Tre store virksomheder fik for næsten fire år siden for alvor sparket gang i renoveringen af Borgerforeningen til Kulturhus Svendborg. De gav hver en million kroner. Dermed var vejen banet for at skaffe penge andre steder – de nødvendige 40 millioner kroner. Men da det kom til stykket ville den ene af de tre storsponsorer alligevel ikke slippe millionen: Mads Kjær fra virksomheden Kjaer & Kjaer. OPDATERET kl. 20.30: Efter afsløringen i Svendborgs NetAvis i dag, af at Mads Kjær ikke vil betale den lovede million kroner, har Borgerforeningen nu fjernet hans firma Kjaer & Kjaer fra sponsorlisten på foreningens hjemmeside. Borgerforeningens bestyrelse brød også tavsheden om sagen og udsendte torsdag eftermiddag en pressemeddelelse om sagen. OPDATERET 5. marts 11.30: Pressemeddelelsen er aldrig sendt ud, den var kun et udkast, oplyser bestyrelsens sekretær, Kjell Laursen. OPDATERET kl. 20.40: Ved 19-tiden fredag aften udsendte bestyrelsen pressemeddelelse om sagen – se sidst i artiklen:

Mads Kjærs protest: Holder på millionen

Mads Kjær.

Af Frede Jakobsen

Glæden var mærkbar, smilene store – da repræsentanter for tre store lokale virksomheder for hen ved fire år siden hver lagde en million kroner på bordet til Borgerforeningen – eller foreningen bag. Det betød, at foreningen – med formand Jørgen Andersen i front – for alvor kunne komme i gang med at søge de nødvendige millioner hos andre lokale sponsorer og ikke mindst hos store fonde.

Det lykkedes. Mere end 40 millioner kroner blev der skaffet. Og lige så mange års mange forsøg på at få renoveret den gamle Borgerforeningen til et moderne kulturhus midt i Svendborg kunne gå i gang. Entreprenørmaskiner og håndværkere har været i gang længe. Arbejdet nærmer sig sin afslutning om nogle måneder. Med officiel indvielse den 31. juli i år.

De tre storsponsorer har – som det ligger i sponsorbegrebets natur – også fået noget ud af det. Ikke mindst ved i næsten fire år at have fået knyttet noget positivt til deres navn, nemlig støtten til et gennem så mange år populært projekt i Svendborg. De er da også promoveret, de tre virksomheder, øverst på Borgerforeningens hjemmeside: Kjaer & Kjaer A/S, Harald Halberg Holding, Fonden for Svendborg Sparekasse.

Men da pengene skulle slippes, sagde en af de tre storsponsorer fra – Mads Kjær, bestyrelsesformand for Kjaer & Kjaer. Han ville, erfarer Svendborgs NetAvis, ikke betale alligevel – som en protest imod Svendborg Kommunes planer eller mangel på samme for udviklingen af den attraktive Frederiksø. Den har Mads Kjær store økonomiske interesser i. Han er en af partnerne i Udsyn A/S, der ejer bygningerne på Frederiksø, mens kommunen ejer selve øen.

Striden mellem Borgerforeningen og Mads Kjær har stået på længe. Borgerforeningen bestyrelse mener, Mads Kjær er forpligtet til at slippe millionen. I forhandlingerne har Mads Kjær forsøgt at komme ud af sponsoratet med et tilbud om at betale 200.000 kroner. Det er blevet afvist af Borgerforeningens bestyrelse – eller i hvert fald af et flertal i bestyrelsen.

Borgerforeningens formand, Jørgen Andersen, vil overhovedet ikke kommentere noget som helst om sponsoraterne, siger han til Svendborgs NetAvis. Han siger, at Borgerforeningen har de penge, den skal have. På spørgsmålet, om alle tre storsponsorer har betalt, nøjes han – igen – med at svare, at ”vi har de penge, vi skal bruge”, og at økonomien i øvrigt ”et et internt forretningsanliggende”.

