Grete Schødts er meget utilfreds … med kritikken af Jobcentret

SYG OG I KLEMME (10): Der kommer ikke signaler fra byrådets røde flertal til Jobcentret – om at tage mere hensyn til sygemeldte borgere, når de henvender sig for at få hjælp til f.eks. at komme på førtidspension eller fleksjob. For Jobcentret behandler allerede i dag borgerne korrekt. Det mener næstformanden i det politisk ansvarlige udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget, Bente Bondebjerg (SF). Hvad formanden, socialdemokraten Grete Schødts, mener er uvist – hun vil ikke mere snakke med Svendborgs NetAvis. For hun er utilfreds med netavisens mange artikler om sygemeldte borgere, der er kommet i klemme i systemet.

Arbejdsmarkedsudvalget holdt møde onsdag eftermiddag. De mange sager, som netavisen har belyst om pressede mennesker, der trods lægeerklæringer er sendt i arbejdsprøvninger og er blevet afvist til bl.a. førtidspension og fleksjob, og havnet i en fortvivlende økonomisk situation, blev taget op på mødet. Ikke som et selvstændigt punkt – men gemt hen under ”Eventuelt” med teksten ”Orientering fra formand om sagsforløb”. Kommunens officielle politik er i overensstemmelse med regeringens: Færre mennesker skal på førtidspension og andre varige forsørgelsesordninger. Det vil give kommunerne store besparelser. Svendborg Kommune har i år kun givet førtidspension til halvt så mange mennesker i forhold til de foregående år.

Under det tidligere Venstre-styre blev der i budgettet direkte opstillet mål for, hvor mange færre der skulle på den slags ordninger. Men ved årsskiftet indtog de røde partier bystyret. Og i en kommentar onsdag efterlyste Svendborgs NetAvis, at det røde flertal sender et signal til det kommunale Jobcenter om at lade tvivlen komme de syge borgere til gode – ikke systemet, ikke kommunekassen. Det signal kom ikke fra det røde flertal i Arbejdsmarkedsudvalget.

”Hvor ved du fra, at det har været oppe?” Spurgte udvalgsformand Grete Schødts, da netavisen torsdag snakkede med hende for at få oplysninger om udvalgets behandling af kritikken af Jobcentret.

”Det ved jeg, fordi næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget har bekræftet, at kritikken var oppe på mødet”.

”Ja, der var en orientering. Jeg orienterede om det efter den daglige historie, du har på din netavis. Mere er der ikke at sige om det. Jeg vil ikke kommentere det yderligere, for jeg er meget utilfreds med den måde, du skriver om det på og citerer mig på. Mig snyder man ikke. Og du har snydt mig ikke én gang, men to gange. Så jeg deltager ikke mere”, sagde Grete Schødts – og så var den telefonsamtale slut. Næsten inden, den var begyndt. Og inden netavisen kunne få en forklaring på, hvor det er, Grete Schødts mener sig fejlciteret. I de seneste ugers mange artikler har Grete Schødts nemlig kun været citeret én gang. Hun ville ikke interviewes, men udsendte en erklæring, hvor hun på kommunens vegne bakkede op bag regeringens politik overfor sygemeldte borgere. Den erklæring blev bragt i sin helhed i netavisen.

I Arbejdsmarkedsudvalget er der syv medlemmer – tre socialdemokrater og en SF’er udgør flertallet. Venstre har tre medlemmer. Næstformand i udvalget er Bente Bondebjerg (SF). Hun  arbejder i det daglige som kasserer og medlem af daglig ledelse i Svendborgs største fagforening, 3F. En fagforening, som har rettet en meget skarp kritik af Jobcentrets behandling af medlemmer, som er blevet syge og har søgt hjælp. Flere af de sager, netavisen har skildret, har handlet om netop nedslidte ufaglærte arbejdere – medlemmer af 3F.

Bente Bondebjerg bekræfter, at Arbejdsmarkedsudvalget på mødet onsdag drøftede kritikken af Jobcentret. ”Vi havde en god snak om det. Vi fik en god forklaring på nogle af sagerne”, siger Bente Bondebjerg.

”Af hvem?”

”Det ved jeg ikke, om jeg kan sige fra et lukket møde. Men selvfølgelig af nogen fra administrationen, så vi kunne høre det fra to sider”.

”Giver det anledning til at ændre Jobcentrets linje?”

”Nej, ikke umiddelbart. For de skal jo følge nogle love og regler, som jeg selv synes er helt hul i hovedet. Jeg ville jo gerne have en ny regering, så vi bedre kunne hjælpe mennesker, der er kommet i klemme”.

”Lovgivningen kan vel altid fortolkes til den ene eller den anden side. Kunne I ikke – ligesom i retssystemet – indføre, at enhver tvivl i de her sager altid skal komme borgeren til gode, ikke systemet?

”Det håber jeg da også, vi gør. Jeg tror, at alle sagsbehandlere gør det så godt, de kan. Men en sag skal altid ses fra to sider. Og det er selvfølgelig uheldigt for mennesker at miste penge og den situation, man så kommer ud i. Er man syg, så bliver man da mere syg af det”.

”Vil det sige, at alle de sager, der har været oppe i netavisen, dem mener du er korrekt behandlet af Jobcentret?”

”Alle kan lave fejl. Og jeg har ikke været inde i hver enkelt sag og vil heller ikke lave sagsbehandling her. Det er ikke min opgave. Men jeg har tillid til, at folk i Jobcentret gør det så godt som muligt”.

”Så du mener ikke, at I som politikere skal beslutte, at Jobcentret skal ændre linjen overfor syge borgere?”

”Jeg kan ikke se, hvordan Jobcentret skulle gøre det. Vi prøver at hjælpe, så godt vi kan”.

”Så Jobcentret skal først og fremmest tage hensyn til systemet, ikke til borgeren?”

”Jeg bryder mig ikke om, at du bruger udtrykket systemet. Du får det til at lyde, som om jeg mener, at systemet kommer i første række. Det mener jeg ikke. Vi skal hjælpe hver borger så meget som muligt. Dog er der love, vi ikke kan se bort fra. For hvis vi gør noget forkert i de sager, så har vi revision på. Og så kan det koste for kommunen. Men det er ulykkeligt, at så mange mennesker kommer i klemme på grund af de love og regler, der er.”

”Du skyder hele tiden på love og regler og regeringen. Det vil sige, du mener, Svendborg Kommune handler korrekt i de her sager?”

”Ja, det mener jeg. Jeg vil ikke sige, at der ikke er sket fejl. Men jeg er sikker på, at sagsbehandlerne gør det så godt, som de kan”.

Læs også ”Chok-tal: Antallet af førtidspensioner halveret” 27. september, ”Han skal nu arbejdsprøves for tredje gang” 28. september, ”Bisidder anklager: Kommunalt kvaksalveri” 29. september, ”Læge: Stå frem med jeres sager” 30. september, ”Skarpe skud fra læge: Råheden synes at brede sig” 1. oktober, ”Grete Schødts enig med Inger Støjberg” 2. oktober, ”Kassen smækket i med dags varsel” 4. oktober, ”Kørt rundt i systemet i to år på forkert erklæring” 6. oktober, ”I en uløselig klemme hos Jobcentret” 11. oktober, ”Jobcentret som dyneløfter” 13. oktober, ”Kommunaldirektør forsvarer Jobcenter” 14. oktober.