Trine2Af Trine Kirketerp Struve

Jeg var for 22 år siden med i den bestyrelse, der etablerede Harmonien/Ribers Gård i Møllergade. Derfor har stedet mit hjerte, og jeg vil her godt prøve at hjælpe med at anskueliggøre, hvad kommunen får for sit symbolske tilskud til det, der i min optik er en af Svendborgs største kulturelle succeshistorier – fordi stedet er i konstant udvikling! Og nu læser jeg, at vores politikere taler om at drosle ned… ikke udvikle? Hvornår har det nogensinde været en god ide at afvikle en succes? At drosle ned for det, der har allermest potentiale?

Ribers Gård er ikke det samme som for tre/fire år siden. Stedet er i konstant udvikling, og den udvikling er fremadrettet, visionær og helt unik i sin “overlevelsestrang” – opstået på trods, skabt stort set uden midler – men med masser af fremsynede visioner. Da muligheden opstod for også at kunne benytte Isager Tryk´s bygninger i gården, opstod en ny forening, hvis formål det var at åbne op for andre typer udøvende kunstnere og virksomheder med kreative rødder, der kunne flytte ind i det gamle trykkeri. I dag – to år efter – er der opstået et miljø i gården, der nu udover Rytmisk Råstof, der har tegnet stedets musikalske profil gennem alle årene, også rummer et utal af andre foreninger, værksteder, lille biograf, udstillingsfaciliteter, virksomheder og etablerede kunstnerværksteder. Dette er en succeshistorie af de usædvanlige og skyldes en kæmpe indsats fra den arbejdende bestyrelse, der uden midler – og ved hjælp af en stor frivillig indsats – har sat de faldefærdige lokaler i stand, så det i dag er lejet ud. Skabt af behov…

Ingen kan sætte spørgsmålstegn ved, at Ribers Gård/Harmonien/Harders succes også skyldes den indsats, stedets Henning Harder har lagt. Han står der kl. 02, når det skal lukkes af, han står der kl. 7 om morgenen, når det skal bygges scener, han er der søndag eftermiddag og viser frem til kultureliten. Han stiller op, når folk ringer og mangler et PA anlæg kl. 20 fredag aften. I ved det… For kære politikere, det er jo i høj grad også jer og alle byens kulturinstitutioner, der trækker hårdt på stedet.

Jeg nævner i flæng nogle af dem, der har afholdt arrangementer på stedet det sidste år: Borgerforeningen, Giant Steps, Folk for folk, SVEND Filmfest, Svendborg Bibliotek, Citta Slow, Kulturelt Netværk, Svendborg Museum, Svendborg Ungdomsråd, Kulturelt Samråd, Dansk Musiker Forbund, Klovnefestival, Erhvervsforskolen, byens skoler, efterskolerne i området, Verdens største Højskole … og mange, mange flere.

Og så er der jo vores kære lokalpolitikere, der ofte holder deres utallige udvalgsmøder her. Mangler Rådhuset kapacitet, eller er det, fordi man faktisk nyder og værdsætter de unikke omgivelser og den “gode gratis” service… ?

Af arrangementer/institutioner af anden karakter, hvor der er stillet op med udstyr, frivillige, teknik som lyd og lys er bl.a.: Naturama, Biblioteket, Maskinen, Torvedage, arrangementer på Lille torv, Cykel løb, Gadeløb på Centrumplads ved springvandet, Ældresagen hop på Toget, Gl. torvedag, og mange andre. Koncerter i Baggårdteateret, Thurø Kro, Diverse LIVE optagelser med orkestre til tv og promotionvideoer. Desuden har Rytmisk Råstof  hjulpet med udstyr og mandskab til: Live scene under Svend15, Hansted live, Skarø Festival, mandskab til Borgerforeningen, Kammerateriet mm. Ribers Gård har fået kulturministeren til byen inkl. hele den danske musikbranbche og b.la. været med til opstart af det, der nu hedder Copenhagen Guitare and Bass show. KlosterMoster Reunion var et af årets største trækplastre, og der var 500 musikere i byen hele weekenden.

Det er i min optik beskæmmende, at man rundt om i landet anerkender Harders/Ribers Gård som en helt særlig unik perle, men at man lokalt fra politisk side fuldstændig overser muligheden for at markere sig nationalt kulturpolitisk – for ikke ret mange midler! Svendborg har et brand, en gammel kulturarv at løfte – og Henning Harder og Ribers Gård er dem, der løfter det største læs og samtidig dem, der får de færreste midler at gøre det med! Men kære politikere: Svendborg er KENDT for det sted!

En hel uge med DR P2 for mange år siden dækkede Svendborgs kulturliv! Her blev det konkluderet, at Svendborg var førende i musikkultur. DR 2 LIVE koncert tema lørdag om The Doors optaget på Harders, Tv2 X-factor show gennem flere måneder optaget på Harders, Ufo og Yepha har trukket medier til Harders, der har været omtale i TV Avisen og TV2 Nyhederne flere gange gennem årene samt omtale i Se og Hør og Ekstra Bladet flere gange. Og selvfølgelig har der været rigtig meget god lokal pressedækning gennem årene. Der er givet priser og anerkendelser fra rundt om i landet. Dansk Ungdoms Fællesråd – Danmarks bedste forening! Svendborgs Kulturpris og Odens LIVE Prisen2012  Ærespris/erhver/kultur givet for Henning Harders personlige indsats gennem årene!

Alt dette for 670.000 kr. årligt. Og nu melder formanden og stedets leder ud, at der mangler hænder, administrativ hjælp og midler… ikke mange, men bare lidt hjælp, så der faktisk måske er én, der har tid til at sidde og booke kommunens møder og arrangementer ind, tid til at skrive samarbejdsaftaler til politikerne, tid til at søge fondsmidler, tid til at skaffe investorer eller hvad der skal til. Prøv nu at forstå, hvad I har – guld liggende lige der midt i Møllergade. Der er mennesker, der arbejder der HVER DAG uden lønninger, uden garantier, drevet af en vilje på byens vegne til at VILLE dette helt særlige sted. Vis lidt respekt for deres arbejde og få midler af sted til minimum en administrativ hånd. Anerkendelse tak!

(Trine Kirketerp Struve, Svendborg, er selvstændig grafisk designer).