Venstre sprang søndag aften fra det tidligere forlig om skolerne – på én enkelt sag: Bevarelse af Sct. Michaels Skole. Alt andet er Venstre enige med flertallet om – det vil stort set sige det forslag, som blev sendt i høring for måneder siden. Med den ændring, at Byskolen bevares. Flertallet vil lukke Nordre Skole og Sct. Michaels.

Flertallet er på plads for at lukke to skoler

Af Frede Jakobsen

Så er skoleplanen klar. Ikke med 26 af byrådets medlemmer bag – sådan som det var tilfældet, da et forslag blev sendt i høring tidligere på efteråret. Men med lige godt og vel nok stemmer bag – 16 af byrådets 29 medlemmer. De holder stort set fast i det forslag, der blev sendt i høring – med en enkelt ændring: Der skal ikke lukkes tre skoler, men kun to. Nordre Skole og Sct. Michaels Skole er dem, det går ud over. De skal lukkes fra sommeren 2011. Mens Byskolen bevares i en anden form.

Udvalget for Børn og Unge mødtes igen søndag aften efter i fredags at have opgivet på et fire timer langt møde at blive færdig med en indstilling til byrådsmødet på tirsdag. I Rådhusgården blev politikerne mødt af omkring 100 forældre og børn med fakler. Lige så mange var samlet med fakler på Gudbjerg Skole. De var dog alle for længst gået hjem igen, da politikerne efter tre timers mødemåtte konstatere, at den oprindelige forligskreds ikke kunne samles om et forslag.

26 af byrådets medlemmer stod bag det forslag, som tidligere på efteråret blev sendt i offentlig høring. Det var samtlige partier på nær Enhedslisten (et mandat) og Dansk Folkeparti (to mandater).

Forligskredsen har nu mistet byrådets største parti, Venstre med 10 mandater. Venstre vil ikke lukke skoler på landet – overhovedet. Derfor ønsker Venstre ikke at være med til at lukke Sct. Michaels Skole i Oure. På alle andre punkter er Venstre enige med de partier, repræsenterende 16 mandater, som søndag aften gik sammen om en flertalsindstilling til Byrådet. Det er Socialdemokraterne, Liste T, løsgængeren Masoum Moradi og De Konservative. Og efter hvad netavisen erfarer støttes forliget også af SF, som ikke er repræsenteret i Udvalget for Børn og Unge.

Dermed er der flertal i Byrådet for på tirsdag at vedtage et forslag, som i det store og hele svarer til det forslag, som samme udvalg vedtog i august og som Byrådet senere samme måned med 26 stemmer mod tre besluttede at sende i høring. Den væsentligste ændring i forhold til hørings-forslaget er, at Byskolen alligevel ikke skal lukke. Den skal slås sammen med Østre Skole som en skole på to matrikler. Den skal være en skole fra 0.-6. klasse, og den skal desuden være skole for samtlige 10. klasser i kommunen.

Oprindeligt var det foreslået, at alle 10. klasserne skulle samles på Hømarkskolen. Senere blev det ændret til, at det kunne være enten på Hømarkskolen eller på Byskolen. Da høringen var slut, dukkede pludselig et forslag op i Udvalget for Børn og Unge om at samle alle 10. klasserne på Erhvervsskolen – eller Hømarkskolen. Men nu er altså både Hømarkskolen og Erhvervsskolen igen ude af billedet. Flertallet foreslår Byskolen.

For Hømarkskolen selv betyder det, at der er et flertal i Byrådet for, at der ikke længere skal være indskoling på den. De yngste elever – fra 0.-6. klasse – skal spredes på en række andre skoler. Hømarkskolen skal kun have udskoling – det vil sige elever i 7.-9. klasser. Dem, der i forvejen er tilknyttet Hømarkskolen samt eleverne fra en række andre skoler, som til gengæld kun skal være skoler for 0.-6. klasser.

Formanden for Udvalget for Børn og Unge, socialdemokraten Hanne Klit, oplyser, at der endnu mangler at blive lavet et udredningsarbejde om skoledistrikterne. Det har udvalget nu bedt forvaltningen om at forestå. Det handler bl.a. om skolerne i den nordøstlige del af kommunen – Hesselager og Gudbjerg Skole, som bliver til én skole under Gudme Skole. Men, som skolebestyrelserne har påpeget, så er der ikke i det nuværende skoledistrikt elever nok til mere end to skoler.

”Det er noget, der skal arbejdes videre med at finde løsninger på. Nogle ændringer kan være nødvendige, men det må ikke være ændringer, som går ud over andre skolers muligheder. Og det kan gå ud over Skårup Skole, hvis nogle områder lægges til skolerne i nordøst”, siger Hanne Klit.

Når forslaget skal til afstemning på byrådsmødet på tirsdag, vil et flertal altså stemme imod Venstres forslag om at bevare Sct. Michaels Skole. Om Venstre, når dette forslag er nedstemt, så vil stemme for det samlede forslag sammen med dets tidligere forligspartnere, var det søndag aften ikke muligt at få svar på. Politikerne i Udvalget for Børn og Unge besluttede nemlig at aflyse et pressemøde, som ellers var planlagt afholdt, når de var færdige.

I Udvalget for Børn og Unge sidder også Enhedslistens Jesper Kiel. Enhedslisten har for længe siden stillet sit eget forslag, hvor alle skoler i både byen og på landet bevares.

Dansk Folkeparti, som ikke er repræsenteret i udvalget, har ikke stillet noget selvstændigt forslag.