Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse 

Selv om det forekommer oftere og oftere for oprindeligt solidariske og socialistiske politikere, at de ender med at blive en af de småegoistiske liberalister, som de selv i deres karrieres forår med knyttet kampnæve ville have kaldt for kapitalistiske klasseforrædere, så er det dog alligevel bemærkelsesværdigt at opleve den tidligere formand for Danmarks Kommunistiske Parti, Ole Sohn, bekende sig åbent som tilhænger af Venstres liberale politik om skattelettelser og nulvækst i den offentlige sektor.

Det bemærkelsesværdige består i, at netop Ole Sohn har alle tænkelige forudsætninger for at vurdere konsekvenserne af den nulvækst og de skattelettelser, som han nu offentligt bekender sig til at være tilhænger af.

Ole Christian Liep Sohn har en fortid som formand for Danmarks Kommunistiske Parti, lokalformand for SiD i Horsens, medlem af hovebestyrelsen i SiD og folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti siden 1998.

Som fagforeningsmand har Ole Sohn indgående kendskab til konsekvenserne af økonomiske besparelser i kommunerne, og som folketingsmand gennem 15 år har han også indgående kendskab til konsekvenserne af både Venstres kommunale skattestop op gennem 00’erne og Venstres politiske initiativer til effektivisering af den kommunale sektor.

Netop Venstres ideologiske felttog mod de kommunalt ansatte op gennem 00’erne resulterede i ansættelsen tusindvis af akademikere på mellemlederniveau, som skulle udlicitere eller effektivisere kommunale serviceopgaver, som de imidlertid absolut intet kendskab havde til.

Resultatet op gennem nullerne blev derfor øgede kommunale udgifter til kolde hænder, som blev delvist finansieret gennem besparelser inden for de varme hænders områder.

Den nye skare af akademiske mellemledere indførte kontrol på kontrol på kontrol, så de kunne vurdere, om deres teoretiske kundskaber havde gang i denne verden, og det havde deres teoretiske kundskaber ikke, og derfor steg udgifterne, mens den menneskerelaterede service til borgerne faldt og faldt og faldt.

Venstres ideologi om gennem et kommunalt skattestop at tvinge kommunerne til at effektivisere endte altså med øgede udgifter, mindre service og større ineffektivitet. Altså det modsatte af, hvad man havde sat sig som mål.

Venstre vil imidlertid have mere af denne slags, og det vil Ole Sohn åbenbart også, og det kan med hans baggrundsviden godt nok synes ganske bemærkelsesværdigt.

Nulvækst i den offentlige sektor betyder afskedigelser. Ikke af de akademikere, som har formået på rekordtid at gøre alting så bureaukratisk og indviklet, at ingen – udover akademikerne selv – kan finde ud af de ineffektive systemer og kontrolforanstaltninger. Dermed har akademikerne rent faktisk gjort sig selv uundværlige, og derfor vil afskedigelserne igen komme til at ramme de varme hænders områder, som efter akademikernes fiktive formler med lethed vil kunne undværes.

Men nulvækst suppleret med lavere skatter vil ikke kunne gennemføres alene ved at afskedige varme hænder. Nulvækst og lavere skatter vil også kræve yderligere kontante forringelser af levestandarden for samtlige mennesker på overførselsindkomst.

Netop de grupper i den danske befolkning, som har det allerstørste behov for fællesskabets solidariske hjælp, vil komme til at mærke de ubarmhjertige konsekvenser af Ole Sohns og Venstres nulvækst og skattelettelser. Det kan ingen – og slet ikke Ole Sohn – være det mindste i tvivl om.

Hvis Ole Christian Liep Sohn som DKP-formand eller som fagforeningsformand i Horsens skulle have betegnet Venstres aktuelle forslag om nulvækst og skattelettelser, ville han med sikkerhed have råbt højlydt: Klassepolitik! Og hvis han skulle have betegnet sin egen nuværende politiske holdning, ville han have knyttet næven og råbt med frådende mund: Klasseforræder!

Ole Sohn har fået mere end den politiske ideologi til fælles med Venstres tidligere kommunalpolitiske chefideolog Peter Brixtofte. De har også fået det til fælles, at deres ben ikke længere kan nå jorden. Dertil er deres beundring af dem selv og deres position i samfundet blevet alt for overvældende.

Der er ingen tvivl om, at den offentlige sektor kan effektiviseres, og der er heller ingen tvivl om, at den offentlige sektor har behov for kontinuerligt at blive effektiviseret, men dette kræver, at man smider alle akademikerhøvdingene med de kolde hænder og de fiktive ideer ud af det offentlige system og udnytter den meget detaillerede viden om arbejdsfunktionerne, som indianerne med de varme hænder er i besiddelse af, til at effektivisere og rationalisere på en måde, der både giver økonomiske besparelser og forbedrer serviceniveauet.

Det eneste, der er brug for, er viljen til at gøre det. Råmaterialet er til stede, og har været til stede igennem mange år.

Ole Sohn politiske rejse fra at være venstreorienteret til at være Venstre-orienteret kan i realiteten kun bruges som fyldstof, når Ole Sohn på Ole Sohns forlag udgiver: Ole Sohns pinlige erindringer!

Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er tidligere faglig konsulent inden for udlicitering, rationalisering og omstilling. Han er folkepensionist, tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).