Svendborg Kommune baner overraskende allerede nu vejen for en ny, stor spildevands-regning til Danish Crowns garverivirksomhed Scan-Hide. Om en måned skal virksomheden slippe 670.000 kroner mere om måneden.

Næste måneds regning 670.000 kr. større

Af Frede Jakobsen

Svendborg Kommune er – overraskende hurtigt – ved at godkende en ny kæmpe regning til Scan-Hide i Vester Skerninge, den Danish Crown-ejede garverivirksomhed. Bedst som virksomheden og dens advokatfirma gik i sikker forvisning om, at intet ville ske før tidligst, når et par klagesager er afgjort –  så vil Svendborg Vand A/S alligevel sende en regning til betaling 1. oktober. 700.000 kroner. Værsgo at betale – hver måned fremover. Til forskel fra de 30.000 kroner, som virksomheden lige nu betaler om måneden.

Egentlig havde Svendborg Vand og kommunen planlagt, at Scan-Hide allerede fra 1. maj i år skulle betale 670.000 kroner mere om måneden for at få renset virksomhedens spildevand. Ja, egentlig var det meningen, at det skulle ske tidligere endnu. Men virksomheden og dens advokater fik det trukket i langdrag. Men 27. april i år godkendte byrådet den nye betalingsvedtægt fra Svendborg Vand – og dermed det såkaldt specifikke særbidrag, som Scan-Hide skal betale for rensningen af virksomhedens meget forurenede spildevand. Fra 1. maj i år skulle virksomheden således have betalt 700.000 kroner om måneden – altså en forhøjelse med 670.000 kroner om måneden.

Men Danish Crowns og Scan-Hides advokater gav ikke op. En klage til Statsforvaltningen over, at kommunen havde overtrådt forvaltningsloven op til beslutningen – bl.a. ved ikke tidligt nok at give Scan-Hide aktindsigt i alle dokumenter i sagen – gav resultat. Statsforvaltningen suspenderede det nyt, forhøjede specifikke særbidrag foreløbigt. Det vil sige, indtil det et er afgjort, om kommunen faktisk overtrådte forvaltningsloven. Det betyder, at Scan-Hide i de fem måneder siden er sluppet for at betale det nye høje bidrag. En samlet besparelse på i alt 3,35 millioner kroner for de f em måneder.

Både Statsforvaltningen og Miljøklagenævnet tygger endnu på denne og en anden klagesag i striden mellem Scan-Hide og kommunen. Nogen afgørelse er ikke klar. Men hvis Scan-Hide havde regnet med at kunne fortsætte med at spare 670.000 kroner om måneden i lang tid endnu, så tog den fejl. Svendborg Kommune har nemlig fundet ud af, at den – ved at gentage processen inklusive en partshøring af Scan-Hide – godt kan sætte en ny dato for betaling af det store månedlige særbidrag. Scan-Hides advokat har igen forsøgt at få udsættelse, men har ikke afgivet noget nyt partsindlæg. Datoen er fastsat til 1. oktober. Fra den dag lyder regningen på 700.000 kroner om måneden.

Scan-Hides klagesag – og den deraf følgende suspendering af den høje betaling – vedrører dermed kun de fem måneder mellem 1. maj, hvor regningen oprindeligt blev udskrevet,og 1. oktober, hvor den nye regning bliver udskrevet.

”Statsforvaltningen sagde, at der var begrundet mistanke om, at forvaltningsloven ikke var overholdt i første omgang. Hvis det viser sig, at det er sådan – at forvaltningsloven ikke blev overholdt – ja, så skal sagen gå om. Det er sådan set det, vi har gjort nu. Inden afgørelsen, som vi ikke ved, hvornår kommer. Og det kan vi gøre nu uafhængigt af klagesagen. Det er undersøgt hos Statsforvaltningen”, siger formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Flemming Madsen (S).

”På den her måde er vi sikre på at få den reelle betaling fra Scan-Hide for rensning af spildevandet så hurtigt som muligt. Hvis vi først havde sat proceduren i gang igen, når en afgørelse engang er faldet, så ville der gå mindst et par måneder derefter, inden vi kunne få den rigtige betaling”, siger Flemming Madsen.

Hvis Statsforvaltningens og Miljøklagenævnet giver Scan-Hide ret, så slipper virksomheden med at betale 30.000 kroner om måneden fra 1. maj til 1. oktober i år. Altså, det samme beløb, som Scan-Hide har betalt i årevis efter aftale med den daværende Egebjerg Kommune. En aftale, som Statsforvaltningen i juni i år kendte ulovlig, fordi de 30.000 kroner ikke dækkede prisen for Svendborg Vands rensning af virksomhedens spildevand  – og altså dermed var i strid med princippet om, at forureneren skal betale. Virksomheden har alt i alt sparet en snes millioner kroner på den måde – penge, som i stedet er blevet betalt af de øvrige borgere. Statsforvaltningens suspension af det forhøjede specifikke særbidrag havde kun noget med procedurer og forvaltningsloven at gøre.

Omvendt, hvis klagesagerne ender til Svendborg Vands og kommunens fordel – så skyldes Scan-Hide fem måneders forhøjet bidrag. I kroner og øre: 3.350.000 kroner.

Allerede på mandag er sagen til behandling i Udvalget for Miljø og Teknik – hvor det lige som tidligere i år forventes at blive vedtaget af et flertal på fire (to socialdemokrater, en SF’er og en fra Enhedslisten) under hård modstand fra mindretallet på tre (to Venstre-folk og en fra Dansk Folkeparti). Dermed kan sagen komme på først Økonomiudvalgets og derefter byrådets dagsorden senere i september. I byrådet går det formentlig også som tidligere i år: Det røde flertal på 15 mandater vedtager det – under skarp modstand fra de 14 borgerlige medlemmer. Og så må Scan-Hide finde den store tegnebog frem fra oktober – hvor det månedlige specifikke særbidrag dermed ikke længere hedder 30.000 kroner, men 700.000 kroner.