Borgerlige stod last og brast med Scan-Hide

14 borgerlige medlemmer af Svendborg Byråd nærer mistillid til beregninger foretaget i kommunens eget selskab, Svendborg Spildevand A/S. De borgerlige byrådsmedlemmer ville på byrådsmødet tirsdag ikke uden videre tro på beregningerne af, hvad det koster selskabet at rense det stærkt forurenede spildevand fra den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge.

Det var Venstres gruppeformand, Lars Erik Hornemann, som på byrådsmødet førte an i mistænkeliggørelse af tallene fra Svendborg Spildevand A/S. Og det på trods af, at Venstres medlem af bestyrelsen i Svendborg Spildevand A/S, byrådsmedlem Birger Jensen, ikke – ikke i bestyrelsen i hvert fald – har stillet spørgsmålstegn ved den beregning, selskabets ansatte har lavet. Det har heller ikke Venstres medlemmer i Udvalget for Miljø og Teknik, når sagen har været til behandling dér. I udvalget sidder Jeppe Ottosen. Det gør Birger Jensen også, men han har som bestyrelsesmedlem i Svendborg Spildevand A/S ikke været med de seneste gange, sagen har været behandlet i udvalget – på grund af inhabilitet.

De borgerlige i byrådet har i hele den langvarige sag om Scan-Hides spildevand forsøgt at forhindre, at prisen på rensningen blev sat op. Byrådet behandlede sagen 27. april i år – efter at det var lykkedes Scan-Hide og dens Danish Crown-advokater at trække sagen i langdrag. På det møde var det Venstres Jeppe Ottosen, der førte an i kampen. Argumentet imod den nye høje pris var først og fremmest, at kommunen ikke havde givet Scan-Hide tid nok og dokumenter nok til at kunne lave et kvalificeret modsvar. Men en afstemningen endte med 15 røde stemmer for at forhøje prisen fra 30.000 til 700.000 kroner om måneden – den, ifølge Svendborg Spildevand A/S, reelle pris for rensning af Scan-Hides spildevand.

Scan-Hide klagede til Statsforvaltningen – og kom dermed ikke til at betale den forhøjede betaling fra 1. maj, sådan som byrådet havde godkendt. Statsforvaltningen tog nemlig sagen op og fastslog, at der kan være sket brud på forvaltningsloven, fordi kommunen ikke i tide havde udleveret alle de dokumenter, som Scan-Hide havde krævet aktindsigt i. En egentlig afgørelse i sagen foreligger endnu ikke.

I mellemtiden har Svendborg Kommune gentaget prisforhøjelses-processen. Det kan den nemlig godt, har Statsforvaltningen sagt. Denne gang er formalia overholdt. Og derfor var sagen igen til behandling i byrådet tirsdag. Men at formalia er overholdt, fik ikke de borgerlige partier, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, til at bakke op bag den nye pris. De havde nu andre argumenter imod, at forureneren, Scan-Hide, skal betale det, det koster at rense dens spildevand – et ellers lovfastsat princip. Deres argument var nu, at de beregninger, der ligger bag, ikke nødvendigvis er rigtige.

Byrådet fastsætter ikke prisen for at rense Scan-Hides spildevand. Det gør Svendborg Spildevand A/S. Det, byrådet skal gøre, er at lave en såkaldt legalitetskontrol – altså, sige ja eller nej til, at prisen er legal, i orden.

”Ja, men vi skal ikke bare være et gummistempel. Vi skal også kontrollere, om grundlaget er i orden”, sagde Venstres gruppeformand, Lars Erik Hornemann, på byrådsmødet. Hvilket understregede sagens betydning for Venstre – at Lars Erik Hornemann var ordfører, altså. Sidst var det Jeppe Ottosen. Han sagde ikke et ord denne gang.

Lars Erik Hornemann sagde, at han ikke mener, Svendborg Spildevands beregninger er i orden. Eller med andre ord: At prisen er meget højere end det, det koster Svendborg Spildevand at rense op efter Scan-Hide. Han blev bakket op af Ove Engstrøm fra de Konservative og Jens Munk fra Dansk Folkeparti. ”Vi er ikke godt nok informeret”, sagde Lars Erik Hornemann, der – lige som de andre borgerlige ordførere – endnu engang opfordrede til at forhandle sig til en løsning med Scan-Hide.

”Den slags er altså ikke noget, man handler af i porten. Det er ikke en banenrepublik det her, men en legalitetskontrol af Svendborgs Spildevands pris”, replicerede borgmester Curt Sørensen (S).

Tre byrådsmedlemmer kunne – af habilitets-grunde – ikke deltage i behandlingen af sagen. De tre, som alle er med i Udvalget for Miljø og Teknik, udgør nemlig også bestyrelsen for Svendborg Spildevand. Det er Birger Jensen fra Venstre, Mogens Stampe fra SF og formanden for udvalget og bestyrelsen, Flemming Madsen fra Socialdemokraterne.

”Det er simpelthen for langt ude. Hvis de mener, de ikke har informationer nok om beregningsgrundlaget, så kunne de jo have bedt om flere informationer for længe siden. Det har de ikke gjort. De forsøger bare til det sidste og med nye argumenter at forhindre, at Scan-Hide kommer til at betale prisen for rensning af virksomhedens spildevand”, sagde en fortørnet Flemming Madsen efter mødet.

Scan-Hide har sparet omkring 20 millioner kroner i den tid, virksomheden kun har betalt 30.000 kroner om måneden – en aftale, som virksomheden lavede med et par chefer i den gamle Egebjerg Kommune. Og en aftale, som Statsforvaltningen har kendt ulovlig. Regningen er i den tid blevet betalt af alle andre borgere.

Men med afstemningen tirsdag aften kan Svendborg Spildevand nu forhøje oktober-regningen til Scan-Hide fra 30.000 kroner til 700.000 kroner.

Endnu mangler som nævnt afgørelsen af sagen om prisforhøjelsen fra 1. maj. Om den var lovlig eller ej. Hvis Scan-Hide får ret, så slipper virksomheden også i de fem måneder fra 1. maj til 1. oktober med en månedspris på 30.000 kroner. Hvis afgørelsen går virksomheden imod, så skal den efterbetale for de fem måneder til Svendborg Spildevand – i alt 3,35 millioner kroner.