Ungdom, jazz og lyrik – det var temaet for koncerten onsdag aften på Musikskolen i Svendborg. Søren Ulrik Thomsens digte og unge jazzmusikere. Jens Meincke anmelder.

Lovende jazzmusikere med digte

Af Jens Meincke

Digteren Søren Ulrik Thomsen er rigtig glad for jazzmusik Også jazzmusikere er glade for Søren Ulrik Thomsens digte. Det er der kommet et spændende projekt ud af. En flok elever fra Rytmisk Musikkonservatorium turnerer for øjeblikket med et projekt, som dels præsenterer en flok lovende danske jazzmusikere, men også disse i rollen som komponister i vellykkede fortolkninger af en række af Søren Ulrik Thomsens digte. Det kunne opleves onsdag aften på Musikskolen i Svendborg.

I modsætning til tidligere tiders “Jazz & Poetry”, hvor musik og oplæsning fremstod i en improviseret og til tider temmelig forvirrende form, var der her orden i sagerne: Et digt blev oplæst. (Dette kunne til overflod læses i de omdelte programmer). Digtet blev så (hyppigst) fremført som jazz-sang med akkompagnement og solist. Et enkelt nummer blev opført fem-stemmigt a capella af hele orkestret. De kunne alle synge, og arrangementet var særdeles vellykket.

Bevidst eller ej virkede musikken stilmæssigt ekspressionistisk og gav mindelser om Eisler og Weil og visse typer cirkusforestillinger. Noget, som kan ses som udtryk for et vist mod. Ingen grund til at opfinde en dyb tallerken, hvis den allerede findes. Der blev gjort plads til både noder og ord.

Den lille, glimrende sal på Svendborg Musikskole dannede rammen. Det kunne være ulejligheden værd for arrangørerne at finde ud af, hvordan der skal oplyses om disse arrangementer, så aktørerne er fri for at spille for halvfulde sale.