Udvalgsformands meget usædvanlige møde

Grete Schødts.

Hun ved endnu engang ikke, om hun er købt eller solgt, 50-årige Mai-Britt Nikolajsen. Men hun ved, at det kommunale Jobcenter – igen – vil stoppe hendes sygedagpenge. Denne gang ved ved årets udgang. Det har hendes fagforening, 3F, klaget over. Mens hun går og venter på, hvad der kommer ud af den klage, har hun modtaget en invitation. En usædvanlig en af slagsen. Ikke fra Jobcentret, mens fra dets politiske chef, socialdemokraten Grete Schødts, der er formand for kommunens Arbejdsmarkedsudvalg. En invitation til at mødes for at få ”afklaret eventuelle misforståelser”.

Mai-Britt Nikolajsen er i den grad ”en sag” på Jobcentret. Det er det, der gør Grete Schødts invitation så usædvanlig. Grete Schødts indrømmer da også, at det ikke er noget, hun har gjort før. Men hun gør det i denne sag for, siger hun, at vise ”menneskelighed”.

Jobcentret stoppede Mai-Britt Nikolajsens sygedagpenge ved udgangen af maj i år. Jobcentret mente – efter bl.a. en mislykket arbejdsprøvning af Mai-Britt Nikolajsen – at det ikke var muligt indenfor den resterende sygedagpengeperiode at få hendes arbejdsevne afklaret. Mai-Britt Nikolajsen og hendes fagforening klagede til Beskæftigelsesankenævnet, som i november kom med en klar kendelse: Kommunen havde handlet forkert, den blev pålagt at genoptage udbetalingen af sygedagpenge og i øvrigt efterbetale hende tilbage til 1. juni.

Jobcentret besluttede – uden at spørge Arbejdsmarkedsudvalget – at anke afgørelsen. Hvilket fik Mai-Britt Nikolajsen til at frygte for, at vejen mod økonomisk ruin nu blev åbnet igen. Det blev den ikke. Ikke i første omgang. Hun blev – selvsamme dag, som politikerne i Arbejdsmarkedsudvalget skulle holde møde, onsdag den 8. december – ringet op af både Grete Schødts og Jobcenterchef Birgit Bagge, der forsikrede, at hun kunne beholde pengene – uanset udfaldet af ankesagen. For ankesagen, sådan forklarede Grete Schødts til netavisen, var for at Jobcentret kunne lære af sine fejl – den skulle til gengæld ikke komme borgeren økonomisk til last.

Så var Mai-Britt Nikolajsen rolig igen. Indtil hun to dage senere, fredag den 10. december, modtog et brev fra Jobcentret: I øvrigt stopper vi dine sygedagpenge 31. december. Det er den afgørelse – som første gang blev varslet i november – som 3F nu har protesteret imod. 3F mener, det er kommunens Jobcenters skyld, at Mai-Britt Nikolajsen er havnet i en situation, hvor hun ikke er blevet arbejdsprøvet – og hvor sygedagpengeperioden udløber om mindre end to uger. For Jobcentret har intet foretaget sig for at få hende arbejdsprøvet, siden det stoppede hendes sygedagpenge for syv måneder siden. Og Beskæftigelsesankenævnet har netop sagt, at kommunen havde haft tid til at få hende arbejdsprøvet. 3F klager også over, at Jobcentret – i strid med reglerne – egenhændigt har opdateret Mai-Britt Nikolajsens såkaldte ressourceprofil. Det skal ske i samarbejde med den borger, det handler om. Jobcentret har egenhændigt opdateret de mange, mange rubrikker stort set enslydende med et ”Intet nyt at tilføje” som grundlag for beslutningen om igen at stoppe hendes sygedagpenge. 3F kræver derfor, at Jobcentret – som det har mulighed for – administrativt forlænger udbetalingen af sygedagpenge til hende. Fordi ikke hun, men Jobcentret er skyld i, at hun ikke er blevet arbejdsprøvet.

Jobcentret har kaldt hende til møde på onsdag om en konkret arbejdsprøvning. Det ser hun frem til med forventning. Og hun venter spændt på, om Jobcentret vil efterkomme kravet fra 3F om at fortsætte med at betale hende sygedagpenge efter 31. december – ellers vil hun igen være helt uden indtægt. Kontanthjælp kan hun nemlig ikke få.

Det var hendes situation, da der i fredags dumpede et brev ind til hende. Fra Grete Schødts, der inviterede hende til møde i dag, tirsdag, på Jobcentret. Grete Schødts vil selv have en repræsentat fra Jobcentret med. Og Mai-Britt Nikolajsen er velkommen, skriver Grete Schødts, til at tage en bisidder med.

Mai-Britt Nikolajsen vil gå til mødet, selv om hun finder det lidt usædvanligt med sådan en invitation fra den politiske chef for Jobcentret – som jo netop tidligere helt efter reglerne har præciseret, at hun ikke blander sig i den konkrete behandling af enkeltpersoners sager på Jobcentret.

Men Grete Schødts vil ikke kalde invitationen til Mai-Britt Nikolajsen for et usædvanligt skridt. ”Nej, det er sådan set et forsøg på at være venlig og imødekommende. Jeg kunne være kørt ud til hende. Men det ville være at gå for tæt på. Så det er ud fra en betragtning om, hvad jeg kan gøre i den ulykkelige sag, at jeg har inviteret til et hyggeligt møde”, siger Grete Schødts.

”Men ligner det ikke sagsbehandling?”

”Nej, jeg kan, skal, vil og må ikke sagsbehandle. Forstå mig ret – jeg læser den her artikel om hende, at hun frygter at skulle af med pengene igen efter Jobcentrets anke. Det reagerer jeg prompte på. Jeg undersøger det. Og nej, det er aldrig sket i den slags sager. Derfor ringer jeg til hende. Og hun bliver selvfølgelig glad. Jeg spekulerer i den situation ikke på, at der kort efter er en falddato for hendes sygedagpenge. Det forstår jeg så, at hun forståeligt nok er gået i sort over. Derfor har jeg inviteret hende, for at vise menneskelighed. Det er ikke sagsbehandling”, siger Grete Schødts.

”Men så er det da netop et usædvanligt skridt”.

”Nej, men vi er kommet i en ulykkelig situation, hvor hun siger, at hun ikke mere har tillid til nogen. Og det kan jeg ikke have. Derfor har jeg inviteret hende”, siger Grete Schødts.