Jens Pave, direktør i Halberg, har ikke noget imod at fortælle, om Halberg har ladet ord følge handling. ”Vi har betalt vores sponsorat”, siger Jens Pave til Svendborgs NetAvis.Det samme gælder Svend Erik Kracht, direktør i Svendborg Sparekasse. ”Ja, vi har betalt. Og udgiftsført betalingen. Det er vel snart to år siden, som jeg lige husker det”, siger Svend Erik Kracht.

Mads Kjær vil derimod ikke udtale sig. ”Du må tale med Borgerforeningen om, hvem der er deres sponsorer. Jeg har ingen kommentarer”, skriver Mads Kjær i en mail til Svendborgs NetAvis.  Svendborgs NetAvis har imidlertid været ude af stand til at få en kommentar om dette spørgsmål fra Borgerforeningens formand og spurgte derfor igen Mads Kjær om en forklaring på, at han “alligevel ikke vil betale sponsoratet på en million kroner”. Mads Kjær har pr. mail svaret, at han kun kan ”gentage, hvad jeg har skrevet”. Med tilføjelsen: ”Hvad du skriver må stå 100 procent for din egen regning, og jeg har ingen kommentarer”.

48-årige Mads Kjær var tidligere direktør, nu bestyrelsesformand i familievirksomheden Kjaer Group, der sælger biler og autoudstyr til nødhjælpsorganisationer. Han har desuden i de sidste par år være meget eksponeret i medierne for mikrolånsportalen MyC4. Den har på det seneste været udsat for megen kritik for dens virksomhed – mest fra de danske investorer, der ikke mener, de får nok fortjeneste af deres investering i mikrolån til fattige afrikanere.

Pressemeddelelse fra Borgerforeningen:

Det er med beklagelse, vi må meddele, at den ene af vore hovedsponsorer, Mads Kjær fra Kjær Group, ikke mener han har indgået noget sponsorat med Borgerforeningen, på trods af at han siden d. 18. Oktober 2006 er blevet offentlig eksponeret som sådan, og på trods af fotodokumentation ved pressemødet samme dag, hvor Mads Kjær sammen med Svend Erik Kracht fra Svendborg Sparekasse og Jens Pave fra Halberg Holding poserede foran store skilte med hver deres firmalogo og som hovedsponsor på hver 1 mio. kr. Aftalen blev lavet mundtlig og materiale og orientering er løbende blevet fremsendt til Kjær Group. I forbindelse med fakturering af sponsoraterne, og efter gentagne rykkere, modtog Borgerforeningen fra Mads Kjær besked på, at han ikke havde indgået noget sponsorat, og at han derfor ikke agtede at betale. Begrundelsen var bl.a. tidernes ugunst samt forhold, der er Borgerforeningen og sagen uvedkommende.

Borgerforeningens bestyrelse følte sig nødsaget til at overdrage sagen til foreningens advokat, Hans Lindstrøm, som i en periode på snart 8 mdr. har forsøgt at løse sagen med Mads Kjær igennem hans advokat, idet Mads Kjær ikke ønskede at gå personligt ind i sagen. Dette kulminerede den 18. februar, hvor der kom et ultimatum fra Mads Kjær´s side, at han ville betale kr. 200.00,- i stedet for den lovede million. Set i lyset af at bestyrelsen mener at sponsorater skal gives i en positiv og velmenende ånd samt af lyst, og så det manglende engagement og den manglende lyst fra Mads Kjær, har Borgerforeningens bestyrelse derfor valgt at takke nej til de 20% af det lovede beløb, dybt skuffede over resultatet, men tilfredse med at sagen nu er afsluttet. På trods af det manglende sponsorat forventer bestyrelsen stadig at stå med et færdigt projekt indenfor budgettet, og uden at skulle optage lån. Dette takket være alle vore andre bidragsydere, som vi endnu engang ønsker at takke for at dette har været muligt.