Modstand eller betænkelighed. Det er meldingen fra stadigt flere røde byrådsmedlemmer, når det gælder en såkaldt prisafprøvning – som kan føre til, at kommunalt arbejde overgives til private. Tre er direkte modstandere, et par stykker betænkelige.  Borgmester Curt Sørensens røde flertal fordufter. Han kan kun få flertal for det med de borgerlige. Og for Venstre er det et ufravigeligt krav.

Det røde flertal i galopperende opløsning

Af Frede Jakobsen

Det har haft magten i mindre end et halvt år – det røde flertal, som 1. januar overtog ledelsen af Svendborg Kommune med socialdemokraten Curt Sørensen i borgmesterstolen. 15 røde mod 14 borgerlige. Men flertallet er allerede i galopperende opløsning. Og konturerne af et nyt samarbejde mellem – nogle af – de røde og – nogle af – de borgerlige om næste års budget er nu ved at blive tegnet. Det er Økonomiudvalgets beslutning om at prisafprøve bl.a. kommunens Entreprenørafdeling, der har udløst krisen. Prisafprøvning er et kernekrav for de borgerlige. I Økonomiudvalget støtttede de røde medlemmer imidlertid at sætte en prisafprøvnings-proces i gang. Kun Enhedslistens Jesper Kiel gik imod. Flere og flere af de røde byrådsmedlemmer udtrykker imidlertid nu modstand eller betænkelighed ved beslutningen. Men krisen stikker dybere.

Den tidligere SF’er, løsgængeren Masoum Moradi udtrykker det sådan overfor Svendborgs NetAvis: ”Jeg er personligt imod disse ideologiske prisafprøvninger og konkurrenceudsættelser. Så hvis der var et brugbart flertal i byrådet, der kunne arbejde sammen uden om de borgerlige, ville jeg helst have undværet prisafprøvninger og konkurrenceudsættelser. Men det flertal har vi ikke i byrådet. Vi er hele tiden afhængig af det 15. mandat, som Enhedslisten sidder på. Og Enhedslisten har allerede vist og bevist, at man ikke kan/skal regne med deres mandat. Enhedslistens manglende ansvarlighed medfører nu, at S, SF, Liste T og jeg skal søge et andet flertal sammen med V og K for at finde svar på kommunens store økonomiske udfordringer. For at skabe det flertal er vi nødt til at imødekomme nogle af de borgerliges mærkesager. Og her oplever vi, at V og K har særlig fokus på prisafprøvninger og konkurrenceudsættelser. Ja, man skulle næsten tro, at de ikke havde andet i posen end lige prisafprøvninger og konkurrenceudsættelser, for hver gang vi forsøger at komme i dialog med dem, trækker de denne kanin op af hatten”.

Svendborgs NetAvis har spurgt byrådsmedlemmerne fra SF, Liste T samt Masoum Moradi, om de støtter beslutningen om at prisafprøve kommunens lønadministration og Entreprenørafdeling. Og om de – ja eller nej – mener, det er et politisk kursskifte i forhold til, hvad de sagde under valgkampen.

Masoum Moradi svarer videre: ”Så svaret på dit første spørgsmål er et ja. Prisafprøvninger og konkurrenceudsættelser bliver prisen for et samarbejde med de borgerlige. Jeg ser ikke andre muligheder. Jeg vil også svare ja til dit næste spørgsmål. Der er tale om et politisk kursskifte. Vi sagde noget under valgkampen, og gør nu noget andet. Det vil være manipulation at kalde det andet end det, det er: politisk kursskifte, forårsaget af den manglende beslutningsdygtighed på den røde fløj.”

Tidligere har flertallet af de socialdemokratiske medlemmer af byrådet svaret på de samme spørgsmål fra Svendborgs NetAvis. Med større eller mindre entusiasme bakkede de op om prisafprøvnings-beslutningen. Men alle som én afviste, at der var tale om et politisk kursskifte. Ét socialdemokratisk byrådsmedlem har erklæret sig som direkte modstander af beslutningen – det er Flemming Madsen.

De øvrige byrådsmedlemmer fra SF og Liste T afviser også, at der er tale om et politisk kursskifte. Til gengæld er de betænkelige ved beslutningen. Og en enkelt går direkte imod. Det er SF’eren Bente Bondebjerg, der siger nej: ”For jeg tror ikke på, at de kan gøres billigere end nu, hvis alle de opgaver, der laves i det kommunale regi bliver regnet med i et tilbud fra en privat virksomhed, som skal tjene penge på det. Det kan godt være, at vi kunne få et tilbud fra en privat arbejdsgiver på at løse en del af opgaven, men jeg er overbevist om, at det i længden vil blive dyrere. Problemet er, at alle de uforudsete opgaver, der løses i løbet af året, ikke vil være muligt at få ind i en kontrakt, og det vil give en ekstra regning”, siger Bente Bondebjerg.

