Kritikken har gjort indtryk – helhedsskole udskydes et år

Medlemmerne af Udvalget for Børn og Unge var – næsten – enige, da de mødtes onsdag: Det bliver for meget også at indføre helhedsskolen fra børnehaveklassen til og med 3. klasse allerede fra næste skoleår. Det skal vente et år.

”Vi har lyttet til høringssvarene. Og vi accepterer kritikken om, at det vil give et for stort tidspres”, siger formanden for Udvalget for Børn og Unge, socialdemokraten Hanne Klit, efter mødet. Beslutningen skal senere op i byrådet, men der tegner sig et stort flertal for den.

Udover den generelle – og omfattende – kritik af hele den nye skolestruktur, så har kritikken på det seneste rettet sig specifikt imod, at helhedsskolen var tænkt startet sammen med alt det andet allerede fra det kommende skoleår. Udover kritikken fra forældre og skolebestyrelser og lærere fra forskellige skoler, så gik lærerne samlet ud med en skarp kritik forleden. Det var tillidsfolk fra samtlige folkeskoler, som fra et møde i deres fagforening, Øhavets Lærerkreds, rettede en skarp kritik mod at indføre helhedsskolen fra august i år. Lærerne understregede, at de gerne vil være med til det – men skal det være en succes, så skal der være tid til at forberede det ordentlig, sagde de.

Onsdag var så en række enkeltelementer om den nye skolestruktur til behandling i Udvalget for Børn og Unge. Bl.a. helhedsskolen fra 0.-3. klasse, som var tænkt startet fra næste skoleår for omkring 2100 børn i i alt 100 0.-3 klasser. Det sker ikke.

”Vi mener fortsat, det er et rigtigt godt tiltag, så det er vigtigt at få indført helhedsskolen. Men vi er også nødt til at lytte til bl.a. lærernes indsigelser om, at de er under tidspres. Så nu bliver der tid til at forberedet det rigtig grundigt til start fra skoleåret 2012-13”, siger Hanne Klit efter mødet.

Det er byrådet, der skal træffe den endelige beslutning om at udskyde indførelse af helhedsskolen med et år. Punktet er på byrådets møde den 29. marts. Men flertallet er på forhånd på plads. Kun to af medlemmerne i Udvalget for Børn og Unge står ikke bag beslutningen. Jesper Kiel, Enhedslisten, har taget forbehold for beslutning. Og løsgængeren Masoum Moradi mener, helhedsskolen skal starte allerede efter sommerferien. Det betyder med andre ord, at både Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Liste T står bag udskydelsen. De er alle repræsenteret i udvalget. Og Hanne Klit oplyser, at også SF støtter udskydelsen.

”Jeg har taget forbehold for beslutningen om helhedsskole som sådan. For jeg mener ikke, der er klarhed over økonomien i forslaget – eller konsekvenserne af den økonomi, som ikke er klart beskrevet. På papiret lyder det hele jo meget godt. Også at forældrenes betaling falder. Men hvad får det af konsekvenser? Der må alt andet lige komme til at mangle penge – så der alt i alt bliver færre voksne til børnene. Og så kan det nemt blive en hulhedsskole i stedet for en helhedsskole”, siger Jesper Kiel.

Et andet politisk varmt emne blev slet ikke behandlet på onsdagens udvalgsmøde: Ressourcetildelingen. Det har – indtil nu i hvert fald – været en del af den nye skolestruktur, at pengene skal følge eleven. Det vil sige, at skolerne får tildelt økonomiske ressourcer ud fra, hvor mange elever der går på den enkelte skole. Men det har i processen været nævnt fra flere partier, at der måske skal ændres på denne måde at fordele ressourcerne. Bl.a. fra Venstre og Liste T – efter at de sammen med Konservative og Dansk Folkeparti ændrede skoledistrikterne i yderområderne af kommunen. De har luftet tanker om, at nogle af yderområdernes skoler vil få for få penge, hvis den oprindelige model fastholdes.

Der blev ingen ballade om ressourcetildelingen på onsdagens møde. Af den simple grund, at politikerne ikke kunne nå at behandle dette punkt. Derfor er der indkaldt til ekstraordinært møde i udvalget på tirsdag med bl.a. dette punkt på dagsordenen.

Et andet punkt på det ekstraordinære møde på tirsdag bliver Vestre Skole. På Jesper Kiels forslag blev udvalget enige om på det ekstraordinære møde også at diskutere, om det fortsat er fornuftigt at flytte overbygningen fra Vestre Skole til Rantzausminde Skole. Eller om det er mere fornuftigt at bevare overbygningen på Vestre Skole. ”Det kan lade sig gøre at bevare overbygningen på Vestre Skole. Man slipper for at flytte 150 børn og man slipper for anlægsudgifter for måske 8-10 millioner kroner”, siger Jesper Kiel.

At politikerne nu har bøjet sig og besluttet at udskyde helhedsskolens indførelse med et år betyder ikke, at andre dele af skoleplanen udskydes eller opgives. Hanne Klit slår fast, at de øvrige elementer i den omfattende skoleplan gennemføres som besluttet. ”Det kører, som det skal”, siger hun.

Se mere om helhedsskolen og de andre sager om skoleplanen på dagsordenen for udvalgsmødet.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENAR TIL ARTIKLEN.