Det røde flertal i byrådet er i gang med at skære – både i år og de kommende år. Politikerne i de forskellige udvalg skal snart vælge helt præcis, hvor de vil spare millioner. På kulturens område er der ikke rigtig noget at vælge imellem. Se, hvor og hvem besparelserne rammer.

Disse kultur-aktiviteter rammes af sparekniven

Af Frede Jakobsen

Et par millioner kroner skal skæres ud af budgettet for kulturområdet i Svendborg Kommune. Allerede i år. Når det først er vedtaget, hvor der skal spares – så gælder besparelserne ikke bare i år. Men også de følgende år. På kultur-området er det reelt allerede på plads, hvem og hvad nedskæringerne går ud over. På andre områder er der noget at vælge imellem for politikerne. Det er der ikke rigtig på kulturområdet.

Det var på byrådsmødet 2. marts, det blev vedtaget at ændre på det budget for 2010, som et borgerligt flertal havde vedtaget sidste efterår. Det røde flertal, som kom til 1. januar, har bl.a. fjernet de dele i budgettet, der – ifølge de borgerlige – skulle kunne give millioner gennem privatisering af opgaver. Det er det, der kaldes prisafprøvning og konkurrenceudsættelse. Men derudover blev det også vedtaget at lave en fem procents rammebesparelse. Det svarer til godt 4,1 millioner kroner – fordelt forholdsmæssigt ud over de forskellige udvalgs områder. Det var noget – rammebesparelser, altså – som de røde politikere talte meget imod, da de borgerlige havde magten.

Nu er der snart sat navn på, hvor besparelserne rammer. Det er de forskellige udvalg selv, der skal placere besparelserne. Byrådet skal ikke behandle dem igen. Alle de stående udvalg har på deres seneste møde haft spareforslag på bordet – udarbejdet af embedsmændene. Til alle udvalg – på nær ét – har embedsmændene fundet spareforslag for flere kroner, end der skal spares. Så kan politikerne vælge til og fra på deres næste udvalgsmøder i maj – efter den korte høringsperiode, der har været for dem, besparelserne rammer. En, mener flere potentielle spareofre, alt for kort høringsperiode.

Det eneste område, hvor spareforslagene stort set svarer til det beløb, som politikerne skal finde, er Udvalget for Kultur og Plan. På sit næste møde – 4. maj – skal udvalget vedtage, hvor der skal spares. Der er bare det ved det, at kravet fra Byrådet er besparelser på godt to millioner kroner, og det svarer til de forslag, som ligger på politikernes bord. Altså, ikke rigtig noget at vælge imellem.

En række kulturaktiviteter og -institutioner med mange frivillige friholdes i år. Men fra næste år får de sammenlagt godt og vel en kvart million kroner mindre at gøre godt med. Rammebesparelsen betyder, at det årlige kommunale tilskud nedsættes med så meget til følgende: SAK 26.000 kroner. Svendborg Museum 113.000 kroner. Byhistorisk Arkiv 10.000 kroner. Svendborg Teater 20.000 kroner. Svendborg Fritidsteater 4.000 kroner. Børneteater og forestillinger 13.000 kroner. Forsamlingshusene 22.000 kroner. Peder Most Garden 20.000 kroner. Ribers Gård (Harders) 16.000 kroner. Svendborg Musikråd 8.000 kroner. Hvordan de vil udmønte spare, det er op til dem selv. Desuden forhandles der om at skære fem procent på Naturama – ved at kommunen reducerer på pengene til vedligeholdelse af museets bygninger. Dem skal Naturama så finde i sit eget budget.

På andre rammebesparelser er det kommunen selv, der fastlægger, hvordan de rammer hos spareofrene. Ungdomsskolen f.eks., som i år skal spare 194.000 kroner, derefter 261.000 kroner om året. I stedet for tre ledere skal der kun være to – og så spares der lige på rengøringen. Ungdomsskolen rammes i øvrigt også på anden måde – aktiviteterne kommer til at strække sig over en uge mindre om året (besparelse på 54.000 kroner i år, derefter 100.000 kroner om året).  Folkeoplysningsudvalget får 56.000 kroner mindre i den såkaldte opstartspulje, som er beregnet til at hjælpe nye foreninger. Egebjerg Lokalhistoriske Arkiv mister 41.000 kroner fra næste år – to honoraransatte arkivmedarbejdere opsiges. Der skæres 100.000 kroner om året fra venskabsbyarbejdet. Aftenskolerne vil ikke længere kunne tilbyde lige så mange aktiviteter som i dag – for de beskæres med en kvart million kroner om året. Og så bliver det beløb, der gives i medlemstilskud til foreningerne for medlemmer under 25 år beskåret med 217.000 kroner i år, derefter med 321.000 kroner om året. Endelig rammes senioridrætten hårdt med en besparelse fra næste år med en halv million kroner om året.

BaggårdTeatret bliver ikke ramt af besparelserne. Der er nemlig mellem Svendborg Kommune og BaggårdTeatret indgået en flerårig kontrakt, som der ikke kan pilles ved. I hvert fald ikke før den udløber, oplyser kultur- og plandirektør Tim Jeppesen.