Borgmester Curt Sørensen. (Foto: Ran S. Lirpa)

Alt var egentlig gjort klar til kåringen senere i april af borgmester Curt Sørensen som Socialdemokraternes spidskandidat – og dermed borgmesterkandidat – til kommunalvalget næste år. Mest fordi ingen andre vil være spidskandidat ved det kommunalvalg, som de internt i partiet selv regner med at tabe. Men nu er Socialdemokraterne tvunget til at finde en ny borgmesterkandidat, fordi Curt Sørensen bliver nødt til at trække sig fra byrådet i utide – nogle af hans interne kritikere vil mene, det er på tide. Han har fået et attraktivt jobtilbud et andet sted i landet og bliver nødt til at flytte fra Svendborg.

På generalforsamlingen i den socialdemokratiske fællesledelse den 26. april skal medlemmerne vælge spidskandidat. Curt Sørensen er allerede blevet indstillet af de to socialdemokratiske partiforeninger – Svendborg partiforening og Svendborg Omegns Socialdemokrater. Uden modkandidat.

Reelt ville der derfor være tale om en kåring af Curt Sørensen på generalforsamlingen den 26. april på trods af den megen kritik af ham og hans byrådsgruppes politik siden partiet genvandt magten ved kommunalvalget i november 2009. Skolelukninger og skolesammenlægninger – trods et valgløfte om at bevare samtlige skoler – gav de første alvorlige ridser i populariteten hos den nye borgmester. Og flere andre sager er fulgt efter.

I over et år har der været protestaktioner hver eneste lørdag imod den socialdemokratisk ledede kommunes behandling af syge og nedslidte borgere. Kommunens hårde linje med en voldsom nedskæring i antallet af førtidspensioner og fleksjob har skabt store spændinger i hans socialdemokratiske bagland. Flere mangeårige medlemmer har i protest meldt sig ud af partiet. Og flere ledende socialdemokrater har trodset borgmesterens og hans håndgangne kvindes, Grete Schødts, forsvar for Jobcentrets og kommunens linje – med offentlig kritik og ved at dukke op til protestaktionerne.

Lige siden Svendborgs NetAvis for to uger siden kunne afsløre, at Curt Sørensen i hemmelighed havde forberedt et salg af Sydfyns Energiforsyning (SEF), er den interne kritik af ham vokset til orkanstyrke. Partimedlemmer – også flere af de ledende – som hidtil har støttet ham, gør det ikke længere. Bl.a. har formanden for den store Svendborg Partiforening, Torben Jensen, vendt sig imod planen om at sælge SEF til Energi Fyn i Odense for 7-800 millioner kroner. Torben Jensen sidder selv i bestyrelsen for SEF – udpeget af netop Socialdemokratiet.

Socialdemokraternes dilemma har imidlertid været, at alle de andre egnede spidskandidater har takket nej. De vil hellere stå en omgang over – fordi alt tyder på, at partiet ikke kan genvinde magten i Svendborg ved kommunalvalget i november næste år. Derfor vil de lade Curt Sørensen tage nederlaget og selv vende tilbage ved kommunalvalget fire år senere.

Nu løser Curt Sørensen selv Socialdemokraternes problem ved at forlade byrådet på grund af det nye job. Hvad det er, og hvor det er, vil først blive offentliggjort senere. Den nye udvikling har imidlertid ikke – erfarer netavisen – fået de andre mulige borgmesterkandidater til at takke ja til at stille op øverst på kandidatlisten.

Alt tyder derfor på, at Socialdemokraterne finder en overgangs-kandidat til valget næste efterår. Og så først til kommunalvalget fire år senere køre et reelt bud på en borgmester i stilling. De satser så på, at et sandsynligt borgerligt styre – under ledelse af Venstre – gør sig grundigt upopulær i løbet af de fire år 2014-17. Som en overgangsfigur nævnes det internt i partiet at køre den tidligere – og meget populære – borgmester Jørgen Henningsen i stilling. Han var socialdemokratisk borgmester indtil kommunesammenlægningen. Siden da har han levet tilbagetrukket som pensionist. Med ham som spidskandidat håber man at kunne begrænse tilbagegangen ved næste kommunalvalg.

Resten af denne byrådsperiode skal en anden byrådspolitiker sidde for bordenden. Det forventes, at viceborgmester Bruno Hansen (SF) vil blive konstitueret som borgmester indtil et nyt byråd efter valget i november næste år kan tiltræde 1. januar 2014.