Gitte Eisenreich.

Gitte Eisenreich.

Af Gitte Eisenreich 

KOMMUNALVALG/13: Mit navn er Gitte Eisenreich, jeg er født i 1952 og gift med Frank, vi har 2 voksne døtre, som for længst er flyttet hjemmefra, og 2 skønne børnebørn, bosiddende med forældrene her i kommunen.

Jeg er pensioneret sygeplejerske efter 2 arbejdsulykker i 1988 – efterfølgende engageret i det politiske græsrodsarbejde, som har lært mig mange ting, har udfyldt posterne som sekretær og referent, siddet i menighedsråd og været kasserer i Svendborg Partiforening, hvor der var alle de opgaver, jeg kunne ønske – således blandt meget andet været arbejdende redaktionel medarbejder på medlemsbladet ca. 7 år og deltaget i forskellige valgaktiviteter igennem alle 26 år, de seneste 4 valg som kandidat og aktiv i det arbejde.

Jeg har bestræbt mig på at yde efter evne og nyde efter behov, det ligger i selve min opdragelse.

Personligt har jeg altid været interesseret i samfundssager, jura og generelt taget deres parti, som ikke magtede det selv. Af og til skriver jeg et læserbrev, når jeg ikke mere kan tie stille .

Derfor har jeg de seneste mindst 5 år været intenst engageret i Jobcentersager og udredning af lov og ret, både som støtteperson, klageskriver, bisidder, partsrepræsentant – og den, der ”spilles bold og ad”, når ordene og tankerne skal på plads omkring livets modgang og problemer.

Citerer fra DUKH: “- Kommunerne har en klar forpligtelse til at vejlede borgerne om hjælpemuligheder inden for det sociale område. Hvis en kommune ikke lever op til denne forpligtelse over for en borger med behov for hjælp, kan det medføre, at der skal ydes borgeren hjælp med tilbagevirkende kraft. Der kan blive tale om at yde hjælp med tilbagevirkende kraft 3 år tilbage, idet det er den normale forældelsesfrist. I enkelte tilfælde kan der dog ydes hjælp med tilbagevirkende kraft i endnu flere år, hvis der er baggrund for at suspendere fristen for forældelse. Endelig kan mangelfuld vejledning medføre erstatningspligt for kommunen”.

Mit politiske standpunkt har, så længe jeg har været mig det bevidst, handlet om, at de stærkeste skuldre skulle bære de tungeste byrder, at det var en selvfølge, at der i samfundet var fri og lige adgang til samfundets goder, det være sig hospitalsvæsen, som uddannelse, benyttelse af veje og pladser, skove og strande.

Den for tiden mest fremherskende tendens vil jeg have ændret til faktuelt folkestyre igen – vi skal ikke være afhængige af ”regnedrenge”, og vi skal fokusere på samfundets funktioner og formål.

Jeg glæder mig til igen at kunne række hånden frem til samarbejde omkring samfundets vigtigste værdi – den måde, vi kender samfundet på – den måde, det behandler sine svageste medlemmer på.

Det vil jeg gerne være med til at tage ansvaret for igennem ægte dialog og opslutten om de grundlæggende samfundsværdier.

Det, der er sket, siden jeg begyndte i aktiv politik som græsrod i slut 80’erne med udliciteringer og udsalg af ”arvesølvet”, er ikke min kop te – jeg mener tværtimod, at de repræsentanter, vi vælger os til at bestyre Danmark, skal værne om og gå foran med det gode eksempel for samfundets samlede værdier.

Derfor vil jeg, såfremt du er med til at vælge mig ind i byrådet, være parat til at samarbejde med enhver, der vil det samme som jeg, og et af mine ønsker er igen at få borgerinddragelse – lad os mødes i forskellige lokale områder og diskutere aktuelle problematikker og bringe meninger og holdninger tilbage til byrådssalen.

Jeg stiller op for mine børns og børnebørns skyld, for de svage og de, der ikke selv kan tage fat. Giv os alle en chance til.

(Gitte Eisenreich er byrådskandidat for Socialdemokraterne i Svendborg).