Hvem er de – regeringens sygehus-eksperter?

 

Erik Juhl.

Det er ikke os i regeringen. Det er eksperterne. Dem, der har forstand på det. Deres råd følger vi. Så nogenlunde sådan vasker sundhedsminister Bertel Haarder og regeringen hænder i sagen om Svendborg Sygehus – om ja eller nej til, at det også i fremtiden skal være akutsygehus. Det skal det, mener Regionsrådet sammen med stort set alle svendborgensere. Men regeringens ekspertudvalg siger nej – og satte forleden pistolen for panden på Regionsrådet: Hvis I vil have de lovede 6,3 milliarder kroner til et nyt supersygehus i Odense, så nedlægger I akutfunktionen i Svendborg. De pistolsvingende eksperter bakkes op af Bertel Haarder. Regionsrådet klapper i.

Hvem er de egentlig, de fem eksperter i regeringens såkaldte ekspertudvalg for sygehusinvesteringer? Hvem er de fem personer, der ifølge regeringen har mere forstand på sygehusvæsenet i Region Syddanmark end de folkevalgte politikere i Regionsrådet? Og hvorfor følger regeringen denne gang uden et kny eksperterne – når regeringen i så mange andre sammenhænge har travlt med at lægge afstand til ekspert-anbefalinger? Spørgsmålene er mange. Her er nogle af svarene.

Hans Kirk.

Det var en god ven af VK-regeringen, som i 2007 blev sat i spidsen for ekspertudvalget af daværende indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen. Dengang var Anders Fogh Rasmussen statsminister. Han – Anders Fogh Rasmussen – havde i 2007 haft en personlig rådgiver i arbejdet med en såkaldt kvalitetsreform. Det var Erik Juhl, overlæge, dr.med. Ham overtog Lars Løkke Rasmussen til posten som formand for ekspertudvalget for sygehusinvesteringer. Den nu 70-årige Erik Juhl er tidligere administrerende direktør i Hovedstandens Sygehusfællesskab. Derefter forskningschef hos Lundbeck-fonden indtil 2009, hvor han gik af på grund af alder.

Erik Juhl har som formand lagt navn til udvalget, hvis opgave var at fordele 25 milliarder kroner til ”investeringer og nybyggeri i det danske sygehusvæsen”, som det hed i den pressemeddelelse, som Lars Løkke Rasmussens Indenrigs- og Sundhedsministerium udsendte 24. juli 2007. Ekspertudvalget fik fire andre medlemmer – to danskere, en svensker og en nordmand. Det er dem, regeringen har overladt at fordele milliarderne – med ret til at true regionsrådspolitikere til at svinge kniven andre steder i deres sygehusvæsen, hvis de vil gøre sig håb om at få del i milliarderne.

Kjeld Møller Pedersen.

Dúr ikke. Om. Sådan sagde Erik Juhl-udvalget forleden for anden gang til Region Syddanmarks ansøgning om milliarderne til det nye supersygehus i Odense – og med bevarelse af Svendborg Sygehus som akutsygehus. Regionen får kun pengene, hvis akutfunktionen nedlægges i Svendborg. Ekspertudvalget siger, at Regionen skal ”indsende en ny projektansøgning, der lever op til de af regeringen udmeldte forudsætninger. Det skal i den forbindelse bemærkes, at lukningen af akutfunktionen på Svendborg Sygehus var en forudsætning for den udmeldte investeringsramme på 6,3 milliarder kroner”. Regionen har igen og igen gjort opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt og urealistisk kun at have ét akutsygehus på Fyn – og at det i øvrigt vil blive 300 millioner kroner dyrere at anlægge et nyt supersygehus i Odense, hvis samtlige akutpatienter skal behandles dér.

Argumenterne fra Regionen, som ellers er sat til at lede og administrere det syddannske sygehusvæsen, afvisea af Erik Juhl og hans fire håndgangne eksperter. De ved bedre om det fynske sygehusvæsen. Hvem er så de fire andre?

Den ene er den 67-årige Hans Kirk, hvis kvalifikationer ud i sygehusvæsen er, at han indtil udgangen af 2007 var koncerndirektør i termostat-fabrikken Danfoss.

Et andet medlem af ekspertudvalget er professor og sundhedsøkonom ved SDU i Odense, Kjeld Møller Pedersen – som af medier på stribe bruges som et orakel, når sygehusvæsenet skal vurderes af en uafhængig universitets-forsker. Uafhængig og uafhængig? Kjeld Møller Pedersen har tidligere været medlem af både statsministerens såkaldte kvalitetsudvalg og af sundhedsministerens rådgivende udvalg for sundhedsvæsenet. Kjeld Møller Pedersen har i øvrigt tidligere siddet i bestyrelsen for Privathospitalet Hamlet, været sundhedsdirektør i det tidligere Vejle Amt og direktør i LEGO.

I ekspertudvalget, der truer Regionsrådet til at lukke akutfunktionen i Svendborg, når supersygehuset i Odense er færdigt (formentlig i 2018), sidder desuden svenskeren Bo Brismar, cheflæge i Landstinget. Han har haft ansvaret for indretningen af sygehusvæsenet i Stockholm. Og normanden Ragnhild Andersen, sygehusplanlægger og siden 1997 chefarkitekt ved Helsebyg Midtnorge.

Disse fem eksperter i Erik Juhl-udvalget afleverede 21. november 2008 – efter godt et års arbejde – en 100 sider lang rapport om fremtidens sygehusvæsen. Godt hjulpet af et regeringens egne embedsmænd. Udvalget har haft et sekretariat på fire embedsmænd fra Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner til at bakke sig op. I udvalgets arbejde har deltaget afdelingschef Vagn Nielsen og kontorchef John Erik Pedersen, begge fra Sundhedsministeriet, kommitteret Ib Valsborg, Finansministeriet, og direktør Lone Christiansen, Danske Regioner.