”De er simpelthen ikke til at stole på”

”Det er rystende at se, at de i den grad laver sognerådspolitik. De har brudt skoleforliget. De er simpelthen ikke til at stole på”. I sjældent skarpe vendinger skælder hun ud, den socialdemokratiske formand for Udvalget for Børn og Unge, Hanne Klit. På to forligspartnere i skolesagen. På de Konservative. Og på deres endnu tætte samarbejdspartner, Liste T – Tværsocialisterne.

Tværsocialisterne er gået sammen med de Konservative og Venstre om at sikre tre spor på Ny Gudme Skole og to spor på Ny Skårup Skole. Med andre ord ét spor mere end oprindeligt aftalt. Hidtil har det været planen, at der skulle være fire spor på de to skoler. Enten tre på Ny Gudme Skole (med to filialer) og ét spor på Skårup. Det har Venstre støttet, efter at partiet som det første forlod forligskredsen sidste efterår. Eller to spor hvert af stederne. Det var forvaltningens oplæg – støttet af det regerende Socialdemokrati. De Konservative og Arne Ebsen har vaklet lidt frem og tilbage.

Men Konservative Henrik Nielsen og tværsocialisten Arne Ebsen vaklede ikke mere, da udvalget onsdag skulle afgøre sagen og fastlkægge skoledistrikterne i den østlige del af kommunen. Efter intense kontakter med andre partier havde Arne Ebsen et helt tredje forslag klar: Tre spor på Ny Gudme Skole, så der er klasser på alle årgange til alle tre skolebygninger (Gudme, Gudbjerg og Hesselager). Og to spor på Skårup. Altså ét spor mere i området end oprindeligt aftalt. Hvor det oprindeligt var aftalt, at elever fra den lukningsdømte Sct. Michaels Skole i Oure skulle til Skårup, så er skoledistriktet for Gudme nu flyttet sydpå, så dens elevgrundlag bliver større. Grænsen går nu lige nord for Oure. Bl.a. Brudager og Lundeborg kommer derfor til at høre til Gudme.

Hanne Klit er noget nær rasende. Først sprang Venstre fra skoleforliget, da det skulle vedtages i byrådet i efteråret. Nu er, siger hun, også Konservative og Liste T ”gået fra skoleforliget”. ”Det er en byskole, Skårup, der kommer til at undgælde for det, de nu laver for at sikre landskolerne. Det er ren sognerådspolitik”, siger Hanne Klit. Hun peger på, at elevgrundlaget for to spor på Skårup nu bliver for lille. Det vil sige, at klassekvotienten ikke kan nå op på det tilstræbte og aftalte 21. Og det betyder videre – ifølge aftalen om fordeling af ressourcer – at Skårup Skole ved en klassekvotient på 18 vil mangle tre elever pr. klasse. Eller seks pr. årgang. Pr. elev er der dermed tale om et minus på 50.000 kroner – eller 300.000 kroner pr. årgang. For syv klasser et minus på 2,1 million om året. Penge, som skolen vil mange til kvalitetsforbedring, materialer, efteruddannelse m.v. Et worst case-eksempel, erkender Hanne Klit, men det kan om nogle år blive virkelighed. Skårup Skole vil have færre ressourcer end andre skoler.

”Det er rystende, at de laver sådan noget. Og det er chokerende for mig, at man ikke kan stole på dem, man har lavet forlig med”, siger Hanne Klit.

Tværsocialisten Arne Ebsen afviser Hanne Klits anklage om forligsbrud. ”Det kan jeg ikke vedkende mig. Det er for mig et spørgsmål om, hvordan man læser forligsteksten”, siger han. Han er, siger han, helt klar over, at det faktum, at han i denne sag går sammen med Konservative og Venstre, vil gøre forholdet til hans normale samarbejdspartnere, S og SF, anstrengt. ”Der vil nok i en periode være skepsis, ja måske også modvilje mod Liste T. Vi har forsøgt i det år, der er gået (siden der 1. januar 2010 blev rødt flertal i byrådet – red.), forsøgt at være meget loyale, og har derfor måttet sluge nogle kameler. Men der kommer en tid for enhver politiker, hvor man er nødt til at trække en streg i sandet. Og jeg er altså ikke sat i verden for at være med til at centralisere mest muligt. Det kan ikke komme bag på nogen. Jeg synes, det er vigigt at lytte til borgerne i randområderne af kommunen. I så mange andre sammenhænge taler vi om, at udkantsområderne ikke tilgodeses. Her har vi en mulighed for det”, siger Arne Ebsen.

Arne Ebsen mener ikke, det er en voldsom ændring af forliget at skabe mulighed for fem i stedet for fire spor på skolerne i Gudme og Skårup.”Det er en marginal ændring”, siger han. Han mener ikke, at problemet med for få elever bliver et problem de næste fire år. ”Derefter er det uvist”, tilføjer han, og kalder det en ”positiv udfordring” for skoleledelser og skolebestyrelser at sikre et tilstrækkeligt elevgrundlag.

”Jeg forstår da Hanne Klits reaktion. Men jeg billiger den ikke”, siger han om den socialdemokratiske udvalgsformand Hanne Klits hårde anklager mod ham og de Konservative.

Henrik Nielsen fra de Konservative afviser også at have brudt skoleforliget. Han påpeger, at han fra starten har sagt, at forliget gav problemer for skolerne i Gudme, Gudbjerg og Hesselager – det ville reelt overlade det til en kommende skolebestyrelse at lukke enten Gudbjerg eller Hesselager skole. ”Nu sikrer vi dem, som jeg hele tiden har talt for, så det kan ikke komme bag på nogen. Og derfor kan det heller ikke kaldes forligsbrud”, siger han.

Henrik Nielsen anerkender, at det kan ende med, at Skårup Skole i værste fald kan komme i en situation, hvor den har færre penge end andre. Og at det kan betyde, at det bliver nødvendigt at bevilge flere penge til den. ”Ja, det kan gå sådan. Men det kan også blive tilfældet med Vester Skerninge og skolen i Ollerup. Der er det samme problem”, siger han.

Den endelige vedtagelse i sagen sker på et ekstraordinært byrådsmøde på tirsdag. Selv om Tværsocialisterne med ét mandat står sammen med de Konservative med to mandater og Venstre med 10 mandater – så er det ikke et flertal i byrådet. De skal også have Dansk Folkepartis to mandater med sig for at få et flertal på 15. Overfor dem står S med ni mandater, SF med tre og løsgængeren Masoum Moradi, som går ind for at lave to spor i Gudme og to spor i Skårup. Det er 13 mandater. Enhedslistens Jesper Kiel støttede forud for mødet i Udvalget for Børn og Unge deres forslag. Det er uklart, men også uden betydning, om han fortsat gør det. For i givet fald vil der fortsat være et flertal på 15 borgerlige samt Arne Ebsen imod 14 fra S, SF, Enhedslisten og Masoum Moradi.