Et andet SF—byrådsmedlem, Mogens Stampe, siger, at han ikke principielt er imod prisafprøvning, men han er betænkelig hvad angår Entreprenørafdelingen: ”I forbindelse med evt. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse er det derfor meget væsentligt at være meget opmærksom på, at entreprenørafdelingens fleksibilitet ikke svækkes, at mulighederne for løbende at prioritere opgaver/økonomi ikke svækkes, og at vi ikke skaber en situation, hvor vi med salg af bygninger og materiel bringer os ”i lommen” på lavestbydende, hvilket over tid kan vise sig at være en meget dyr affære. Jeg kan med den store mængde uforudsete opgaver, der løses i årets løb, være i tvivl om det vil være muligt at lave en kontrakt, der ikke på forhånd er dømt til at blive for dyr gennem ekstra regninger på løsning af de uforudsete opgaver”, siger Mogens Stampe.

Byrådets tredje SF’er, viceborgmester Bruno Hansen, har fra sin ferie meddelt, at han først kan svare, når han er kommet hjem. Byrådets sidste røde medlem, Arne Ebsen, Liste T, svarer: ”Jeg har stemt for, at vi ikke skal udelade nogen mulighed i forbindelse med budgetlægningen for 2011. Derfor undersøger vi i øjeblikket alle tænkelige veje til at løse kommunens voldsomme økonomiske problemer. Om det i sidste ende betyder, at jeg stemmer for, er ikke afklaret på nuværende tidspunkt. Der kan vi i Liste T først forholde os til, når vi kender mulighederne. Principielt har vi ingen problemer med, at private løser opgaver for kommunen. Det sker på en lang række felter i forvejen, ligesom vi lovmæssigt er forpligtet til at sende en del af vores opgaver i udbud. Vi har heller ingen problemer, hvis det viser sig, at det kommunale tilbud er mindst lige så godt som en privat entreprenør. Der er en del arbejde forbundet med at prisudsætte opgaver. Vi synes ikke, det er fornuftigt at bruge kommunale kræfter på opgaver, der ikke giver mening – hvad du så vil udlede af dette, ja, det er jo din journalistiske frihed”, siger Arne Ebsen. Den sidste del af svaret vil Arne Ebsen ikke uddybe.

Med andre ord – flere af de røde byrådsmedlemmer mener, det bliver vanskeligt eller umuligt at lave budget 2011 sammen med Enhedslistens Jesper Kiel. Dermed er flertallet væk. Derfor er prisafprøvning kommet på bordet – præcis det, de røde var meget imod i det tidligere borgerlige flertals budget. Men prisafprøvning skiller vandene i den røde blok endnu mere. Jesper Kiel er imod. Det er Flemming Madsen (S) også. Og det er – viser Svendborg NetAvis rundspørge nu – også Bente Bondebjerg (SF), mens Mogens Stampe (SF) og Arne Ebsen (T) måske ikke udtrykker direkte modstand, men i hvert fald er betænkelige. Det betyder, at Socialdemokraterne ikke kan nøjes med at appellere til de Konservative for at få dem med i et budget 2011. De Konservative har nemlig kun to mandater. Derfor er det nødvendigt for borgmester Curt Sørensens Socialdemokrati at appellere til hovedfjenden, byrådets største parti Venstre med 10 mandater.

Og for Venstre er det en absolut betingelse, at der bliver lavet prisafprøvning og konkurrenceudsættelse. Det fastslår Venstres gruppeformand, tidl. borgmester Lars Erik Hornemann, der lige som Masoum Moradi kalder beslutningen i Økonomiudvalget om at prisafprøve for et klart politisk skifte fra – nogle af – de røde.

”Prisafprøvning og konkurrenceudsættelse er et redskab. Og vi vil ikke være med til at sætte store besparelser i gang, før vi har afprøvet det redskab. Først, når vi har det, ved vi, hvad det er for en situation, vi står i. Det skal vi vide, før vi begynder med besparelser, der betyder, at vi skal til at skære i servicen til de grupper, der virkelig har det hårdt”, siger Lars Erik Hornemann.

”Så et ufravigeligt krav fra Venstre for at gå med i et budgetforlig 2011 er prisafprøvning?”. Lars Erik Hornemann er klar i mælet: ”Ja, for vi vil ikke lægge stemmer til besparelser, som vi tror, vi kan undgå ved at bruge prisafprøvning og konkurrenceudsættelse. Masoum Moradi har fuldstændig ret i, at det skal være med, hvis vi skal være med til at vedtage et budget”, siger han.

Læs også “Venstre glæder sig over Socialdemokraterne” 2. juni, “Markant S-byrådsmedlem går imod borgmesteren” 4. juni, “Fodslag i S-gruppen – sådan næsten da” 7. juni og “Fagbevægelsen advarer vennerne i bystyret” 8. juni.