Socialdemokraterne klar med nyt skole-udspil

Pyha – kan de sige, forældre, lærere og børn i Svendborgs bymidte og i og omkring Oure. Hvis altså Socialdemokraterne kan få bred tilslutning i byrådet til et nyt skoleforslag. Byskolen i Svendborg og Sct. Michaels Skole i Oure tages i det nye forslag af lukningslisten. Til gengæld er tre andre skoler nu kommet på luknings-listen.

Socialdemokraterne spiller ud med det nye forslag efter først et medlemsmøde og dernæst et møde i byrådsgruppen mandag aften. Debatten blev taget efter den officielle høringsfase, hvor der er kommet 81 høringssvar til kommunen. Høringssvar, som har gjort indtryk, siger formanden for den socialdemokratiske byrådsgruppe, Hanne Klit, som også er formand for Udvalget for Børn og Unge – det udvalg, som har ansvaret for skolerne.

”Høringen har overbevist os om, at der er behov for en byskole i en eller anden form”, siger Hanne Klit. Ifølge det forslag, som har været i høring og som – indtil nu – bakkes op af alle partier i  byrådet bortset fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti, skulle både Byskolen og Nordre Skole lukkes. Det ville betyde, at der ikke længere ville være nogen folkeskole i bymidten – men til gengæld to private skoler, Haars Skole og Ida Holsts Skole.

Socialdemokraternes nye forslag går ud på at bevare Byskolen som en 0.-6. klasses skole. I dag er den 0.-9. klasses skole. Byskolen skal ledelsesmæssigt sammenlægges med Østre Skole – så der bliver tale om én skole på to matrikler.

”Men vi har i budgettet vedtaget, at der skal være et provenu ved den nye skolestruktur på 17,5 millioner kroner. Og når vi bringer noget nyt ind, så er vi nødt til at tage noget andet ud. Bl.a. derfor vil vi justere i den nordøstlige del af kommunen. I høringen er der også mange, der har undret sig over, at der dér skulle ligge tre skoler så tæt på hinanden. Og at der så var er stort hul helt ned til Skårup”, siger Hanne Klit.

Socialdemokraterne foreslår, konstruktionen med én Gudme Skole på tre matrikler opgives. Det vil mere præcis sige, at Gudbjerg Skole og Hesselager Skole lukkes. Det forslag, som har været i høring, går ud på at bevare alle tre – som én skole på tre matrikler. Skolebestyrelserne på de tre skoler har påpeget, at det reelt ville overlade til dem at beslutte at lukke en af dem. For der er i skoledistriktet kun elever til to klasser på hver årgang – men tre skoler. Med det nye forslag fra Socialdemokraterne bliver der én skole – på én matrikel, det vil sige Gudme Skole.

”Vi tager konsekvensen af, at der ikke er elevgrundlag til at opretholde tre skoler. Det er ikke noget, der skal lægges over til skolebestyrelserne. Det er en politisk opgave at tage en beslutning”, siger Hanne Klit.

Til gengæld vil Socialdemokraterne bevare Sct. Michaels Skole i Oure. Den skal ifølge det forslag, der har været i høring, nedlægges. Socialdemokraterne mener, at den skal bevares, men have fælles ledelse med Skårup Skole. Det vil sige, at der bliver taler om én skole på to matrikler.

Også i den vestlige del af kommunen skal der ske ændringer i forhold til det nuværende forslag, mener Socialdemokraterne. Bymarkskolen i Ollerup skal alligevel ikke bevares som en del af Vester Skerninge Skole. Altså én skole på to matrikler. Bymarkskolen skal nedlægges, og eleverne skal i stedet gå i Vester Skerninge Skole.

Den megen debat om Hømarkskolen har ikke fået Socialdemokraterne til at skifte holdning. Partiet fastholder det nuværende forslag. Det vil sige, at Hømarkskolen ikke længere skal være en 0.-10. klasses skole. 0.-6. klasserne nedlægges. Og elever til disse klasser skal – først og fremmest af integrationsmæssige årsager, siger Hanne Klit – fordeles på andre skoler. Først og fremmest Tved Skole og Østre Skole. Hømarkskolen skal så i stedet være 7.-9. klasses skole – for områdets egne elever og for elever fra en række andre skoler.

”Jeg forstår fuldt ud bekymringerne, som har været fremme i høringen, om nogle af de små elever – og om den specialviden, lærerne på Hømarkskolen har i forhold til de mange elever af anden etnisk baggrund. Men den viden skal følge med eleverne, der vil blive en overgangsordning, og der vil blive taget initiativer til at sikre, at børnene faktisk kommer i skole på de andre skoler”, siger Hanne Klit.

Socialdemokraterne har endnu ikke taget stilling til, hvor kommunens 10. klasser skal samles. Byskolen er ikke længere i spil til at blive 10. klassescenter. I det nuværende skoleforslag er Hømarkskolen udpeget til at skulle rumme samtlige 10. klasseselever. Men siden forslaget blev sendt i høring, er der kommet et forslag om at placere 10. klasserne på Svendborg Erhvervsskole.

”Der er fordele og ulemper ved begge placeringer. Det er noget, vi skal drøfte videre”, siger Hanne Klit.

”Det her er det, vi gerne vil. Altså Socialdemokraterne”, siger Hanne Klit i sin egenskab af gruppeformand for partiet i byrådet. Men hun har også en anden kasket – hun er formand for det Udvalg for Børn og Unge, hvor der blev lavet et bredt forlig om det skoleforslag, som netop har været i høring.

”Og for mig er det meget vigtigt at forsøge at få en bred enighed om en ny skolestruktur. Det vil jeg fortsat forsøge. Og det vil jeg gøre med udgangspunkt i mit partis forslag. Men det kan jo være, at det ender med at blive ændret for netop at få bred opbakning til en ny skolestruktur”, siger Hanne Klit.

Det har hele tiden været afgørende for Socialdemokraterne at få bred politisk opbakning til en ny skolestruktur. Og bag det forslag, som har været i høring, står da også 26 af byrådets 29 medlemmer. Deriblandt byrådets største parti, Venstre.

Venstres byrådsgruppe holdt også møde mandag aften – med deltagelse af repræsentanter fra partiets bagland. Men partiet er ikke færdige med at diskutere, oplyser Venstres gruppeformand, Lars Erik Hornemann.

”Vi er ikke klar til at melde ud endnu. Der er flere ting, der skal afklares, før vi lægger os fast. Det er rigtigt svært for Venstre at lukke skoler. Vi har brug for mere tid til den proces, der forhåbentlig kan føre frem til en samlet gruppe”, siger Lars Erik Hornemann.

”Vi skal finde vores egne ben”, siger han og regner med, at det sker på mandag eller tirsdag i næste uge. ”Vi skal være klar med en holdning til mødet i Udvalget for Børn og Unge. Og det vil vi være”, siger han.

Udvalget for Børn og Unge holder møde 26. november for at lave et endeligt forslag til ny skolestruktur i Svendborg Kommune. Et sådant forslag skal vedtages af byrådet tirsdag den 30. november.