Godt med lidt lyrisk rusk

”Ord Over Svendborg” har arrangørerne valgt at kalde årets litteraturfestival, som først og fremmest må ses som et forsøg på at få bragt ny poesi og lyrik ud til folket, og samtidig skabe en legeplads for nyere udøvere af disse discipliner i de tre dage, festivalen varer.

Åbnings-arrangementet på biblioteket torsdag var en demonstration af, at arrangørerne ikke ønsker at føle sig bundet. 

Lasse Nyholm, som er regerende Fyns-mester i Poetry Slam, indledte med en herligt rablende poetisk fremstilling, af hvordan en indfødsrets-prøve kunne se ud: Krtisk, morsomt og sarkastisk.

Bagefter var der var to punkter på programmet. Det var et prosastykke (om en fransk kvindeskæbne i 2. verdenskrig) læst op af forfatteren Kristina Hansen flot akkompagneret af Peter Skumme. I og for sig udmærket, men … hvad skulle det her? Og det var Peter Laugesen. Det er først og fremmest alder, der får Peter Laugesen til at skille sig ud fra det øvrige program. Indholdsmæssigt passer han som moderne digter fint ind i programmet, men da han debuterede (i 62) var de øvrige digtere på festivalen slet ikke født. Han holder dog fint som modernist og afleverede en spændstig recitation af digte plukket fra de mange bøger, han efterhånden har fået udgivet. Dette i sam”spil” med de to glimrende jazz-musikere, Morten Øberg (sax) og Bent Lundgaard (piano). Glimrende tænkt af arrangørerne på denne måde at vise fortiden og nogle af dem, hvis skuldre de står på respekt (et Laugesen-citat: ”Digtet er idéen som handling”).

Aftenen fortsatte med jam og poesi på Arne B., hvor jazzklubben Giant Steps var værter ved en herlig legestue, hvor poeterne og lokale unge (og meget unge) kompetente musikere i fællesskab jammede igennem. Der er mere fra samme skuffe (og andre) de kommende dage – også for børn. Få fat i et program (f.eks. på turistforeningen), men ellers er det på biblioteket, i Borgerforeningen på Harders og i gaderne det meste foregår. Godt med lidt lyrisk rusk.