Klage på klage – for det handler om millioner

Det er en kamp om millioner af kroner. Derfor bliver de ved og ved og ved – ledelsen i Danish Crown-koncernen. Med at klage over hvad som helst for at undgå at skulle betale det, det koster at få renset det møgbeskidte spildevand fra koncernens garveri-virksomhed på Industrivej i Vester Skerninge, Scan-Hide. Uden den store succes. Men nu har slagterigiganten endelig fået en sejr. Den har fået medhold i Miljøklagenævnet i en klage over Svendborg Kommune. En lillebitte sejr godt nok. Og en sejr, som det er svært at se, hvad virksomheden kan bruge til. Men så er der da kommet noget ud af de efterhånden hundredtusinder af advokat-kroner, Danish Crown må have brugt på sagen. Penge, som ruller ned i det store advokatfirma Kromann Reumerts kasse.

Den såkaldte Scan-Hide-sag, som i mere end et år har været en af de varmeste politiske sager i byrådet i Svendborg, er i virkeligheden flere sager.

Den ene, som har haft størst politisk og offentlig interesse, handler om prisen på rensning af virksomhedens spildevand. 30.000 kroner om måneden, som virksomheden og de borgerlige i byrådet mener. Eller 700.000 kroner om måneden, som det røde flertal i byrådet mener. Det er den ene sag. Hvor klage efter klage er blevet fyret af fra Scan-Hide, virksomhedens ejer, Danish Crown, og deres advokater fra Kroman Reumert. Indtil videre er det begrænset, hvad Scan-Hide har fået ud af deres utallige klager til Statsforvaltningen og til Miljøklagenævnet.

I slutningen af september fyrede Scan-Hide yderligere et par klager af til Statsforvaltningen – for at få suspenderet det kommunalt ejede Svendborg Spildevands nye, forhøjede regning for rensning af spildevandet. En regning på 700.000 kroner om måneden, som Scan-Hide skulle betale første gang i oktober. Til forskel fra de 30.000 kroner, Scan-Hide hidtil har betalt om måneden i et såkaldt specifikt særbidrag. Begge gange afviste Statsforvaltningen Scan-Hides krav. Og den afviste også en tilsvarende klage fra Venstre-byrådsmedlem Birger Jensen. Scan-Hide skal betale 700.000 kroner om måneden fra oktober – selv om en anden klage over selve beløbet endnu ikke er afgjort af Statsforvaltningen. For Scan-Hide er det en ekstra regning på otte millioner kroner om året. Og omvendt, hvis Scan-Hide ikke betaler, ville det fremdeles være en udgift for Svendborg Spildevand på otte millioner krone rom året, som skulle opkræves hos alle andre forbrugere.

Den anden del af sagen er indholdet i virksomhedens spildevand og den spildevandstilladelse, som virksomheden har fra Svendborg Kommune. En tilladelse, som der også er strid om. På flere leder. Scan-Hide har klaget over den. Svendborg Kommune og Svendborg Spildevand A/S på den anden side har givet påbud efter påbud – fordi Scan-Hide ikke på noget tidspunkt har overholdt spildevandstilladelsen.

Det er i sagen om spildevandstilladelsen, Scan-Hide nu har fået medhold i Miljøklagenævnet. Scan-Hides oprindelige spildevandstilladelse blev givet af den nu nedlagte Egebjerg Kommune i juli 2001. Den blev ændret af Svendborg Kommune, der gav en ny spildevandstilladelse 26. november 2008. Den tilladelse indklagede Scan-Hide – eller rettere sagt virksomhedens ejer Danish Crown – til Statsforvaltningen den 22. marts i år. Det var, mens uenigheden og konflikten mellem Scan-Hide på den ene side og Svendborg Spildevand og Svendborg Kommune på den anden side om prisen på rensningen var ved at køre op i en spids.

Danish Crown klagede til Miljøklagenævnet over indholdet i spildevandstilladelsen. Og samtidig krævede Danish Crown i en særskilt henvendelse til Miljøklagenævnet, at dens klage skulle have opsættende virkning – det vil sige, at den nye og på nogle områder strammere, på andre områder lempeligere spildevandstilladelse ikke skulle træde i kraft, før den overordnede klagesag var afgjort. Miljøklagenævnet har nu – syv måneder senere – besluttet at give Scan-Hide medhold i kravet om opsættende virkning. Mens klagesagen over selve spildevandstilladelsen behandles – en afgørelse forventer Miljøklagenævnet først at have klar i begyndelsen af 2011 –  bliver Svendborg Kommunes nye spildevandstilladelse så at sige sat ud af kraft.

Men, men men. Det er en ren formalia-sejr for Scan-Hide. Miljøøklagenævnet siger godt nok, at retstilstanden er sådan, at ”virksomheden under klagesagens behandling ikke har pligt til at overholde kravene i den påklagede afgørelse, men derimod de krav, der gælder i tilslutningstilladelsen (spildevandstilladelsen – red.) fra 2001”. Menså tilføjer Miljøklagenævnet: ”Såfremt virksomheden i stedet vælger at udnytte den påklagede udledningstilladelse (spildevandstilladelse – red.), skal vilkårene i denne overholdes”.

Miljøklagenævnet siger med andre ord, at Scan-Hide – mens den store klagesag behandles – skal overholdene vilkårene i enten tilladelsen fra 2001 eller tilladelsen fra 2008. Den kan selv vælge. I praksis passer den gamle tilladelse fra 2001 dog ikke længere til forholdene – hverken på virksomheden eller i Svendborg Spildevands rensningsanlæg Egebjerg Syd. Og da Miljøklagenævnet klart siger, at virksomheden skal rette sig efter enten den ene eller den anden tilladelse, så har virksomheden reelt ikke anden mulighed end at rette sig efter den tilladelse fra 2008, som den ellers selv har klaget over og fået ret til ikke at overholde.

Imens fortsætter både Statsforvaltningen og Miljøklagenævnet behandlingen af Scan-Hides klager – klager, som virksomheden håber kan spare den for at betale millioner af kroner til Svendborg Spildevand for rensning af dens eget spildevand.