Musik-eleverne på Oure-skolerne har protesteret skarpt imod skolernes X Factor-samarbejde med Sony Music og Danmarks Radio. Det ”smadrer hele det værdigrundlag, som musikere på Oure har opbygget gennem knap tre år”, siger eleverne.

Oure holder fast i Sony og DR trods elevprotest

 Af Frede Jakobsen

De fik et chok, siger de selv, eleverne på musiklinjen på Oure-skolerne, da de så den pressemeddelelse, som skoleledelsen i mandags udsendte sammen med Sony Music og Danmarks Radio: ”X Factor-deltagere får friplads på førsteklasses musikskole”. De fleste af de 70 elever på musik-linjen, Oure Contemporary Music, tager i en lang erklæring skarpt afstand fra samarbejdet, som de kræver stoppet. ”Problemet ligger i, at Oure med denne udmelding, smadrer hele det værdigrundlag, som musikere på Oure har opbygget gennem knap tre år”, siger eleverne fra musiklinjen på både efterskole, højskole og gymnasium i udtalelsen til skoleledelsen.

Skoleledelsen og eleverne har op til weekenden holdt møde om elevernes krav om at stoppe samarbejdet med Sony Music og Danmarks Radio. Kravet bliver ikke opfyldt. Samarbejdet fortsætter. Det er kun lykkedes eleverne at få skoleledelsen til at lave en ny og lettere revideret udgave af den pressemeddelelse om samarbejdet, som i mandags blev udsendt af skolerne, Sony og DR. Den oprindelige pressemeddelelse blev fredag fjernet fra skolens hjemmeside – og erstattet af den nye (læs den her).

Eleverne siger i deres protest til skoleledelsen bl.a.: ”X Factor er et rent underholdningsprogram, hvor crowdpleasende og marionetstyrede sangere får deres 15 minutes of fame ved at imitere tidens store hitmagere. X Factor er et konkurrencepræget program, hvor tre dommere former hver deres produkt, som de så dyster med i løbet af programmmet. Deltagerne får instruktioner om, hvad de skal synge og hvilket tøj, de skal iføre sig. Hvor er den selvstændige og skabende kunstner i det?”

Senere i protesten fra eleverne hedder det: ”Vi musikere på Oure dyrker musikken. Vi er alle udøvende musikere, der vil gå nye veje og som tager afstand fra degraderingen af kunstner til produkt. Ved at Oure tilbyder X Factor-deltagere ”En plads på første klasse”, signalerer skolen, at det er disse produkter og medieikoner, der ønsker på Oure. Vi mener derfor, at andre personer, som overvejer at starte på Oure Contemporary Music nødvendigvis er præget af denne reklame om X Factor-elever, hvilket i sidste ende vil gøre, at der ikke længere er fokus på skabelsen af musik, men i stedet på kommerciel succes. Samtidig ved vi, at en sådan reklame vil skræmme enhver udøvende musiker med respekt for sig selv væk fra skolen”.

”Ah, jeg vil nu ikke kalde det oprør. Men eleverne har givet udtryk for en vis forundring og utilfredshed”, siger Thomas Bundgaard, leder af Oure-skolernes musiklinje. Og han fastslår, at samarbejdet med Danmarks Radio og Sony Music fortsætter. ”Ja, eleverne giver udtryk for, at vi samarbejder med X Factor. Men det er jo ikke X Factor, vi samarbejder med. Det er Danmarks Radio og Sony Music, vi samarbejder med, et samarbejde, der har at gøre med dem, der var med i X Factor. Men X Factor er jo forbi. Det er ikke os, der har henvendt sig. Det er de to store, DR og Sony, der har henvendt sig til os om at arbejde sammen for at tilbyde de tidligere X Factor-deltagere at kunne udvikle sig musikalsk i det enestående miljø, vi har her på skolerne”, siger Thomas Bundgaard.

I den nye pressemeddelelse, som blev resultatet af mødet mellem elever og skoleledelse, er der i virkeligheden ikke sket de store ændringer – bortset fra nogle uddybende kommentarer fra netop Thomas Bundgaard og fra en af underviserne, rockmusikeren Kasper Eistrup. Resten er – på nær et enkelt ord – det samme. Ordet ”friplads” til tidligere X Factor-deltagere er erstattet med ”plads”. Thomas Bundgaard forklarer det med, at det ikke skal se ud, som om tidligere X Factor-deltagere kommer foran i køen til uddannelserne. Og at det i øvrigt slet ikke er tilladt for skolen at give friplads.

I en kommentar torsdag skrev Svendborgs NetAvis, at Oure da heller ikke er kendt for at give noget gratis. Og tilføjede, at der så må være andre, der betaler for de såkaldte fripladser – men næppe DR for licensmidler. Altså kunne det kun være Sony Music. Thomas Bundgaard bekræfter, at pengene til at betale X Factor-deltageres ophold på Oure – hvis ellers de tager imod tilbuddet – ikke kommer fra DR.

”Jamen, så må det jo være Sony, der betaler, ikke sandt Thomas Bundgaard?” Det vil Thomas Bundgaard ikke svare på, men siger, at det jo også kan være andre, der er interesserede i at sponsorere de stærkt eksponerede X Factor-deltagere. Tilbuddet er rettet til de 17 finalister i den seneste runde X Factor. Ingen har endnu meldt sig til de ”fripladser”, som nu er blevet til ”pladser” på efterskole, højskole eller gymnasium på Skolerne i Oure Sport & Performance.

Læs også kommentaren ”Oure-skolerne behøver ikke X Factor” og elevernes protestbrev under den.