Maria Bolvinkel - har ikke fået tilbudt sletning af dele af ressourceprofilen.

Fyns Politi har standset efterforskningen i sagen om Svendborg Kommunes Jobcenters registrering af politisk oplysninger om borgere, mere præcis deres deltagelse i demonstrationer mod netop Jobcentrets og kommunens behandling af syge og nedslidte borgere. Godt nok er en sådan registrering ulovlig, men da politiet opfatter det som en hændelig og ikke en bevidst registrering, så foretager politiet sig ikke mere.

Politiet har – efter afhøringer i sagen – fået den opfattelse, at registreringen var hændelig og at de to borgere det drejer sig om, har fået tilbud om at få oplysningerne i deres ressourceprofiler slettet. Men politiet har imidlertid kun afhørt den part, som har lavet den ulovlige registrering. Ikke den part, registreringen er gået ud over – de to borgere.

Den betændte sag om registrering af de to borgeres politiske aktivitet har været på Folketingets Ombudsmands bord. Han har overvejet – og overvejer stadig – at tage sagen op af egen drift. Noget,. Der sker uhyre sjældent. Sagen har også været i Folketinget – hvor beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har taget afstand fra Svendborg Kommunes registrering. Og ombudsmanden afventer nu yderligere oplysninger i sagen, før han beslutter, om han vil tage sagen op..

IKKE STRAFBART – FORMENTLIG

I nogen tid har Fyns Politi efterforsket sagen om det kommunale jobcenters registrering af oplysninger om de to borgeres politiske aktivitet, dvs. overtrædelse af straffelovens paragraf 155-157 og persondatalovens paragraf 5.. Det har Fyns Politi gjort, fordi en svendborgenser, Jens Otto Larsen, for halvanden måned siden politianmeldte sagen. Men nu har politiadvokat Klaus Holten Kristensen meddelt kommunen – og Jens Otto Larsen – at efterforskningen er standset. Begrundelsen er – med Klaus Holten Kristensens ord – ”at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart”.

Klaus Holten Kristensen slår i et brev til anmelderen fast, at der godt nok er begået noget ulovligt, men at det ikke har været en bevidst begået ulovlighed fra kommunens side. Ulovligheden er så at sige foregået på et ”hændeligt … grundlag”, noterer han.

Politiet har i efterforskningen afhørt kommunalt ansatte om sagen. Og på den baggrund har politiet konkluderet, at der ikke er basis for nogen sag – selv om, som Klaus Holten Kristensen skriver: ”Det kan lægges til grund, at oplysningerne – objektivt set – er i strid med Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne … og med den nævnte bestemmelse i persondataloven”. Det drejer sig om persondatalovens paragraf 5, stk. 2.

KUN DEN ENE PART AFHØRT

Klaus Holten Kristensen noterer bl.a., at politiet gennem afhøringer af centrale personer i kommunen har fået oplyst, at ”oplysningerne” om de to borgere ”nu er slettet eller tilbudt slettet”. Det er imidlertid ikke korrekt, for det tilbud er kun givet til den ene af de to borgere, Jan M. Rasmussen. Det er ikke blevet tilbudt den anden borger, Maria Bolvinkel.

Sagen er da også, at politiet kun har den anmeldte parts – kommunens – forklaring. Ingen af de to borgere er blevet afhørt af politiet.

På baggrund af denne ensidige afhøring af sagens parter konkluderer politiadvokat Klaus Holten Kristensen derefter: ”Sagsbehandlerne er ikke på nogen måde instrueret i at indhente oplysninger af denne karakter, og informationerne må ud fra en samlet, strafferetlig vurdering anses for at være medtaget blandt talrige andre oplysninger på et hændeligt – og dermed ikke strafbart – grundlag”.