John Jensen, økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør.

”Jobcenter får fine karakterer af brugerne”. Sådan lancerede Svendborg Kommune 12. januar de første resultater af en storstilet undersøgelse af det kommunale Jobcenter Svendborg (læs her). En ”brugertilfredshedsundersøgelse”, som den bliver kaldt – ikke ”brugerutilfredshedsundersøgelse”. En kæmpeundersøgelse, hvis formål har været at tilbagevise den kritik af Jobcentret, som specielt sygedagpengemodtagere i årevis har fremført af Jobcentret. En kæmpeundersøgelse, som helt sikkert har kostet kassen. Hvor meget mon? Det nægter Svendborg Kommunes økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør John Jensen at oplyse.

Svendborgs NetAvis kommenterede samme dag undersøgelsen, som formanden for kommunens Arbejdsmarkedsudvalg, Grete Schødts (A), var mildt sagt voldsomt godt tilfreds med. Det skete under overskriften ”Få bare armene ned, Grete Schødts” (læs her).

Jobcentret har selv været med til at udforme spørgsmålene i den undersøgelse, som er gennemført af firmaet Marselisborg Praksisvidencenter. En meget omfattende undersøgelse, hvor 560 brugere af Jobcenteret er blevet interviewet over telefonen, hvor de mange svar på de lange spørgeskemaer derefter er blevet behandlet og analyseret for fem forskellige slags brugere af Jobcentret, og hvor der derefter er lavet en flot rapport for hver gruppe – samt en rapport, der sammenfatter de andre rapporter. Seks rapporter i alt. Og undersøgelsen fortsætter. Der skal nu være såkaldte fokusgruppe-interviews med udvalgte folk fra den gruppe brugere, der er blevet telefoninterviewet.

UNDERSØGTE ALT ANDET

Undersøgelsen var sat i værk på grund af den massive kritik af Jobcentret i mere end et år. Kritikken er kommet fra først og fremmest syge og nedslidte borgere på sygedagpenge – folk, som har forsøgt at få et fleksjob eller en førtidspension. Og kritikken er kommet fra flere fagforeninger. I næsten et år er der desuden blevet demonstreret hver lørdag imod Jobcentrets og kommunens behandling af syge og nedslidte borgere. Masser af svendborgensere har deltaget i disse protestaktioner organiseret af gruppen ”Syg i Svendborg”.

Men undersøgelsen, der gav ”fine karakterer” til Jobcentret, kom ikke til specielt at dreje sig om denne gruppe. Den inddrog alle brugere af Jobcentret, f.eks. arbejdsløse på dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Og fra de grupper har der ikke lydt speciel kritik af Jobcentret. Undersøgelsen viste i øvrigt, at de mest utilfredse af de forskellige brugergrupper netop er sygedagpengemodtagerne. Men med alle interviewresultater slået sammen kunne kommunen meddele: ”Jobcenter får fine karakterer af brugerne”.

KOMMUNEN AFVISER AKTINDSIGT

Hvad har sådan en undersøgelse så kostet kommunen? Uden tvivl har kassen. Og kommunen ved naturligvis præcis, hvad den har kostet. Men det vil kommunen ikke fortælle.

Svendborgs NetAvis har søgt aktindsigt i prisen for undersøgelsen hos kommunens økonomi- og arbejdsmarkedsdirektør John Jensen. Men har fået afslag med henvisning til en bestemmelse i Offentlighedsloven – godt nok en forkert henvisning. Sådan lyder kommunens begrundelse for at nægte at oplyse prisen på undersøgelsen:

”Vedrørende … aktindsigts anmodning, hvor der spørges til prisen for brugerundersøgelsen, der udføres af Marselisborg Praksisvidenscenter skal jeg hermed meddele, at anmodningen ikke kan imødekommes.

Da selve tilbuddets indhold har været offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside, kan det ikke afvises, at en offentliggørelse af prisen kan have en væsentlig økonomisk betydning for virksomheden i fremtidige konkurrencesituationer jf. Offentlighedslovens §12 stk. 2.

Som følge heraf afvises din anmodning”.

FEJL I AFVISNINGEN

Det kan kommunen nu ikke gøre – afvise aktindsigt i sagen – med henvisning til Offentlighedslovens § 12 stk. 2. Den handler nemlig om noget helt andet. Men kommunen kan til gengæld afvise anmodningen om aktindsigt med henvisning til samme paragrafs stk. 1, pkt. 1. Heri hedder det nemlig, at ”retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår…”.

Det er så den formelle fejl. Noget andet er begrundelsen om, at ”tilbuddets indhold har været offentliggjort på Svendborg Kommunes hjemmeside”. Det har det ikke. Et tilbud er jo det, der kommer fra det firma, der tilbyder at gennemføres undersøgelsen formedelst en bestemt pris. Men hvis der menes, at opgavens indhold er offentliggjort på hjemmesiden, så er det rigtigt – med kun i den forstand, at firmaet selv i rapporterne skriver, hvad den har lavet for pengene – det ukendte antal penge, det har fået af kommunen.

Svendborg Kommune har tidligere – uden tøven – oplyst priser, når Svendborgs NetAvis har søgt aktindsigt. Det gjaldt f.eks. prisen på det arbejde, en københavnsk kommunikationskonsulent, Kresten Schultz Jørgensen, skulle lave med branding af kommunen. Og det gjaldt den rapport, som Steffen Gulmann skullle lave om erhvervslivets utilfredshed med kommunen. De fik hver 190.000 kroner for deres arbejde.

Men når det gælder prisen for en undersøgelse, der ender med at lovprise det kommunale Jobcenter, så er prisen lukket land.