Hvor skal dit barn gå efter sommerferien?

Til det sidste var der demonstrationer mod skolelukninger. Det hjalp ikke.

Vil du vide, hvor dit barn skal gå i skole efter sommerferien. Så se her. Den nye skoleplan er nu klar. Udarbejdet af kommunens skoleforvaltning – efter at Byrådet 30. november sluttede måneders skoledebat med at vedtage helt at lukke to skoler, Nordre Skole i Svendborg og Sct. Michaels Skole i Oure samt lægge en række skoler sammen. Og nok så vigtigt i den sammenhæng flytte en masse skoleelever fra den ene til den anden skole – fordi en række skoler fremover kun bliver for 0.-6. klasser. Og fordi en række skolers ældste elever samles på den nuværende Hømarkskole.

Skoleforvaltningens plan blev offentliggjort i dag, fredag. Den skal behandles på et møde i Udvalget for Børn og Unge onsdag i næste uge. Samtidig skal politikerne diskutere indretning af skoledistrikterne og en plan for, hvor specialklasserne fremover skal placeres. Desuden skal politikerne diskutere reduktion af lederstillingerne i skolevæsenet.

I dag er der 19 folkeskoler. To af dem lukkes helt. Andre bliver lagt sammen – så der bliver tale om, at det er én skole med bygninger forskellige steder. Sådan som det er tilfældet med de tre skoler i den nordøstlige del af kommunen – her bliver Gudme, Gudbjerg og Hesselager én skole på tre matrikler. Alt i alt skal det – det har også været planen – føre til en reduktion i antallet af ledere, når de nuværende 19 skoler bliver til 11. Der er tale om både skoleledere og mellemledere, som også underviser. Sammenlagt på fuldtidsstillinger er der i den nuværende skolestruktur 34 ledere – i den ny skolestruktur vil der være ledere svarende til 30,4 fuldtidsstillinger. I alt er der altså tale om at reducere med 3,6 fuldtidslederstilling. Det svarer til en besparelse på cirka 1,9 millioner kroner.

I det oprindelige forslag til skoleplan var det ikke beregnet, hvad kommunen kunne spare ved en reduktion af lederstillinger. Der er med andre ord tale om en ekstra besparelse i forhold til de 17,5 millioner kroner, som det er politisk besluttet, at en ny skoleplan skal give i besparelser. Men de ekstra 1,9 millioner kroner i besparelse har allerede fået ben at gå på. 300.000 af disse ekstra-kroner foreslår forvaltningen brugt til at dække et hul, der opstod efter det nye, røde flertals genåbning af de borgerliges budget 2010 – til  i form afbureaukratisering at skære ned på ledelse. De 1,5 millioner kroner foreslår forvaltningen brugt til at finansiere, at Byskolen bliver bevaret for de yngste klasser. Total lukning af Byskolen var nemlig en del af den oprindelige plan, der skulle give de 17,5 millioner kroner i besparelse.

Skoledistrikterne kan meget nemt blive et balladepunkt – både på mødet i Udvalget for Børn og Unge og i den efterfølgende høringsperiode. Forvaltningen har nemlig udarbejdet to forslag om skoledistrikterne i kommunens nordøstlige hjørne. Og anbefaler i øvrigt det forslag, som tidligere har mødt skarp modstand i Gudme, Gudbjerg og Hesselager. Forslaget anbefaler skoledistrikter i området indrettet sådan, at der kun er elevgrundlag for to spor til de tre skoler – og samtidig elevgrundlag for to spor på Skårup Skole. I det andet forslag er skoledistrikterne indrettet sådan, at der er elevgrundlag for tre spor i Gudme, Gudbjerg, Hesselager – det vil sige, at der kan være klasser til alle tre skolebygninger. I det forslag er der til gengæld kun et spor i skoledistriktet for Skårup Skole.

Og hvor er det så, at eleverne skal gå, når der ringes ind til et nyt skoleår efter sommerferien? Sådan beskrives det i forvaltningens plan:

Sct. Michaels Skoles nuværende børnehaveklasse-8. årgang flyttes til Ny Skårup Skole.

Vestre Skoles nuværende 6.-8. årgang flyttes til Rantzausminde Skole.

Thurø Skoles nuværende 6.-8. årgang flyttes til Udskolingsskolen (det foreløbigt nye navn for Hømarkskolen).

Østre Skoles nuværende 6.8. årgang flyttes til Udskolingsskolen.

Tved Skoles nuværende 6. årgang flyttes til Udskolingsskolen.

For de nuværende elever på Byskolen, Hømarkskolen og Nordre Skole er der lavet en overgangsordning for det første skoleår.

Byskolen, som bliver en del af Østre Skole: Børn i Byskolens nuværende børnehaveklasse-5. årgang fortsætter i Byskolens nuværende bygning – det er 195 elever i alt. Kommende udskolingsbørn overflyttes til Udskolingsskolen.

Hømarkskolen: Børn fra nuværende børnehaveklasse-1. årgang overflyttes til Østre Skole. Børn fra nuværende 2.-4- årgang overflyttes til Tved Skole. Børn fra nuværende 5. årgang samt kommende udskolingsbørn forbliver på Hømarkskolen – det vil sige Udskolingsskolen. I fremtiden vil den nuværende Hømarkskole være Udskolingsskole for Østre Skole, Thurø Skole og Tved Skole.

Nordre Skole: Nuværende børnehaveklasse-5. årgang overflyttes til Vestre Skole. Kommende 6. klasse overflyttes og forbliver samlet på Vestre Skole. Når klassen overflyttes til Rantzausminde Skole, dannes der nye klasser sammen med Vestre og Rantzausminde Skoler. Kommende udskolingsbørn overflyttes til Udskolingsskolen.

Og hvor skal så specialklasserne være i den nye skolestruktur. Ifølge forvaltningens forslag skal de placeres disse steder:

På Udskolingsskolen: Læsekompetencecenter/ordblindeundervisning. Modtageklassen i udskolingen. Specialklasserække for udskolingen.

På Ny Skårup Skole: Heldagsklassen.

På Ny Østre Skole: Modtageklasser for indskoling og mellemtrin. Specialklasserække for indskoling og mellemtrin. Centerafdeling.

Ny Vester Skerninge Skole: Enkeltmandsundervisning. Værkstedsklasse.

Ny Sundhøjskolen: Centerafdelingen. ADHD-klassen. Centerafdelingen for tale/høreområdet (fra 2012).

Ny Stenstrup Skole: Specialklasserække for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Der vil ikke være specialtilbud på følgende skoler: Ny Thurø Skole, Ny Tved Skole, Ny Gudme Skole, Ny Vestre Skole, Ny Rantzausminde Skole.

Se mere om skoleplanen på dagsordenen for mødet i Udvalget for Børm og Unge.