Der vil ikke blive lukket seks af Svendborg Kommunes 19 folkeskoler – politikerne i Udvalget for Børn og Unge indgik onsdag aften et bredt kompromis: Tre af dem skal alligevel ikke lukkes. Men tre skal. Se hvilke.

Nu vil politikerne kun lukke tre skoler

Af Frede Jakobsen

Hver tredje folkeskole skal lukke. Det var den dramatiske melding i den skoleplan, som embedsmændene offentliggjorde i sidste uge. Seks af kommunens 19 folkeskoler blev foreslået lukket. I dag, onsdag, halverede et bredt politisk flertal i Udvalget for Børn og Unge antallet af skoler, der skal lukkes fra næste sommer. Nu er kun tre skoler på døds-listen. Eller med andre ord: Hver sjette skole foreslås lukket.

Gudbjerg Skole, Hesselager Skole og Bymarkskolen i Ollerup blev af politikerne taget af lukningslisten. Tilbage står tre skoler – som dermed næsten sikkert er dømt til lukning fra næste skoleår: Nordre Skole og Byskolen i Svendborg samt Sct. Michaels Skole i Oure. Eller med andre ord: Skoleforslaget er nu at lukke to skoler i byen og en på landet – hvor det før var to i byen og fire på landet. Tre af de fire skoler i den gamle Gudme Kommune blev foreslået lukket. Nu er det kun en af dem, der foreslås lukket, Sct. Michaels Skole. Ingen af de fire skoler i den gamle Egebjerg Kommune foreslås nu lukket. I det oprindelige forslag blev én af dem lukket. Mens altså begge de skoler i den gamle Svendborg Kommune, som embedsmændene foreslog lukket, fortsat er på lukningslisten.

Gudbjerg Skole og Hesselager Skole får lov at overleve på den måde, at de sammen med Gudme Skole bliver til én skole med ét budget – men på tre matrikler, det vil sige, at der fortsat vil gå elever i de tre nuværende skolebygninger. Det samme bliver tilfældet med Bymarkskolen i Ollerup. Den bliver slået sammen med Vester Skerninge Skole til én skole – men på to matrikler.

Bag det nye forslag, som nu skal i offentlig høring, står et næsten enigt Udvalg for Børn og Unge. Kun Enhedslistens Jesper Kiel er ikke med i det brede forlig. Dermed er der et meget stort politisk flertal i byrådet bag forliget. I Udvalget for Børn og Unge sidder repræsentanter for Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Tværsocialisterne samt løsgængeren Masoum Moradi. Kun SF og Dansk Folkeparti er ikke repræsenteret i udvalget. Med andre ord, så har 23 af byrådets 29 medlemmer allerede nu tilsluttet sig det nye forslag.

Politikerne besluttede desuden, at Byskolen måske ikke skal lukke helt alligevel. Det kan være, at den skal bruges til samtlige kommunens 10. klasser. Ifølge det oprindelige forslag skal alle 10. klasser samles på Hømarkskolen. Men politikerne holder nu begge muligheder åbne – og tager først stilling, når forslaget har været i offentlig høring. UU-Center Sydfyn – et vejledningscenter – skal under alle omstændigheder ligge på den skole, som bliver for alle 10. klasserne.

Hømarkskolen skal under alle omstændigheder være en udskolingsskole for 7.-9 klasserne – fra Østre Skole, Thurø Skole og Hømarkskolen. Og altså muligvis også for samtlige skolers 10. klasser. Dermed står Hømarkskolen fortsat til at blive lukket som det, den er nu: En skole for 0.-10 klasse. Dens elever i 0.-6. klasse skal fordeles på andre skoler, først og fremmest Østre Skole, Thurø Skole og Tved Skole.

Ønsket om at spare har været den væsentlige drivkraft i arbejdet med en ny skoleplan. Med det nye forslag bliver besparelsen ikke helt så stor som besparelsen i det forslag, embedsmændene lagde frem i sidste uge. Besparelsen på den årlige drift af skolerne bliver nu ikke 20,1 millioner kroner, men 17,7 millioner kroner. Til gengæld skal der afsættes færre kroner til at ombygge og udbygge de skoler, som ifølge det første forslag ville få mange flere elever. For med bevarelsen af skolebygningerne i Gudbjerg og Hesselager er det ikke nødvendigt at udbygge Gudme Skole. Derfor skal der ikke længere afsættes 50 millioner kroner til anlæg, men kun 40 millioner kroner.

Det store oppositionsparti, Venstre, gik til forhandlingerne med det udgangspunkt, at der ikke skal lukkes skoler på landet. Det krav fik de – næsten – opfyldt. Hvor det oprindelige forslag ville lukke fire landskoler, skal der nu kun lukkes én.

Som den eneste i udvalget, der ikke er med i forliget, siger Jesper Kiel, Enhedslisten: “Jeg er rystet over den hensynsløshed, man har over for byens børn. Alle løber fra deres valgløfter om nye skoler på Nordre og Thurø. Jeg tror ikke, borgerne ønsker sig et så opsplittet skolesystem. Det er lige efter regeringens drejebog, men gennemført af Socialdemokraterne og Tværsocialisterne og formentlig SF sammen med de borgerlige. Det er skrækkeligt. Ikke mindst fordi forslaget har så store anlægsinvesteringer, at det tidligst giver overskud om tre år. Dermed kan de resterende skoler sammen med ældre og daginstitutioner vente nedskæringer i budgetforhandlingerne, hvor jeg må erkende, at Enhedslisten er ude af det gode selskab. Dermed et det røde flertal nu erstattet af det forenede byrådsparti, som har vendt borgerne ryggen”.