Han må ikke producere 664.000 kyllinger

Han er kyllingeproducent og byrådsmedlem for Venstre, Jeppe Ottosen. Han har i dag tilladelse til at producere 314.000 slagtekyllinger om året på gården på Bjerrebyvej 121 på Tåsinge. Men han vil gerne fordoble produktionen til mere end det dobbelte. Han vil gerne kunne producere 664.000 kyllinger til slagteriet. Men den kommune, han selv er med til at lede, har sagt nej. En klage over kommunens afgørelse har ikke hjulpet ham. Miljøklagenævnet har netop sagt: Svendborg Kommunes afslag til Jeppe Ottosen er fuldstændig korrekt.

Det er flere år siden, Jeppe Ottosen søgte om tilladelse til at kunne mere end fordoble sin produktion af slagtekyllinger. Dengang sad han ikke i det udvalg, Miljø- og Teknikudvalget, som er politisk ansvarlig for at styre tilladelser og afslag til landmænd, som ønsker at udvide deres husdyrproduktion. I det nye byråd sidder Jeppe Ottosen i dette udvalg.

Det er Svendborg Kommunes Miljø og Teknikforvaltning – det vil sige embedsmænd – der vurderer ansøgningerne og siger ja eller nej til ansøgningerne. Det sker på baggrund af et såkaldt administrationsgrundlag, som byrådet vedtog i 2008. Et grundlag, som lægger vægt på miljøbeskyttelsen. Men dette administrationsgrundlag blev først vedtaget, da det daværende borgerlige flertal smuldrede – på dette spørgsmål. Indtil da havde det Venstre-ledede borgerlige flertal i byrådet sat landbrugets interesser over miljøets. Det skete ved en række tilladelser til bønder i 2007. Men derefter skiftede de Konservative over, og det daværende miljø-mindretal i byrådet blev til et miljø-flertal.

Jeppe Ottosen fik 16. juni 2008 nej til ansøgningen om at udvide kyllingeproduktionen på ejendommen på Bjerrebyvej fra 80 DE (dyreenheder) til 170 (DE). Den nuværende produktion af 314.000 slagtekyllinger ønskede han at udvide med 350.000 slagtekyllinger. Kommunens begrundelse for at sige nej var, at det ville give for voldsomme lugtgener hos naboen, den nærliggende Tåsinge Camping cirka 250 meter fra Jeppe Ottosens kyllinge-farm.

Den afgørelse ville Jeppe Ottosen ikke finde sig i. Sammen med sin landbrugsorganisation, Patriotisk Selskab, klagede han til Miljøklagenævnet den 2. juli 2008. Den sag har Miljøklagenævnet så tygget på i over to år. Nu har nævnet givet Svendborg Kommune ret: ”Miljøklagenævnet finder samlet ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse”.

I begrundelsen for at give afslag til Jeppe Ottosen havde Svendborg Kommune sidestillet Tåsinge Camping med et sommerhusområde. Det gjorde kommunen på baggrund af en vejledning fra Miljøstyrelsen, som i praksis sidestiller sommerhusområder og campingpladser, når det gælder støjgener. Hvorfor det også, mente kommunen, måtte omfatte lugtgener. Hvad lugtgener angår, skal der så være mindst 512 meter fra kyllingefarmen til campingpladsen. Det vil sige mere end det dobbelte af den faktiske afstand.

Patriotisk Selskab og Jeppe Ottosen mener i deres klage, at det handler om sommerhusområder i  byzone. Ikke sommerhusområder i landzone – oven i købet en campingplads, som ikke er lokalplanlagt. Det sidste erkendte kommunen i sin afgørelse, men anførte samtidig, at den har været campingplads siden 1977. Miljøklagenævnet siger i sin afgørelse godt nok, at ”genekriterierne … efter ordlyden ikke omfatter en ikke-lokalplanlagt campingplads”. Men tilføjer, at den faktuelle anvendelse af denne campingplads med 45 campingenheder, plads til 135 personer og tilladelse til vintercamping ”kan sidestilles med den faktuelle anvendelse af et mindre sommerhusområde”. Hvorfor altså nævnet finder, ”at Tåsinge Camping er omfattet af denne beskyttelse”.

Jeppe Ottosen kan nu kun komme videre med planen om at fordoble sin produktion af slagtekyllinger til 664.000 om året ved at anlægge en retssag mod den kommune, som han er med til at lede via sin plads i  byrådet. Miljøklagenævnets afgørelse kan nemlig ikke ankes til andre myndigheder.