide på 65 millioner kroner – fra nu og frem til 2017, hvor den ulovlige (det har Statsforvaltningen tidligere afgjort) aftale udløber, dén aftale med to topfolk i den tidligere Egebjerg Kommune som gør, at Scan-Hide i flere år ikke har betalt, hvad det reelt koster at rense spildevandet. Scan-Hide har kunnet slippe med at betale 30.000 kroner om måneden. Det har sparet virksomheden for omkring 20 millioner kroner – en udgift til rensning af virksomhedens spildevand, som dermed reelt er blevet betalt af alle andre borgere i Svendborg Kommune.

Den nye klage fra Scan-Hides advokat er hængt op på, at Svendborg Kommune på et tidligere tidspunkt i den meget lange strid med Scan-Hide har angivet en forkert klageinstans. Scan-Hides advokater har i det lange forløb klaget alle de steder, de har kunnet finde på at klage. På et tidspunkt tidligere i år fik Scan-Hide medhold hos Statsforvaltningen i, at Svendborg Kommune ikke til fulde havde overholdt Forvaltningsloven. De betød, at Statsforvaltningen suspenderede betalingen af det nye høje, såkaldte specifikke særbidrag på 700.000 kroner om måneden. Efter en byrådsbeslutning i april skulle Scan-Hide have påbegyndte betalingen 1. maj. En del af klagen handelde om, at Svendborg Kommune ikke ville udlevere to dokumenter til Scan-Hide – som i forvejen havde fået trukket hele sagen i langdrag ved at bede om aktindsigt i tusindvis af papirer. Svendborg Kommune angav ved afslaget, at Scan-Hide kunne klage over det til Miljøklagenævnet. Det gjorde Scan-Hide prompte. Og dér – hos Miljøklagenævnet – har klages så ligget parkeret lige siden.

I mellemtiden har Svendborg Kommune – med tilladelse fra Statsforvaltningen – gennemført processen med at godkende Svendborg Spildevands nye pris en gang til. Byrådet godkendte 21, september det specifikke særbidrag på 700.000 kroner gældende fra 1. oktober. Statsforvaltningen er – på baggrund af klagen tidligere i år – i gang med en undersøgelse af selve særbidraget og dets størrelse. Det kan tage lang tid. Og så var det, at Scan-Hide i mandags krævede, at Statsforvaltningen skulle suspendere den nye, høje betaling, indtil den undersøgelse er færdig. Det var det, Statsforvaltningen allerede tirsdag sagde nej til.

Selv samme dag kom så en afgørelse i Miljøklagenævnet: Scan-Hides klage skal slet ikke stiles til os, den skal stiles til Statsforvaltningen. Det havde Miljøklagenævnet brugt tre måneder på at finde ud af. Den afgørelse modtog Scan-Hides advokat onsdag – og selvsamme dag trykkede han så en ny klage af til Statsforvaltningen.

”Miljøklagenævnets afgørelse indebærer, at Svendborg Kommune forud for den fornyede godkendelse af det specifikke særbidrag den 21. september 2010 har afgivet forkert klagevejledning i forbindelse med afgørelsen om aktindsigt den 20. maj 2010”, skriver advokat Kim Trenskow i den nye klage til Statsforvaltningen. På den baggrund mener advokaten, at der også i forløbet op til Byrådets beslutning anden gang om at godkende den nye høje pris kan være begået ulovligheder. Og på den baggrund anmoder han så – for anden gang på tre dage – Statsforvaltningen om ”at suspendere Svendborg Kommunes beslutning … med henvisning til, at der foreligger en bestyrket mistanke om, at Svendborg kommune forud for denne afgørelse uretmæssigt har afvist aktindsigt i specifikke dokumenter i strid med forvaltningslovens regler”.

Selv om advokaten i sin nye klage erklærer, at han da er ”helt enig” med Statsforvaltningen, når denne tidligere har påpege,t ”at størrelsen af særbidraget ikke i sig selv har indflydelse på vurderingen af lovligheden af Svendborg Kommunes beslutning”, så undlader advokaten dog ikke lige at gøre opmærksom på: ”Sagen angår påligning af et samlet særbidrag fra Scan-Hide på ca. kr. 65 mio. i perioden indtil 2017. Der foreligger således et særdeles tungtvejende hensyn til Scan-Hide i sagen. Derimod foreligger der ikke et modstående hensyn til offentlige interesser”.

Advokat Kim Trenskow beder afslutningsvis Statsforvaltningen om at reagere lynhurtigt: ”Henset til, at det specifikke særbidrag har ikrafttræden den 1. oktober 2010 anmodes Statsforvaltningen venligst om at hastebehandle denne anmodning”.

Læs også ”Statsforvaltningen til Scan-Hide: Betal!” 29. september.