Poul-Chr. Jørgensen.

Af Poul-Chr. Jørgensen

Svendborgs styrke og tiltrækningskraft er naturen, beliggenheden og de deraf mulige boliger i smukke og unikke boligområder. Strandvejs-kvarteret er jo så absolut et af de områder, hvor mulige tilflyttere – endnu da – kan finde et homogent og attraktivt ’nabolag’.

”Endnu da…”! For byens kloge mænd og kvinder, der som byrådsmedlemmer jo ellers er valgt af os for at varetage vores/borgernes interesser, har listet planer til et butikscenter ud til høring… Listet, fordi høringsproceduren slet ikke er ankommet hos os involverede og stærkt berørte husstande i Strandvejs-kvarteret.

Vi så tilfældigt i Fyns Amts Avis, at man var tæt på at få købsbud på grunden. Det er ikke bare ’en grund’ – det er selve det areal, der ellers hidtil har været en af de to smukke indgange til dette særlige Svendborg-område.

Og det, man vil sælge til, er intet mindre end et butikscenter. Se det for dig! Der plejer at være en discountbutik, et par andre småbutikker, der som oftest står tomme, samt evt. en lokal bodega…. Og sidst, men ikke mindst, er det omhegnet af trådhegn, hvor ’skulptur-parken’ bagved skabes af sammenfoldede pap-emballager, ølkasser og andet på paller, suppleret med affaldscontainere med affald og overskredne ”sidste salgsdage”.

Ingen her i området har set, at kommunen har igangsat proceduren. I FAA kan vi nu læse, at der kun kom én person til et åbenbart indkaldt og afholdt info-møde. Vi ved ikke hvem – og vi ved ikke, hvad han har sagt. Vi ved bare, at Bruno Hansen nu lakonisk meddeler i FAA, at man derfor har tolket det som en accept fra området.

Godaw-då….

Kompetente og erfarne politikere ved da, at et sådant projekt skaber en dialog. Kommer en sådan dialog ikke, ved de så da også, at det er, fordi ingen har set og registreret ”invitationen”. Og hvis ikke politikerne ved det, så gør embedsmændene i hvert fald… Det ser absolut ikke pænt ud, det her!

Alle, der professionelt beskæftiger sig med kommunikation véd, at det ALDRIG er afsenderen, der kan vurdere, om kommunikationen har været i orden – det er alene modtagerne, der kan det. Og hvis de/modtagerne – som her – slet ikke har modtaget eller registeret noget budskab, står det vist også for ikke professionelle klart, at kommunikationen jo faktisk slet IKKE har fundet sted.

Grunden på Præstevænget har i alle dokumenter betegnelsen fredskov og er – indtil nu – udlagt som grønt og rekreativt område. Det er det, nye tilflyttere og naboer har købt hus efter. Det er det, bl.a. mæglere hidtil har kunnet nævne som et salgsargument.

Desuden har kommunen gennem de senere år gjort alt muligt for at minimere trafikken her. Man har søgt at få den unødige gennemkørende trafik op over Johs. Jørgensens Vej ved bl.a. at lave en direkte sløjfe mellem Rantzausmindevej og Wandallsvej/Ryttervej.

Kører man alligevel ad Kogtvedvej, skal man her først forcere et fortov, hvorefter man på selve Kogtvedvej har placeret chikaner. Ved Brydegaardsvej/Præstevænget har man også lavet en direkte sløjfe til Sct. Jørgens Vej/A.P. Møllersvej. Vælger man alligevel at ville køre ad Præstevænget/Strandvej og eksempelvis Niels Juels Vej, skal man også her først forcere et fortov, hvorefter der også på Præstevænget/Strandvej er placeret chikaner.

Det er altså dermed bevist, at de igangsatte butikscenterplaner ikke hidtil har været indtænkt og/eller forventet af politikerne. Tværtimod.

Ville man reelt have et center her, havde man ikke lavet de nævnte dyre trafikbegrænsninger, ligesom man da så vel også havde sagt ja-tak til Vejdirektoratet, da Vejdirektoratet for ganske nylig tilbød at udvide den nye aquadukt over jernbanen til en gangbro – fra Sct. Jørgens Vej/P-plads under Svendborgsundbroen og direkte fra Høje Bøge-kvarteret – til det aktuelle grønne område – måske desværre snart butikscenter.

Jeg repræsenterer lige her og nu 28 husstande i Strandvejs-kvarteret. Ingen har ønske om et center – eller en butik her. Ingen!

Går vi 15-20 huse ned ad Præstevænget/Strandvej er det faktisk kortere til Kvickly/byen. Går vi 15-20 op ad A.P. Møllersvej, er der reelt kortere til Netto/Svendborg Storcenter-området. Det samme ad Kogtvedvej – 15-20 huse hen og vi er tættere på EuroSpar/WandallsCentret.

Derfor, når vi ikke ser et behov – hvem så? Er der analyseret et behov? Vi er ikke blevet spurgt i nogen analyse/undersøgelse….!

Man skal ikke luske noget ned over hovedet på os meget direkte berørte, blot fordi butikskæderne (der jo alle kommer udefra) kan fortælle politikere og embedsmænd, at de kan se et KUNDEGRUNDLAG…! Det er absolut ikke det samme som et BEHOV. Behovet ligger så i allerhøjeste grad på den ’forkerte banehalvdel’. Den banehalvdel, hvis interesser politikerne absolut IKKE er valgt til at varetage.

Vi har skrevet til samtlige byrådsmedlemmer for at få det stoppet.

Det er et eklatant overgreb på ikke blot os, der mister store værdier ved faldende huspriser, men et bevidst overgreb på hele Svendborg som attraktiv bosætningssted.

Det skal stoppes nu. Ellers tangerer det hærværk. Og det er strafbart og bliver straffet. Især vel i et valgår….

(Poul-Chr. Jørgensen, bedre kendt som “pc”, er erhvervsrådgiver og talsmand for husstandene i det berørte område).