Bygning af en ny Nordre Skole. Siden valgkampen i efteråret har dét løfte været mere helligt for Socialdemokraterne og dets røde flertal, end Paven er det for katolikkerne. Men nu bryder et S-byrådsmedlem enigheden. Bjarne Hansen mener ikke, der skal bygges en ny Nordre Skole.

S-byrådsmedlem: Nej til ny Nordre Skole

Af Frede Jakobsen

 

Bjarne Hansen.

Det har været et løfte fra de røde politikere i årevis. Det blev gentaget med stor kraft under valgkampen sidste efterår. Og det var – måske – et af de løfter, der bragte Socialdemokraterne tilbage på borgmesterkontoret: Bygning af en ny Nordre Skole på Mølmarksvej – dér, hvor den nuværende og slidte Nordre Skole ligger. Men nu siger et af de socialdemokratiske byrådsmedlemmer fra. Bjarne Hansen mener, at planen om at bygge en ny Nordre Skole skal skrottes. Udviklingen i børnetallet taler imod, og det gør i endnu højere grad kommunens økonomi, mener han.

Løftet om en ny Nordre Skole har været som en musketér-ed mellem de røde politikere. Den bryder Bjarne Hansen nu som den første offentligt – til stor ærgrelse for nogle af hans partikammerater, bl.a. borgmester Curt Sørensen, som fortsat står fast på, at Nordre Skole skal bygges og stå klar inden næste kommunalvalg i 2013.

Politikere og borgere står midt i en omfattende skole-debat – en debat, som senere på året vil resultere i konkrete beslutninger, formentlig lukning af én eller flere af de 19 folkeskoler. I dag er cirka 1000 pladser på skolerne tomme – 46 klasselokaler er ubrugte. Der er udsigt til, at antallet af børn i klasserne sættes op. Og kommunen ser ud til næste år at skulle skære op mod 75 millioner kroner på budgettet. Men fortsat står det fast, at Nordre Skole skal bygges – til en pris på omkring 130 millioner kroner.

”Jeg er ikke gået ind i politik for at dele gaver ud. Det er politikeres pligt at forvalte borgernes penge rigtigt”, siger Bjarne Hansen, som sad i byrådet i den gamle Svendborg Kommune og som blev valgt ind i byrådet for storkommunen ved valget sidste efterår.

”Vi skal først have fyldt de skoler, vi har, op”, siger han med henvisning til overkapaciteten på skoleklasser. ”Og der skal være ligevægt mellem by og land på skoleområdet, men vi skal ikke have flere skoler end nødvendigt”.

Bjarne Hansen afviser, at det vil være at løbe fra valgløfterne, hvis hans parti ændrer holdning til bygning af en ny Nordre Skole. For det stod ikke i Socialdemokraternes valgprogram, siger han. Han anerkender, at nogle af hans medkandidater lovede det i valgkampen, bl.a. borgmester Curt Sørensen. Det gjorde han ikke selv. Og han var heller ikke med til at tage beslutningen i det forrige byråd, som han ikke var medlem af.

”Vi skal have mod til at sige, at virkeligheden har ændret sig, hvis virkeligheden er anderledes, end da planen blev besluttet. Men det kan godt virke, som om nogen ikke vil lade sig forstyrre af virkeligheden. Virkeligheden har nemlig rent faktisk ændret sig”, siger Bjarne Hansen med henvisning til to for ham vigtige ting i denne sammenhæng. For det første kommunens egen prognose, der siger, at Nordre Skole vil gå fra i dag at have 17 klasser til om en halv snes år kun at have 10. Og for det andet kommunens økonomi. ”Det er vist velkendt, at vi ikke ligefrem vader i penge”, siger han.

”Noget af det klogeste, der er sagt af en dansk politiker, blev sagt af Jens Otto Krag: ”Man har et standpunkt, til man tager et nyt”. Men det er meget vigtigt, at vi så offentlig begrunder, hvorfor vi tager et nyt standpunkt om Nordre Skole. Det skal vi gøre på grund af kommunens økonomi og på grund af, at forventningerne til udviklingen i børnetallet er anderledes”, siger han.

Bjarne Hansens udmelding om Nordre Skole er alvorlig lige før skoleforhandlingerne og budgetforhandlingerne. For det røde flertal er kun på én – 15 råde byrådsmedlemmer mod 14 borgerlige. De fleste borgerlige har også tidligere støttet nybygningen af Nordre Skole – men også blandt dem er der nu klare røster for at lukke skoler. Og det kan bringe nybygningen af Nordre Skole i fare.

Den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen står imidlertid fast og afviser udspillet fra Bjarne Hansen: ”Det må stå for Bjarne Hansens egen regning”, siger han. Curt Sørensen står fast på, at en ny Nordre Skole skal bygges og stå færdig om senest tre og et halvt år. ”Ja, selvfølgelig, men jeg skal jo naturligvis kunne mobilisere et flertal for det i byrådet”, tilføjer han. Han understreger også, at det var et vigtigt valgløfte fra Socialdemokraterne. At løftet ikke var nævnt i Socialdemokraternes valgprogram, det erkender Curt Sørensen. ”Men der var rigtig mange ting, der ikke var nævnt dér. Hvis Bjarne Hansen ellers havde været lidt mere aktiv i valgkampen, så ville han også vide, hvad der blev lagt vægt på dér”, siger Curt Sørensen.

Mens Curt Sørensen bastant fastholder løftet om en ny Nordre Skole, så vil den socialdemokratiske formand for Udvalget for Børn og Unge, Hanne Klit, ikke love noget som helst. Hun vil, siger hun, overhovedet ikke melde noget som helst ud om fremtidens skoler, før hun har fuldt overblik over Forvaltningens materiale om udviklingen i børnetallet ved de forskellige skoler. Og heller ikke, før det har været diskuteret i udvalget. Og om Bjarne Hansens udtalelser siger hun blot som borgmesteren: ”Det må stå for Bjarne Hansens egen regning”.

Den socialdemokrat, der mest stålsat har kæmpet for en ny Nordre Skole, er Kim Christiansen, byrådskandidat, som dog ikke blev valgt. Han er også formand for skolebestyrelsen på Nordre Skole. Det har han været i 12 år. Og lige så længe har han sammen med skolebestyrelsen kæmpet for en ny skole.

Kim Christiansen tror ikke, at Bjarne Hansens afvisning af planen om at bygge en ny Nordre Skole, får nogen betydning. ”Nej, det frygter jeg ikke”, siger han. Der er, mener Kim Christiansen, ikke noget i behovet for en ny Nordre Skole, der har ændret sig. ”Der skal være en skole i nærområdet”, siger han og henviser til, at skolen også er et aktivitetssted – det eneste af slagsen i Nordre Bydel.

”Og så var en ny Nordre Skole i valgkampen en vigtig del i venstrefløjssamarbejdet. Jeg regner ikke med, at partierne løber fra det”, siger Kim Christiansen.

Læs de andre skole-artikler: ”Hver 7. skoleklasse i Svendborg vil stå tom” 3. august og ”Erfaren skolemand: Luk små skoler på landet” 4. august.