En ny støtteforening for en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav er blevet stiftet i dag, onsdag. I forvejen findes der en meget stærk modstander-forening. Bag den nye støtteforening står folk, som var med i de officielle arbejdsgrupper i foråret, erfarne græsrods- og miljøaktivister. Hvad vil foreningen og hvem står bag den?

Nationalpark-modstanderne får nu modstand

Af Frede Jakobsen

Nu får de modstand – de stærke modstandere af en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav med storbonden Bent Juul Sørensen i spidsen. I dag, onsdag, er en støttteforening for en Nationalpark blevet stiftet. Bag den står erfarne græsrods- og miljøaktivister, som nu er gået i gang med at hverve medlemmer til foreningen. Den nye forening kan derfor blive et helt andet modspil til den stærke modstander-forening end det initiativ, som Carl-Ove Thor tog i foråret. Hans forsøg på at danne en støtteforening var mere en event end et egentlig forsøg på at få en forening op at stå.

Rudi Rusfort Kragh.

“En Nationalpark på Sydfyn vil være unik i kraft af vores øhav, vores kulturmiljøer og vores natur. Derved adskiller dette område sig markant fra andre nationale og internationale nationalparker”, siger formanden for den nye støtteforening, Rudi Rusfort Kragh, Vester Skerninge, i en pressemeddelelse. Bag stiftelsen af foreningen står også to langelændere, Michael Martin Jensen fra Tranekær og Klaus Eggert fra Kædeby Has, samt Carl Henrik Mølgaard, Haastrup ved Faaborg.

I over et år har modstanderne – samlet i Foreningen for Nationalpark-skeptikere – lavet et stort lobbyarbejde mod etableringen af en Nationalpark. De mange arbejdsgrupper, som har arbejdet med oplæg til Styregruppen, har for længst færdiggjort deres arbejde. Og i efteråret går den politiske beslutningsproces så i gang i de medvirkende sydfynske kommuner. I forsommeren 2011 skal politikerne tage stilling til, om området skal indstille til ministeren, at man anbefaler en nationalpark på Sydfyn. Eller, om man ikke gør.

Michael Martin Jensen.

Michael Martin Jensen er næstformand i den nye støtteforening. “Det er vigtigt at se Det Sydfynske Øhav i sin helhed og udvikle fællesskabet mellem beboerne i området. Der skal samarbejdes på tværs af området, og det er vigtigt, at indholdet i Nationalparken udformes af lokale kræfter. Vi skal genvinde den lokale påvirkningskraft på områdets udviklingsmuligeheder”, siger Michael Martin Jensen.

Initiativtagerne til Støtteforeningen mødte hinanden i den ene af de fire hovedarbejdsgrupper under Nationalpark-styregruppen, Kulturgruppen. En tredje af dem, Klaus Eggert, siger: “Vi vil godt påvirke denne proces i en positiv retning ved at sige, at der er borgere på Sydfyn, der kan se en række udviklingsmuligheder for området, hvis vi bliver en Nationalpark. Alle på Sydfyn er ikke bare imod og ser Nationalparken som en begrænsning”.

Klaus Eggert.

Støtteforeningen på Sydfyn er – ifølge pressemeddelelsen – allerede med i et initiativ for at lave et landsdækkende netværk mellem de lokale støtteforeninger, som findes i Thy samt Mols Bjerge, der allerede er åbnet som nationalparker. I Vadehavet, som åbnes som Nationalpark i september. Samt ved Skjern Å og i Nordsjælland, som også er i gang med tilsvarende proces som på Sydfyn, og hvor der også er Støtteforeninger.

Den fjerde initiativtager, Carl Henrik Mølgaard, var i sommer i USA, hvor han besøgte flere nationalparker. Men det er ikke kun dér, at der findes nationalparker. Udover de to allerede etablerede i Danmark er der indviet 25 i England, 27 i Sverige, 14 i Tyskland. “En Nationalpark i det sydfynske vil styrke områdets erhvervsmuligheder, bosætning og forbedre naturen. Den vil skabe mere liv til områdets landsbyer og bidrage til at styrke den lokale identitet”, siger Carl Henrik Mølgaard.

Torsdag fremlægger den nye støtteforening sine planer. Det sker på et pressemøde kl. 11.30 på Hotel Ærø. En hjemmeside forventer foreningen at have oppe at køre fra torsdag eftermiddag på www.minnationalparksydfyn.dk