Den totale lukkethed, om hvad der foregår i bestyrelsen for det stort set offentligt finansierede museum Naturama i Svendborg, bliver nu en sag for Folketingets Ombudsmand. Både Svendborg Kommune og Statsforvaltningen Syddanmark er blevet bedt om at udlevere alle dokumenter og forklare sig.

Ombudsmanden sætter lup på hemmelighedskræmmeriet

Af Frede Jakobsen

Bestyrelsen i det offentligt finansierede naturhistoriske museum Naturama mener ikke, det rager offentligheden, hvad der foregår på dens møder. Den hemmeligholder referaterne. Borgmesteren får – som medlem af bestyrelsen – et skriftligt referat. Men heller ikke kommunen vil lade offentligheden se med i dette referat. Og Statsforvaltningen Syddanmark holder med kommunen: Den behøver ikke udlevere referaterne til offentligheden, i dette tilfælde pressen.

Hemmelighedskræmmeriet bliver nu en sag for Folketingets Ombudsmand. Svendborgs NetAvis har klaget til Ombudsmanden, som nu har taget sagen op. Både Svendborg Kommune og Statsforvaltningen Syddanmark har nu fået brev fra Folketingets Ombudsmand, som beder om at se alle akterne i sagen. Samtidig beder Ombudsmanden kommunen og statsforvaltningen om en udtalelse i sagen.

Klagen fra Svendborgs NetAvis til Folketingets Ombudsmand går på den seneste afgørelse i sagen – fra Statsforvaltningens Tilsyn med Kommunerne, som afviste en klage over, at Svendborg Kommune havde sagt nej til at udlevere de referater, som tilgår borgmesteren.

Sagen har nu kørt i over et år. Uden at det er lykkedes at få indsigt i referaterne fra bestyrelsesmøderne i Naturama-museet. Det var nemt for pressen – og dermed offentligheden – at følge med i bestyrelsens arbejde i museets første år. Da var det et kommunalt museum, hvor byrådets Kulturudvalg udgjorde bestyrelsen. Og udvalgsdagsordener og –referater er åbne og offentlig tilgængelige. Men lukketheden startede, da Naturama fra 1. januar 2008 af kommunen blev gjort til en selvejende institution. På sit allerførste møde besluttede den nye bestyrelse for det selvejende – men stadigt offentlig finansierede, det vil sige først og fremmest af kommunen – museum, at det ikke kommer offentligheden ved, hvad der står i referaterne fra bestyrelsesmøderne. Og Naturama-ledelsen mener ikke, den er omfattet af Offentlighedsloven – fordi museet ikke længere er kommunalt, men selvejende.

Bestyrelsen for Naturama består af seks medlemmer. Tre af dem er udpeget af Svendborgs Kommune. To af de tre er hentet udenfor kommunen. Men den tredje er den til enhver tid siddende borgmester. Borgmesteren er – ifølge de vedtægter, som kommunen har godkendt – født medlem af bestyrelsen. Det var indtil 1. januar Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann. Nu er det den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen. Hvilket logisk vil sige, at der fra Naturama nede på Dronningemaen efter hvert bestyrelsesmøde nødvendigvis må tilgå borgmesteren oppe på Rådhuset et referat. Altså ville der ved at søge aktindsigt hos kommunen alligevel ad en omvej kunne skaffes kopi af referaterne fra Naturama-bestyrelsens møder. Men nej, sagde kommunen. Med det argument, at borgmesteren får referatet som bestyrelsesmedlem, det vil sige som privatperson, ikke som borgmester!

For over 10 måneder siden begyndte Statsforvaltningen Syddanmark så at behandle en klage over kommunens afslag på at give aktindsigt. Afgørelsen kom i slutningen af marts: Statsforvaltningen vil ikke pålægge kommunen at udlevere referaterne, men giver kommunen ret i dens afslag. På den baggrund klagede Svendborgs NetAvis til Folketingets Ombudsmand. Som altså nu har besluttet at tage sagen op til behandling.

”Afgørelsen er dårligt nyt for offentligheden”. Sådan kommenterede Danmarks førende mediejurist, afdelingsforstander ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus, Oluf Jørgensen, afgørelsen fra Statsforvaltningen. Han mener ikke blot, at kommunen bør udlevere referaterne – han mener også, at museet selv er omfattet af offentlighedsloven, selv om det er gjort til en selvejende institution.

Se også Svendborgs NetAvis fra 25. marts: Naturama-bestyrelsens hemmelige arbejde